Press
19 Mar, 2024
Sibek trafikverket

Sibek har tilldelats avtal med Trafikverket med uppskattat värde 10-12 MSEK

Uppdaterad:
20 Mar, 2024

Sibek har av Trafikverket tilldelats ett avtal i region väst som innefattar ibruktagandeorganisation signal och bana, entreprenadbesiktning och inkopplingsledning för åtta olika projekt. Uppdraget startar så snart avtalet är signerat och löper fram till 2027-12-31. Ersättningsformen är rörligt arvode och förväntat värde är 10-12 MSEK. Sibek kommer att arbeta med underkonsulterna AFRY och Askers Konsult och Entreprenadtjänst AB avseende entreprenadbesiktning respektive ibruktagning bana.

”Det är otroligt roligt att vi genom detta uppdrag kan säkra upp vår verksamhet i Trafikverkets västra region. Uppdraget kommer att ha stor betydelse för vår verksamhet i regionen de kommande åren. Variationen av uppdrag inom detta avtal passar oss väl då bredden av kompetens hos våra medarbetare kan nyttjas till fullo. Positivt också att vi har med oss AFRY och Askers som är väldigt kompetenta på sina respektive områden.” säger David Berg, VD.

Uppdraget omfattar åtta separata projekt som innebär signaltekniska åtgärder för att antingen öka kapaciteten i anläggningen eller för att stärka robustheten genom underhållsåtgärder. Bland annat ingår projektet Vändspår Lerum som syftar till att bygga ut Lerum till en fyrspårstation. Även projektet Förbigångsspår Välevattnet som innebär driftsättning av ett förbigångsspår på sträckan Laxå-Finnerödja är en del av avtalet.

En sedvanlig 10 dagars överklagandeperiod föreligger innan kontrakt kan tecknas mellan parterna.

Certified Adviser
Eminova Fondkomission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
111 46 Stockholm
Adviser@eminova.se
Tel 08 – 684 211 10

Kontakter
David Berg, VD
david.berg@sibek.se, 070-204 38 71

Ulrika Pettersson, IR-ansvarig
ulrika.pettersson@sibek.se, 0730 -42 60 30

Om oss
Sibek är ett teknikkonsultföretag som verkar inom infrastruktur och specifikt järnväg. Bolaget är specialiserat på den svenska järnvägens signalsystem. Den enskilt största kunden är Trafikverket följt av Trafikförvaltningen (SL) inom Region Stockholm. Sibek har 70 medarbetare i olika delar av landet. Den geografiska spridningen gör det möjligt för Sibek att leverera tjänster i hela landet. De tjänster Bolaget levererar är huvudsakligen inom driftsättning, projektering och projekt- och byggledning.

Bifogade filer
Sibek har tilldelats avtal med Trafikverket med uppskattat värde 10-12 MSEK

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.