Press
23 Nov, 2022

Railway Metrics and Dynamics Sweden: Railway Metrics and Dynamics AB signerar kontrakt med Trafikverket i början av januari 2023 efter att ha vunnit upphandling om automatiserad mätning av järnvägsanläggningen

Railway Metrics and Dynamics AB har tidigare meddelat att Bolaget tilldelats upphandlingen "KOM-4015140, Innovationsupphandling - Avseende vidareutveckling, validering och leverans av nya informationstjänster för automatiserad mätning av järnvägsanläggningen". Trafikverket uppskattar att kontraktsgenomgång sker i början av december 2022, att startmötet sker i början av januari 2023 och att kontraktet signeras i samband med detta möte.

Trafikverket har tilldelat Railway Metrics and Dynamics "KOM-4015140, Innovationsupphandling - Avseende vidareutveckling, validering och leverans av nya informationstjänster för automatiserad mätning av järnvägsanläggningen".

Trafikverket arbetar för tillfället internt med att säkerställa tillgång till nödvändiga resurser i sin beställarorganisation varför tidplanen förskjutits något. De uppskattar nu att kontraktsgenomgång sker i början av december 2022 med startmöte i början av januari 2023 och att kontraktet signeras i samband med detta möte.

Trafikverket vill med upphandlingen gå från forskning till nytta och på sikt kunna implementera nya lösningar, metoder och verktyg för att öka säkerheten och punktligheten i sina leveranser.

- Den här innovationsupphandlingen betyder mycket för Railway Metrics and Dynamics, eftersom Bolaget får arbeta med en helt ny kundkategori och affär som är skalbar i hela världen, det vill säga övervakning av fast infrastruktur, säger Jan Lindqvist, VD.

- Upphandlingen gör att vi kan växla upp affären snabbare än väntat inom detta segment, säger Jan Lindqvist.

Kontraktet som signeras är för uppdrag som sker i tre etapper om max 30 månader med option på ytterligare 12 månader. Etapp 1 har som delmål att ta fram en demonstrationsfärdig systemlösning. I Etapp 2 är delmålet ett operativt system som ska drifttestas i fält enligt de krav som specificeras i projektet. Om systemet efter Etapp 2 uppfyller minimikraven aktiveras Etapp 3, där Trafikverket vill köpa informationstjänsten under 12 månader, med option på ytterligare 12 månader.

Kontraktet som signeras gäller initialt för uppdrag som sker i två etapper om 6 respektive 12 månader med ett köp av systemet i en efterföljande tredje etapp om 12 månader med option på ytterligare 12 månader. Etapp 1 har som delmål att ta fram en demonstrationsfärdig systemlösning. I Etapp 2 är delmålet ett operativt system som ska drifttestas i fält enligt de krav som specificeras i projektet. Om systemet efter driftstest uppfyller dessa krav samt är bäst eller bland de system som bäst tillgodoser Trafikverkets behov efter Etapp 2 aktiveras Etapp 3, där Trafikverket, om tillgänglig finansiering så medger, köper informationstjänsten under 12 månader, med option på ytterligare 12 månader.

- Trafikverkets vision med denna upphandling är att skapa en helt ny marknad för informationstjänster i Sverige. Vi är mycket stolta över att få vara med på den resan och ser framtiden an med tillförsikt, säger Jan Lindqvist.

RMD har uppskattat det löpande arbetet i etapperna 1-3 till SEK 7 326 000 kr, den så kallade anbudssumman, som också annonserats i Trafikverkets upphandlingssystem. Utöver detta har RMD ett preliminärt indikerat fast pris för "Köp av informationstjänsten" enligt Etapp 3 om SEK 8 600 000. Om Trafikverket väljer att utlösa optionen, tillkommer preliminärt ytterligare SEK 8 600 000 kr plus löpande kostnader under optionstiden.

Ökad automatisering och digitalisering möjliggör ett mer tillståndsbaserat och prediktivt underhåll av anläggningens tillgångar. Det bidrar till bättre punktlighet och ökad konkurrenskraft.

- Vårt mål är att en allt större del av både persontransporter och gods ska kunna flytta över till järnvägen. Vi ser fram emot ett långt och givande samarbete med Trafikverket och vet att vår teknologi är helt rätt för den här upphandlingen, säger Jan Lindqvist.

Denna information är sådan som Railway Metrics and Dynamics Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 23 november 2022 kl 11.30.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.