Phoenix BioPower

Phoenix BioPower

Översikt

Företaget grundades 2016 och utvecklar en ny teknik för högeffektiv biokraft som avser att öka effektiviteten vid omvandling av biomassa till elektricitet. Tekniken kallas för BTC (Biomass-fired TopCycle) och innebär att man integrerar en ny optimerad gasturbin med högt arbetstryck och kraftig ånginjicering i biomassaförgasningen. Effekten av detta är att upp till dubbelt så mycket elektricitet kan produceras jämfört med traditionella tekniker såsom till exempel ångpannor. Dessutom kan tekniken integreras med teknik för infångning av koldioxid.
Lista
Onoterat
Sektor
Energi
VD
Henrik Båge
Ordförande
Stefan Jakélius

Nyemission Phoenix BioPower 2023

Den 11 september 2023 inleddes teckningsperioden för Phoenix BioPower som fortsätter fram till 25 september. TradeVenue kommer producera material under emissionsperioden. Ni finner allt material på denna sida.

Nyemission Phoenix BioPower 2022

Om Phoenix BioPower

Företaget utvecklar en ny teknik för högeffektiv biokraft, kallad BTC, som avser att förbättra effektiviteten vid omvandling av biomassa till elektricitet. Tekniken som företaget utvecklar avses bli ett förnybart alternativ för flexibel och reglerbar elproduktion med upp till dubbelt så hög effektivitet jämfört med dagens biokraftteknik. BTC-tekniken uppnår en elverkningsgrad som är betydligt högre än dagens teknik för motsvarande storlek. Detta gör att bränslekostnaden per producerad enhet el reduceras med upp till 50%, vilket i sin tur gör att biokraft med BTC-tekniken även blir kommersiellt lönsam på marknader som traditionellt saknar biokraft. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.