Emissioner
9 Nov, 2022
medimi emission

Nyemission Medimi AB

Uppdaterad:
21 Mar, 2023

nyemission medimi

Medicinhanteringsbolaget Medimi har under de senaste åren kunnat redogöra stor konkurrenskraft och användarvärde men efter att covid-19-pandemin slagit hårt på försäljningen har det stora genombrottet förskjutits. Marknadens återgång till det normala däremot har gett god kvittens på bolagets produkter och indikerat starten på en tillväxtspurt. Nettoomsättningen som för H1-22 landade på ca 968 MSEK motsvarar en närmast fördubbling mot fjolåret och i detta har Medimi knappt skrapat på ytan av den nordiska marknaden då dessa framgångar främst är kopplade till den danska marknaden. Utöver detta har Medimi har även brutit ny mark i Sverige när bolaget tilldelades sin första upphandling av Umeå kommun vilket ger ytterligare indikationer på vikten av bolagets distransomsorgsteknologi och följsamhet vid medicinsk hantering. Även om det i sammanhanget rör sig om blygsamma omsättningsnivåer ska detta sättas i relation till att bolaget först aktivt började sälja sina lösningar i början av år 2020 där pandemin bjöd på högst utmanande förutsättningar.

företrädesemission medimi

 

För att accelerera utrullningen av tablettdispenser avser Medimi att använda pågående emissionslikvid för att intensifiera kommersialiseringen och öka sin marknadsnärvaro. Aktien har haft en klart svår utveckling på börsen och är ner ca 79 procent för året men då är också pessimismen mot tillväxtbolag som störst kring lågkonjunkturer. Om bolaget kan addera annonserad nettolikvid om 12,4 MSEK till nuvarande utvecklingslinje är förutsättningarna goda att på några års sikt nå en helt annan värdering.

 

Teckna här

Ta del av emissionsprospektet

Anmälningssedel för teckning utan företräde Medimi AB

Medimi ABs hemsida

 

 

Kort om Medimis företrädesemission

✓ Erbjudandet: Företrädesemission av aktier om ca 14,8 MSEK.

✓ Villkor: För varje befintlig aktie tilldelas en (1) unit rätt. Tre (3) uniträtter berättigar teckning av en (1) unit där varje unit innehåller;

Två (2) nyemitterade aktier

Vederlagsfri teckningsoption av serie TO6 

Vederlagsfri teckningsoption av serie TO7

✓ Teckningsperiod: 3 - 18 november 2022.

✓ Teckningskurs: 0,14 SEK per unit eller 0,07 SEK per aktie. 

✓ Antal aktier före emissionen: 317 384 229 

✓ Utspädningseffekt: 40 procent

✓ Pre-money värdering: 22,2 MSEK

 

✓ Garanti- och teckningsåtaganden

Företrädesemissionen är säkerställd till 50 procent från garanti- och teckningsåtaganden.

 

För varje teckningsrätt av serie TO6 eller TO7 ges innehavaren rätten att teckna en (1) ny aktie. För serie TO6 kan detta ske mellan datumen 5 - 16 juni 2023 och för serie TO7 kan detta ske mellan datumen 11 - 22 mars 2024. Teckningskursen för optionerna är satt till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under de tio handelsdagarna som föregår teckningsperioden. Den maximala teckningskursen är dock satt till  0,09 SEK per aktie för TO6 samt 0,12 SEK per aktie för serie TO7.

 

Teckningsoptionerna av serie TO6 och TO7 kan som mest komma att addera 9,5 respektive 12,7 MSEK före emissionskostnader.

 

Kort om Medimi AB

Medimi är ett svenskt medtech-bolag som utvecklar, tillverkar och säljer lösningar för effektiv läkemedelshantering inom hemsjukvård och särskilt boende. Medimis innovation ligger i bolagets tablett-dispenser som med smarta molntjänster integreras till vård- och IT-system för att säkerställa medicinhantering och följsamhet för olika behov. Bolaget verkar inom marknaden för telemedicin som enligt Fortune Business Insights värderades till 80,8 MdUSD år 2020 där marknaden väntas växa med en CAGR på ca 26 procent över period 2020-2027. I en rapport från konsultbyrån McKinsey framgår det att bara Sverige kan spara ca 3 MdSEK från att säkerställ rätt medicinering i tid.

 

 

om medimi företrädesemission

 

Teckna här

Ta del av emissionsprospektet

Anmälningssedel för teckning utan företräde Medimi AB

Medimi ABs hemsida

 

---------------------------------------

Ordförande: Anders Haskel

CEO: Alexander Johansson

Ticker: $MEDIMI

Lista: Spotlight Stock Market

----------------------------------------

 

om medimi nyemission

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.