Press
21 Sep, 2023

Swedbank: Regeringens budget - en klen tröst för de mest utsatta

usa
Uppdaterad:
21 Sep, 2023

Trots en återhållsam budget blir hushållen inte helt lottlösa i regeringens budgetproproposition. En tredjedel av de 39 miljarder regeringen föreslår i olika reformer går till hushållen. Höjt jobbskatteavdrag, sänkt skatt för pensionärer och kompensation till pensionärer födda 1957 är några exempel. Men för de mest utsatta hushållen är budgeten en klen tröst. Det visar Swedbanks analys av höstbudgeten.

- Rösterna som krävt en expansiv budget har inte fått gehör. För de mest utsatta hushållen som kämpar med att hålla näsan över vattenytan är den här budgeten en klen tröst. Jag hade förväntat mig höjt bostadstillägg för pensionärer och för de som lever på sjuk- eller aktivitetsstöd, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.     

Jobbskatteavdraget höjs för alla men med fokus på låg- och medelinkomsttagare. Även pensionärerna får sänkt skatt genom att det så kallade förhöjda grundavdraget höjs på motsvarande sätt som jobbskatteavdraget. Personer födda 1957 kompenseras för att de inte tidigare fått ta del av det förhöjda grundavdraget. Kompensationen sker genom en utbetalning via skattekontot från första juli 2024. Satsningen kommer totalt sett att motsvara skatteeffekten av det förhöjda grundavdraget.

Ett höjt jobbskatteavdrag kostar staten 12 miljarder kronor och skattesänkningen för pensionärer kostar två miljarder. Men samtidigt som man höjer jobbskatteavdraget och sänker skatten för pensionärer pausar man den automatiska höjningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt. De statsfinansiella effekterna blir därmed i det närmaste noll.  

Svårt att utse vinnare och förlorare
Regeringens budgetförslag innehåller också sänkt skatt på drivmedel, utökat rot-avdrag och sänkt skatt på snus. Taket för rot-avdraget höjs tillfälligt från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person och år och börjar gälla från och med 1 juli 2024 och gäller året ut. Avdraget ligger dock kvar på 30 procent av arbetskostnaden utförd i hemmet.

Bensinskatten sänks den 1 november med 1,64 kronor per liter inklusive moms, dels genom att den automatiska uppräkningen av skatten stoppas, dels genom en skattesänkning med 75 öre. Dieselskatten sänks med 43 öre per liter. Skatten på snus sänks 1 november 2024. Enligt regeringen kommer det att innebära att en snusdosa då blir tre kronor billigare. Samtidigt höjs skatten på cigaretter. Enligt regeringen kommer ett paket cigaretter bli fyra kronor dyrare nästa år.   

- Det är svårt att utse några tydliga vinnare och förlorare i budgeten för nästa år. Ur ett budgetperspektiv har regeringen prioriterat låg- och medelinkomsttagare, men jag har svårt att tro att de kommer att känna sig som några vinnare, säger Arturo Arques.

Se även bilaga för ytterliggare detaljer. 

Kontakt: 
Arturo Arques (arturo.arques@swedbank.se),privatekonom, tfn 072-242 99 62
Madelén Falkenhäll (madelen.falkenhall@swedbank.se),hållbarhetsekonom, tfn 076-790 16 38        
Hannes Mård (hannes.mard@swedbank.se),pressansvarig, tfn 073-057 41 95
www.swedbank-aktiellt.se/blogg/arques
www.swedbank.se/privatekonomi

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.