Press
1 Nov, 2023

Nyfosa avyttrar fastigheter i Sverige för 299 MSEK

Uppdaterad:
1 Nov, 2023

Nyfosa har i två transaktioner avyttrat sju fastigheter med en uthyrningsbar yta om 46 tusen kvm, bestående av lager, industri, handel och kontor. Fastigheterna är belägna i Falköping, Filipstad, Lidköping och Malmö. Försäljningspriset uppgår totalt till 299 MSEK.

Fastigheternas årliga hyresvärde beräknas uppgå till 27 MSEK, varav 4 procent är vakant. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 3,5 år. Av fastigheterna är två belägna i Falköping, tre i Filipstad, en i Lidköping och en i Malmö.

Transaktionerna genomfördes till ett försäljningspris som överstiger det bokförda värdet med 20 MSEK, inkluderat avdrag för latent skatt. Därutöver påverkas resultatet av skatteeffekter kopplade till tidigare redovisad uppskjuten skatt, vilket innebär att den totala beräknade positiva resultateffekten uppgår till 30 MSEK och kommer att redovisas i fjärde kvartalet 2023.

Frånträde för fastigheten i Malmö har skett idag. För övriga fastigheter är frånträde planerat till den 7 november 2023.

Nyfosa utvärderar ständigt intressanta affärer och jag är nöjd att vi kan genomföra ytterligare värdeskapande transaktioner”, kommenterar Stina Lindh Hök, VD för Nyfosa.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.