Press
27 Feb, 2024

Nyfosa utvärderar strategiska alternativ för sitt innehav i Söderport Property Investment AB

Uppdaterad:
27 Feb, 2024

Nyfosa har beslutat att utvärdera de strategiska alternativen, inklusive en potentiell avyttring, för sin 50-procentiga ägarandel av Söderport Property Investment AB (”Söderport”).

Utvärderingen sker mot bakgrund av Nyfosas opportunistiska strategi och bolagets kontinuerliga översyn av befintliga investeringar och nya affärsmöjligheter.

Söderport består av 86 industri-, lager- och kontorsfastigheter med en uthyrningsbar area om 777 tusen kvm i Stockholm och Göteborg. Söderports förvaltningsresultat uppgick till 449 MSEK under 2023. Per 31 december 2023 uppgick Söderports fastighetsvärde till 14,4 MDSEK. Nyfosa har samägt Söderport tillsammans med AB Sagax sedan 2010.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.