Emissioner
18 Sep, 2023
Phoenix BioPower Nyemission

Nyemission Phoenix BioPower

Uppdaterad:
18 Sep, 2023

Den 11 september påbörjades teckningsperioden för Phoenix BioPowers företrädesemission där teckningsperioden löper fram till den 25 september 2023. Företaget utvecklar ny teknik för högeffektiv biokraft med avsikt att öka effektiviteten vid omvandling av biomassa till elektricitet. Emissionsbeloppet om cirka 13,9 MSEK före emissionskostnader syftar till att säkra kapital för att kunna fortsätta arbetet mot kommersialisering.

Om Phoenix BioPower

Företaget grundades 2016 och utvecklar en ny teknik för högeffektiv biokraft, kallad BTC, som avser att öka effektiviteten vid omvandling av biomassa till elektricitet. Tekniken innebär att man integrerar en ny optimerad gasturbin med högt arbetstryck och kraftig ånginjicering i biomassaförgasningen. Effekten av detta är att upp till dubbelt så mycket elektricitet kan produceras jämfört med traditionella tekniker såsom till exempel ångpannor. Dessutom kan tekniken integreras med teknik för infångning av koldioxid.

Teknikens möjligheter och Bolagets grund till emission

Styrelsen beslutade att genomföra en företrädesemission om cirka 13,9 MSEK för att säkerställa kapital för fortsatt tillväxt. Med hjälp av kapitalet från företrädesemissionen kommer företaget kunna fortsätta produktutvecklingen mot en kommersiell produkt samt upprättandet av en första demonstrationsanläggning med BTC-teknik om motsvarande 10 MW. Phoenix BioPower planerar att demonstrationsanläggningen driftsätts 2029.

företrädesemission Phoenix BioPower

Företagets teknik har kapacitet att radikalt omvandla produktionen av förnybar energi med biomassa och det finns en betydande efterfrågan på en sådan teknologi eftersom den globala energiinfrastrukturen kraftigt behöver utökas, moderniseras och utvecklas.  I Svenskt Näringslivs rapport Kraftsamling Elförsörjning - Scenarioanalys 2050, estimerar de exempelvis att Sveriges elförbrukningbehöver fördubblas till 2050. Dessutom behöver all nuvarande elproduktion i princip bytas ut, uppgraderas eller renoveras till 2050. Sammanlagt ger det att det kommer behöva investeras ca 10 000 kr/person och år till 2045 för att möta energiomställningens behov i Sverige!

Henrik Båge
Henrik Båge
VD Phoenix BioPower

Till 2045 beräknas det behöva investeras 2 400 miljarder kr i ny överföringskapacitet och produktionskapacitet. Det motsvarar 10 000 kr per person och år de kommande 20 åren!

BTC-anläggningen som företaget utvecklar, avses bli ett storskaligt och förnybart alternativ för flexibel elproduktion med upp till dubbelt så hög effektivitet som den nuvarande biokraften. Tekniken möjliggör en betydande ökning av förnybar elproduktion från biomassa samtidigt som den utgör ett värdefullt komplement till väderberoende kraft då denna form av elproduktion är reglerbar.

Sammandrag av teckningserbjudande

  • Villkor: För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 7 september erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie.
  • Teckningsperiod: 11 september - 25 september 2023
  • Emissionsbelopp före emissionskostnader: 13,9 MSEK
  • Antal aktier före emission: 19 908 195
  • Antal aktier efter emission (vid fullteckning):  23 889 834
  • Utspädning (vid fullteckning): 20% av totala antalet aktier
  • Teckningskurs: 3,50 kr per aktie
  • Teckning: Via teckningssedel som finns tillgänglig på www.phoenixbiopower.com eller direkt med BankID på www.aktieinvest.se/emission/phoenix2023/.

Vanliga frågor om Phoenix BioPowers nyemission

Är Phoenix BioPower listat på börsen?
Vart hittar jag mer information om företrädesemissionen?
Vart kan jag läsa mer om BTC-tekniken?
Under vilka datum pågår Phoenix BioPowers nyemission?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.