Press
21 Feb, 2024

Swedbank regional utblick: Konjunkturnedgång i hela Sverige, men efter sommaren vänder det

Uppdaterad:
21 Feb, 2024

Konjunkturutsikterna ljusnar efter sommaren, men regionala utmaningar kvarstår i närtid och arbetsmarknaden försvagas ytterligare under året. Sysselsättningen minskar nu i flera delar av landet och bostadsbyggandet faller i hela Sverige. Det visar regional utblick, en rapport om konjunkturläget i olika delar av Sverige.    

Sysselsättningstillväxten mattats av, konkurserna stiger och bostadsbyggandet faller i hela landet. Men skillnaden mellan landets åtta storregioner är betydande. Övre Norrland sticker ut med högst sysselsättningstillväxt i landet. Allra tuffast är det i Småland & Öarna, där sysselsättningen har börjat att falla. Men sysselsättningen i näringslivet faller även i Norra Mellansverige, Sydsverige och Mellersta Norrland.

-    Övre Norrland har fortsatt högtryck, med Skellefteå som draglok - där hälften av de nya jobben tillkommit under det senaste året. Samtidigt fortsätter situationen att vara utmanande i Småland där sysselsättningen sjunker i spåren av färre industrijobb, säger Pernilla Johansson, seniorekonom på Swedbank.

Bostadsbyggandet fortsatt trögt i hela landet
Det högre ränteläget och snabbt stigande byggkostnader har fått bostadsbyggandet att tvärnita i hela landet. Bostadsbyggandet faller i samtliga storregioner och byggindustrin har dragit ner på personal i alla regioner utom Övre Norrland. Mellersta Norrland och Sydsverige sticker ut med störst nedgång i sysselsättningen i byggindustrin. Samtidigt börjar delar av bostadsmarknaden att tina upp något.

-    Vi börjar nu se tidiga tecken på upptining i flera regioner efter en lång period präglad av låg aktivitet på bostadsmarknaden. Antalet bostadsaffärer börjar ta fart och bör öka i takt med kommande räntesänkningar, fortsätter Pernilla Johansson.

Investeringarna står pall, men ökade skillnader
Näringslivets investeringar har fortsatt att växa trots motvinden i konjunkturen men uppgången ser ut att, åtminstone inledningsvis, ha varit koncentrerad till storstadsregionerna och Övre Norrland. 

-    Investeringarna som tog fart efter pandemin ökade snabbt i storstadsregionerna och Övre Norrland under 2021. Men i övriga regioner sjönk investeringsandelen, vilket kan påverka tillväxtmöjligheterna på sikt. Det finns alltså en risk för att skillnader i ekonomiska förutsättningarna i regionerna tilltar ytterligare, avslutar Pernilla Johansson.

För mer information och hela rapporten, se bilaga Swedbank regional utblick februari 2024 eller besök Swedbank makrofokus. (https://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/analyser-marknad-omvarld/swedbank-insikt/makro/makrofokus.html)

Kontakt:
Pernilla Johansson (pernilla.johansson@swedbank.se),seniorekonom Swedbank, tfn +46 73 048 10 62
Charlotte Nilsson (charlotte.nilsson@swedbank.se),presskommunikatör Swedbank, tfn +46 76 534 66 12

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.