Press
16 May, 2024
attana uppdatering

Pingsthälsningar från Attana

Uppdaterad:
16 May, 2024

Vi är nu halvvägs in i andra kvartalet och sommaren närmar sig i racerfart.

Inte i racerfart, men väl i stabil marchfart, levererar vi fler och fler sensorchip till våra kunder. Som jag skrev i VD-kommentaren i årsredovisningen har vi idag vår starkaste position hos kunder inom immunonkologi. Det är ett område där man försöker att stimulera eller efterlikna kroppens eget immunförsvar för att bekämpa cancerceller. Det skiljer sig från traditionella metoder som cellgifter eller strålbehandling. Tanken är att dessa immunonkologiska metoder både ska ge mer effektiv behandling mot cancern och ge färre eller mildare biverkningar.

En av de först behandlingar på marknaden var ipilimumab, en antikropp mot melanom (hudcancer). Den används numera i kombination med andra antikroppar eller cellgifter även mot njur-, lugn-, tarm- och magstrups-cancer.

Den bredare användningen är viktig då den sänker kostnaderna relativt intäkterna för läkemedlen och gör det mycket intressant för akademisk forskning och framför allt för kommersiell forskning och utveckling.

Attanas system och erbjudande passar utvecklingen inom immunonkologi mycket väl. Vi kan analysera direkt på vävnad från patienter (biopsiprover), både från cancer och frisk vävnad, vi kan göra analyser på cancerceller och på friska celler, vi kan studera och jämföra hur kroppens egna antikroppar och T-celler och läkemedelsbolagens antikroppar och T-celler interagerar med vävnaden eller cellerna. Vi kan göra detta i helblod, sera och plasma, så väl som i cellmedia eller saltlösningar för att t.ex. förstå viktiga skillnader och välja bästa kandidaterna för fortsatt utveckling. Attanas teknik kan således erbjuda så väl unika resultat som resultat kompatibla med traditionella metoder.

atana immunologi

Det kan exemplifieras med ett axplock av vad några av våra kunder inom immunonkologi gör:

-          Genmab, Nederländerna, med fyra antikroppsbaserade läkemedel på marknaden och cirka 20 i kliniska studier. Genmabs idé är att utveckla antikroppar som kan binda i kluster på liknande sätt som kroppens egna antikroppar när de interagerar med cancerceller, och på så sätt bli effektivare

-          Var2Pharmaceuticals/Köpenhamns universitet har utvecklat antikroppar baserade på protein som återfinns i malariaparasiter och som utnyttjar kroppens immunförsvar mot parasiter för att behandla cancer.

-          City of Hope/UCLA där en tidigare disputerad forskare från universitetet i Stuttgart introducerat Attanas teknik och forskar kring s.k. imaging antibodies för att skapa bättre bilder av tumörer och tumörceller belysa.

-          Universitet i Stuttgart utnyttjar sedan länge Attanas teknik i sin forskning av antikroppar mot cancer, vilka harpatenterats och ut-licensierats till kommersiella aktörer för vidare utveckling.

-          National Institute of Health (NIH)/USA som behandlar cancertumörer med T-celler och där vår teknik kan bli avgörande för deras framgång.

-          Linneuniversitet, Kalmar där vi har en unik kombination av immunologiforskning och forskning av småcellig lungcancer.

attana aktie

I slutet av april skrev vi även ett 3-månaders utvärderingsavtal med BioInvent. De är ett bolag med antikroppar i klinisk fas som baserat på djup kunskap inom immunologi, cancerbiologi och antikroppsbiologi identifierar och utvecklar nya antikroppar för cancerbehandling.

Dessa kunder och minst lika många till är vårt mål för att på kort sikt säkerställa ökande återkommande intäkter i form av sensorchip, serviceavtal, utbildning och uppgraderingar samt nyinvesteringar i fler instrument. På medellång sikt tror vi även att vi detta är en bra bas som har stor potential att skapa bra tillväxt.

Vidare har vi våra immunitetsprofiler, som vi ser ett ökat intresse för inom immunonkologi, där läkemedels- och kroppsegna antikroppars kvalitet i blod kan bestämmas. Vidare har vi även en marknad för resevaccin inom räckhåll. Som jag skrev tidigare i år är ambitionen att under året få till partnerskap med en europeisk aktör, med resurser för att driva det kommersiella spåret.  Det är ett arbete som vi hoppas kunna slutföra i början av hösten.

Soliga pingsthälsningar

Teodor

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.