Marknadskommentar
29 Sep, 2023

RÄNTOR/VALUTOR: RÄNTOR NED PÅ LUGNANDE INFLATIONSBESKED

Uppdaterad:
29 Sep, 2023

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Räntorna sjönk tillbaka i såväl Europa som USA på fredagen, dollarn tappade och börserna gick mot en positiv avslutning på veckan.

En del positiva nyheter om inflationen och fallande oljepris bidrog till räntenedgången, men bedömare såg också sedvanlig positionering inför slutet på kvartalet.

Tyska räntor sjönk 8-13 punkter medan USA-räntorna var ned 6-11 punkter. Sett till hela veckan var den tioåriga tyska statsobligationen ändå 10 punkter upp och den amerikanska dito upp 11 punkter högre.

Inflationstakten i EMU sjönk till 4,3 procent i september från 5,2 procent i augusti, väntat var 4,5 procent. Nedgången var bred med lägre pristryck inom såväl energi, varor som tjänster. Kärninflationen sjönk till 4,5 från 5,3 procent, väntat 4,8 procent.

Nordea skrev i en kommentar att nedgången i kärninflationen delvis beror på baseffekter i Tyskland, men det finns signaler om ett bredare minskat pristryck. Till exempel indikerar den säsongsjusterade månadstakten de senaste tre månaderna en inflationstakt för tjänster på under 4 procent, och för varor på cirka 2 procent.

Enligt deras prognos kommer huvudinflationen återgå till ECB:s mål i slutet av 2024, tidigare än vad ECB väntar.

"Vi tror att svag efterfrågan kommer att tvinga företag att börja en runda av priskonkurrens som kommer att bidra negativt till inflationen även om vi är överens med ECB om att löneökningarna förblir på förhöjda nivåer kommande år", skrev de.

Commerzbank noterade också en nedåttrend i kärninflationen, även om det dröjer innan den når målet.

"En majoritet av ECB-rådet bör vara tillfreds med detta. ECB kommer troligen inte att höja räntan mera", skrev de.

ECB-rådsledamoten Bostjan Vasle sade att huvudinflationen befinner sig på en nedåtgående trend och att de troligen är klara med höjningarna.

Spreaden mellan italienska och tyska räntor har fått en viss uppmärksamhet under veckan, och tioårsspreaden steg till nästan 200 punkter på torsdagen för att sjunka tillbaka till 193 punkter på fredagen.

Den italienska regeringen ser större underskott, och då EU från nästa år åter ska tillämpa de budgetregler som varit suspenderade öppnar det för konflikter mellan Italien och kommissionen. I bakgrunden finns dock ECB:s nya program, TPI, som infördes i mitten av 2022, och som kan minska riskerna för alltför vidgade spreadar även om det inte aktiveras.

I USA steg den privata konsumtionen 0,4 procent i augusti, i linje med prognos. Kärnpriserna (core PCE) ökade 0,1 procent under månaden och 3,9 procent i årstakt, jämfört med väntade 0,2 respektive 3,9 procent. Det var en nedgång från 4,3 procent i juli och den lägsta takten sedan hösten 2021.

"Inflationen fortsätter att komma ned, vilket innebär att Feds aggressiva kampanj fungerar. Utmaningen är att core-PCE förblir nästan dubbelt så hög som Feds 2-procentsmål vilket gör att Fed kan hålla möjligheten av en ny höjning vid liv", sade Carol Schleif på BMO Family Office till Bloomberg News.

Capital Economics noterade att core-PCE de senaste tre månaderna pekar mot en inflationstakt på 2,2 procent.

"Förutsatt att det inte blir någon betydande acceleration i månadstakt, vilket är osannolikt givet en svalare arbetsmarknad och en kraftig nedgång i bostadsinflationen, så tror vi att kärninflationen faller klart under Feds prognos på 3,7 procent för slutet av året. Det kommer hjälpa till att säkra att Fed nästa åtgärd blir en sänkning i början på nästa år", skrev de.

En lösning om den amerikanska budgeten finns ännu inte i sikte och USA går därmed mot en nedstängning av delar av den statliga verksamheten, "shutdown", från söndagen. De ekonomiska effekterna väntas bli begränsade men en sidoeffekt blir att den officiella statistikproduktionen ligger nere, vilket närmast kan drabba fredagens jobbrapport.

Japanska långräntor har under veckan letat sig högre med den tioåriga statsobligationen på 0,76 procent. De är allt längre in i det mjukare intervall upp till 1 procent som Bank of Japan infört runt målet på 0 procent. Samtidigt stärktes yenen betydligt under fredagen, från 149:50 till 148:50 mot dollarn som lägst, för att därefter tappa upp till 149-nivån.

Svenska räntor sjönk 9-13 punkter medan kronan stärktes 5 öre till 11:53 mot euron och 9 öre till 10:90 mot dollarn.

Som lägst var EUR/SEK nere i 11:47 på fredagen och totalt handlar det om en kronförstärkning på cirka 50 öre under en dryg vecka.

Detaljhandeln i Sverige ökade 0,2 procent i augusti jämfört med juli, och minskade 1,7 procent i årstakt.

Swedbank noterade att detaljhandeln därmed sjönk i årstakt för 16:e månaden i rad. Försäljningsvolymen drevs ungefär lika mycket av dagligvaror som sällanköpsvaror, till skillnad från juli då sällanköpen dominerade. Framåtblickande tror de att detaljhandeln kommer att gå relativt svagt då hushållens köpkraft kläms mellan hög inflation och stigande räntor.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.