Redaktionen
5 Feb, 2023
Railway Metrics and Dynamics Trafikverket

Railway Metrics and Dynamics tecknar miljonavtal med Trafikverket

Uppdaterad:
10 Feb, 2023

I veckan signerade Railway Metrics and Dynamics AB kontraktet med Trafikverket avseende tidigare kommunicerad innovationsupphandling. Ordervärdet uppskattas till ca 25 MSEK och kommer att aktiveras i etapper över en treårsperiod.

Jan Lindqvist
Jan Lindqvist
Vd för Railway Metrics and Dynamics AB

"Vi ser fram emot ett långt och givande samarbete med Trafikverket och vet att vår teknologi är helt rätt för den här upphandlingen"

Ny marknad för informationstjänster

Innovationsupphandlingen som Railway Metrics and Dynamics (“RMD”) tilldelades i mitten av oktober 2022 har nu antagits efter viss förskjutning i tidsplanen. Upphandlingen som egentligen går under namnet ”KOM-4015140, Innovationsupphandling – Avseende vidareutveckling, validering och leverans av nya informationstjänster för automatiserad mätning av järnvägsanläggningen” är av en mycket stor betydelse för bolaget. Med avtalet blir Trafikverket (Sveriges största ägare av fast infrastruktur) bolagets första kund inom affärsområdet övervakning av fast infrastruktur vilket är ett stort steg i att ta ett helhetsgrepp om den nya marknaden för informationstjänster. Systemlösningen som efterfrågas bedöms vara en mycket skalbar “plug-and-play”-lösning som bolaget relativt enkelt kan börja erbjuda till övriga kunder inom segmentet efter framgångsrik driftsättning.

RMD trafikverket

RMD vars teknik i huvudsak avser järnvägsindustrin såsom lok, vagnar och räls kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader. Potentialen i bolagets innovationsportfölj kommer förhoppningsvis att utkristallisera sig när antalet referenskunder och uppdrag inom fast infrastruktur ökar.

Innovationsupphandlingen

Villkoren i uppdraget är baserade på tre etapper. Etapp 1 har som delmål att utveckla en systemlösning som är redo för demonstration. I Etapp 2 ligger fokus på att skapa ett operativt system som ska testas i verkliga miljöer och kontrolleras mot specifikationerna i projektet. Om systemet uppfyller dessa krav aktiveras Etapp 3 där Trafikverket köper informationstjänster under tolv månader med option på ytterligare 12 månader. Avtalet som säkerställdes i veckan avser de två första etapperna.

Det löpande arbetet i etapperna 1-3 uppskattas till 7,3 MSEK och är den anbudssumma som också annonserades i Trafikverkets upphandlingssystem. RMD har preliminärt indikerat ett fast pris för "Köp av informationstjänsten" om 8,6 MSEK. Om Trafikverket utlöser optioner tillkommer ytterligare 8,6 MSEK plus löpande kostnader under optionstiden.

Med samarbetet signalerar Trafikverket att RMD kan komma att bli en viktig del i organisationens långsiktiga planering av Sveriges transportsystemet där digitalisering och ny teknik ska introduceras för att öka säkerheten och punktligheten i leveranserna.

Genom att automatisera de manuella och komplettera de maskinella mätningarna med digitala lösningar kan vi uppnå en radikal förbättring av Trafikverkets mät- och övervakningsverksamhet. Behovet av tid i spår för underhåll minskar samtidigt som produktivitet och effektivitet förbättras”, skriver Trafikverket på landningssidan för ansökningsinbjudan till innovationsupphandlingen.
 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.