Press
1 Sep, 2023

Railway Metrics and Dynamics Sweden: Trafikverket aktiverar Etapp 2 i kontrakt med Railway Metrics and Dynamics

Uppdaterad:
1 Sep, 2023

I februari 2023 aktiverades Etapp 1 i ett avtal mellan Trafikverket och Railway Metrics and Dynamics gällande myndighetens innovationsupphandling. Nu har Trafikverket aktiverat Etapp 2.

Railway Metrics and Dynamics AB är, som tidigare kommunicerats, upphandlad leverantör till Trafikverket inom vad som officiellt benämns "Innovationsupphandling - Avseende vidareutveckling, validering och leverans av nya informationstjänster för automatiserad mätning av järnvägsanläggningen".

Läs mer: PRESSMEDDELANDE - Miljonavtal med Trafikverket undertecknat (https://news.cision.com/se/railway-metrics-and-dynamics-sweden/r/miljonavtal-med-trafikverket-undertecknat,c3706208)

Uppdraget sker i tre etapper. Etapp 1 hade som delmål att ta fram en demonstrationsfärdig systemlösning under en sexmånadersperiod. I Etapp 2 är delmålet ett operativt system som ska drifttestas i fält under en 12 månadersperiod.

Nu har Trafikverket meddelat Railway Metrics and Dynamics att myndigheten tagit beslut om fortsatt samarbete enligt Etapp 2.

- Vi är väldigt glada att Trafikverket har valt att aktivera den andra etappen i kontraktet. Järnvägsbranschen står inför ett paradigmskifte där vår moderna teknik kommer ge Trafikverket - och andra infrastrukturförvaltare jorden runt - mycket bättre kontroll över järnvägens underhållsstatus, säger Jan Lindqvist, vd för Railway Metrics and Dynamics.

I Etapp 3 kan Trafikverket, om tillgänglig finansiering så medger, köpa informationstjänsten under 12 månader - med option på ytterligare 12 månader - från system som i drifttest under Etapp 2 visat sig bäst tillgodose Trafikverkets behov.

Railway Metrics and Dynamics uppskattar det löpande arbetet i etapperna 1-2 till SEK 7 326 000 kr. Det är den så kallade anbudssumman, som också annonserats i Trafikverkets upphandlingssystem. Utöver detta har Railway Metrics and Dynamics ett preliminärt indikerat fast pris för "Köp av informationstjänsten" enligt Etapp 3 om SEK 8 600 000. Om Trafikverket väljer att utlösa optionen tillkommer preliminärt ytterligare SEK 8 600 000 kr plus löpande kostnader under optionstiden.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.