Emissioner
10 Oct, 2022
Phoenix BioPower nyemission → Investera i framtidens energi

Phoenix BioPower nyemission → Investera i framtidens energi

Uppdaterad:
21 Mar, 2023

Kriget mellan Ryssland och Ukraina har ryckt undan mattan för europeisk energipolitik och kastat nytt ljus på staters energisäkerhet, självständighet och beredskapsplaner. Väderberoende elproduktion är tilltalande men otillräcklig vilket fått länder att vända sig till fossila bränslen för att motverka skyhöga elpriser. Den gröna energiomställningen känns fjärran och klimatavtrycket påtagligt. I denna marknad är bolag inriktade mot energi och kraftförsörjning årets stora vinnare vilka har attraherat ofantliga mängder kapital från investerare för att få bukt på energikrisen, i synnerhet de med bra ESG-sentiment kring aktien. I jakten på långsiktigt hållbara och planerbara energikällor är Phoenix BioPower en potentiell uppstickare med imponerande teknik inom biokraft.

Om Phoenix BioPower | nyemission

Phoenix BioPower är en svensk teknikutvecklare av högeffektiv biokraft. Bolaget grundades år 2016 men deras första patent daterar hela vägen bakåt till år 2004. Genom att integrera förgasning med högeffektiv gasturbinteknik har bolagets teknik potential att fördubbla elektriciteten från samma bränsle som dagens kraftvärmeteknik. Parallellt med detta kan bolagets förgasningsteknik omvandla biomassa till högvärdiga industrigaser för att ersätta fossila alternativ. 

Phoenix befinner sig idag mitt i en utvecklingsfas med sikte på fullskalig industrialisering senast år 2027, för driftsättning av en fullskalig anläggning 2029. För att möta bolagets investeringsbehov och accelerera utvecklingsarbetet tar bolaget in nytt kapital med målsättningen att noteras inom ett år om omvärldsförutsättningarna är rätt. Med bolagets omfattande patentportfölj och breda teknikplattform är förutsättningarna till kommersialisering goda där investerare får en tidig chans att investera i naturgasens och kolkraftens ersättare.

Phoenix BioPower | Erbjudandet i korthet 

Emissionsbelopp: 17 478 767 SEK, motsvarande 1 722 046 B-aktier

Överteckningsemission: Maximalt 915 885 B-aktier, motsvarande 9 296 233,10 SEK.

Teckningsperiod: 10 oktober - 24 oktober 2022

Pre-money värdering: 174,8 MSEK

Emissionsinstitut: Aktieinvest FK

Emissionskurs: 10,15 SEK / aktie

Teckna aktier här

Phoenix BioPower nyemission 2022

Teaser

Anmäl dig till Phoenix BioPowers roadshow av fysiska och digitala presentationer!

Phoenix BioPower Marknad | Stekhet marknad för energilösningar

Terminspriserna för el skjuter i höjden. Kostnaden för en kilowattimme (kWh) uppgick i september till ca 250 öre vilket kan sättas i relation till jämförbar period ett par år tidigare på ca 50 öre/kWh, samt historiska nivåer kring 30 öre/kWh. Under dagens förutsättningar har samhället ännu inte heller fått känna av vinterns kyla, tiden på året då svensk elkonsumtion tenderar att dubblera.

I rådande energimarknad med strypt och snabbutfasning av rysk energitillförsel, en bevisat bräcklig grön energiomställning och en hotad strömförsörjning till samhällets basindustrier är behovet efter förnybara och planerbara alternativ omättligt. Bolag med sikte att lösa dessa utmaningar har erhållit ofantliga värderingar vilket speglas i motsvarande sektor-index där exempelvis OMX Stockholm Utilities PI med ca 160 procent det senaste året. 

Utmanare i omoget segment av förnybar energi

Ett relativt förbisett energisegment på denna marknad är biokraft som tickar i många boxar i egenskap av förnybart och planerbart. Idag uppmäter energikällan blott ca 10 procent av all global energiproduktion enligt IEA och många forskare ser en stor uppsida i segmentet.

Marknaden för biokraft växer med energieffektiv innovation och värderas av Straits Research, ett ledande företag inom marknadsanalyser, till ca 120 MdUSD med en CAGR på ca 8 procent. Tillväxten drivs främst av rådande megatrender att fasa ut fossila bränslen med strukturellt stöd från statliga beredskapsinstitutioner.

Väderberoende energikällor såsom vind- och solkraft är billigast att producera men saknar både pålitlighet och kapacitet på medellång sikt. Biokraft däremot ger ett planerbart alternativ och ett hållbart substitut för naturgas, nu med rätt förutsättningar.

Högeffektiv biokraft | Potentiell industristandard

Phoenix BioPowers roll i detta är deras egenutvecklade BTC anläggning, en högeffektiv biokraftanläggning för produktion av el och fjärrvärme eller negativa koldioxidutsläpp som utmanar rådande industristandard. Bolagets tekniska innovation har resulterat i att bolaget, utöver att erbjuda anläggningen i sin helhet, även kan erbjuda dess delkomponenter, HFB förgasaren och TopCycle gasturbinen, med tillhörande teknik. 

nyemission phoenix biopower

Upprättandet av biokraftsanläggningar är omfattande och kräver ett stort partnernätverk. Phoenix avser att fortsätta utveckla sin innovation och kommunikationen kring tekniken för att sedan licensiera dess hårdvara samt deläga anläggningar med operativ partner. Idag har bolaget 38 beviljade internationella patent, tre pågående ansökningar och ytterligare ansökningar under utveckling.

BTC | Framtidens utvinning av biokraft

BTC, eller Biomass Fired Top Cycle, är den kraftvärmeteknik som Phoenix utvecklat för att bättre ta vara på den kraft och värme som kan genereras från biomassa. Till skillnad från traditionell utvinning av biokraft kan Phoenix producera dubbelt så mycket el vilket dels gör kraftverken mindre beroende av värmeproduktionen, dels möjliggör produktion året runt. Till detta kan anläggningen kombineras med teknik för koldioxidinfångning från rökgaserna vilket bidrar till s.k. negativa utsläpp.

aktie phoenix biopower

Phoenix har fortfarande en del utvecklingsarbete kvar att göra innan de skalar upp verksamheten med pilotanläggningar men är på god väg. Bolagets ESG-profil tillsammans med den utbredda energibristens förväntade beständighet gör bolaget till ett intressant case och en högaktuell partner för alla aktörer i behov av pålitlig och klimatsmart energiförsörjning.

 

pheonix biopower hållbar aktie

Om ni är nyfikna på bolagets innovation finns det mer att läsa på bolagets egna hemsida och teaser.

Phoenix BioPower: Hemsida

Emissionsteaser

phoenix biopower nyemission

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.