Analys
26 Aug, 2018

Trade Venue veckobrev v35

Turkiet och dess problem har för tillfället förskjutits från orosagendan – utan att krisen på något sätt lösts – och ersatts av risken/möjligheten att president Trump ställs inför riksrätt samt ett eskalerat handelskrig mellan USA och Kina. I likhet med andra politiska kriser under året tycks detta inte vara något som har någon större påverkan på börshumöret med nya toppkurser både i Stockholm och New York under veckan. Man kan stilla undra vad kursnivåerna världen över hade varit utan dessa eskalerande politiska kriser. Italien beskrivs av många som ”den stora valen” och det ska bli intressant om den nya regeringens uppskruvade retorik gentemot EU och euron inte kommer ge  eko på världens börser. Men de som spekulerat i geopolitik under året har som bekant fått dålig utdelning.

I den svenska börsens jakt mot nya toppnivåer finns det något som saknas. Klassiska ””tjurmarknader” brukar traditionellt alltid utlösa stora budkaruseller på noterade bolag där investerare och företag bjuder över varandra. Men antalet bud på noterade bolag fortsätter att vara på en anmärkningsvärt låg nivå. Förutom Ramsay Generales bud på Capio är det ganska tomt på bud i alla fall när det gäller större bolag. Det saknas som bekant inte pengar vare sig hos företag eller investerare i form av institutioner, private equity-bolag m.m. och antalet ägarlösa bolag utan dominerande ägare stiger hela tiden. Visst, - värderingarna är höga men för företag som lägger bud brukar synergierna vara betydande och institutionernas jakt på avkastning verkar bli allt mer desperat. Men det är kanske en stor budcirkus nu under hösten som kommer att signalera slutet på nio års stigande kurser? Eller finns anledningen att söka i att företag som lägger bud på konkurrenter har skrämts av konkurrensmyndigheternas allt tuffare inställning och den långa tidsåtgången denna process skapar, vilket i sin tur bidrar till en betydande osäkerhet. Den andra och kanske ännu viktigare anledningen kan vara att även om budet tycks vara säkrat genom avtal med huvudaktieägare kan det ändå dyka upp en hedgefond eller motsvarande som köper 10% och därmed blockerar budet – för att i slutändan försöka trissa upp priset. Det är bara att titta på Canons bud på Axis för mer än tre år sedan där det fortfarande finns en trilskande minoritet, som omöjliggör ett totalt övertagande.

Börsveckan hade i det nummer som kom ut i veckan en intressant genomgång av börsens industrigrossister, dvs bolag som Indutrade och Addtech. Tyvärr missade de i genomgången att ta med Christian Berner Tech Trade (bolaget är bevakat av Trade Venue) och som blev en av veckans börsvinnare med en uppgång på 10%, efter publiceringen av Q2-rapporten. Den visade på en 7% organisk tillväxt, en EBITA-marginal som steg till 9,0% (7,5) och ett EBITA-resultat som i det närmast fördubblas till 14,5 MSEK (8,6). Efter en trevande resultatutveckling sedan börsdebuten 2014, där också avsaknaden av större förvärv varit en återkommande kritik mot företaget verkar det nu ha vänt ordentligt. Förra året förvärvades Zander & Ingström, verksamt inom pump- och värmeteknik, som i ett slag ökade omsättningen med ca 30% och bidragit till att höja den genomsnittliga rörelsemarginalen betydligt. Samtidigt har ett antal surdegar antingen lagts ner eller omstrukturerats inklusive den norska verksamheten, vilket fått effekt under 2018. Trots veckans kursuppgång handlas aktien enligt våra prognoser till ca 20% rabatt i förhållande till de andra industrigrossisterna. Använder man sig av måttet EV/EBITA (som kanske är ett mer riktigt värderingsmått för denna typ av företag) är rabatten ännu större.

Telias köp av Bonnier Broadcasting med b l a TV4 har förutom de politiska implikationerna fått kritik för att ha en alltför hög prislapp. Många ifrågasätter också behovet av vertikala fusioner på området dvs att ett bolag som äger teleinfrastruktur behöver köpa bolag som producerar innehåll - i det här fallet TV-verksamhet. Varför inte köpa innehållet utifrån i stället? Utan att ha tillräcklig kunskap i frågan skulle jag vilja fokusera på en annan kritisk fråga: hur ett mediaföretag ska passa in i och utvecklas i Teliakoncernen. Även om tanken är att de ska hållas åtskilda har jag svårt att se hur ett gammalt statligt monopolföretag (det sitter fortfarande en del av det i väggarna i Telia) ska klara av att styra över ett bångstyrigt mediaföretag. Bättre och mer erfarna ägare har misslyckats med andra företag i branschen. Jag tror att aktieägarna i Telia kan investera de 9,2 miljarder SEK bättre om de fick de i handen än att bolaget gör denna investering. Även om det sker till priset att Telia förr eller senare dör sotdöden. Det kanske det gör i alla fall.

Att vara med i bolag som delas upp i två genom att det gör avknoppningar av verksamheter har under detta och förra året visat sig vara mycket lönsamt – nästan lika lönsamt som det en gång i tiden vara att vara med i börsintroduktioner. Man kan peka på SCAs avknoppning förra året av Essity och årets av Atlas Copcos av Epiroc samt Autolivs av Veoneer. I veckan meddelades de finansiella målen för Nyfosa som ska avknoppas från fastighetsbolaget Hemfosa (sker på bolagsstämma den 13/9). Under ledning av fastighetsveteranen Jens Engvall har Hemfosa haft en fantastisk tillväxt med inriktning dels på s k samhällsfastigheter med en stabil och säker avkastning samt dels en mer opportunistisk del med inriktning på kontor- och logistikfastigheter. I Hemfosa blir samhällsfastigheterna kvar vilket bör borga för en fortsatt hög direktavkastning (f n 4%) och locka utdelningsjägare. I Nyfosa kommer den transaktionsintensiva delen att återfinnas med kontor- och logistikfastigheter under ledning av Jens Engvall. Målet för Nyfosa är att öka resultat och fastighetsbeståndet med 20% per år. Bolaget kommer inte att lämna någon utdelning förrän fastighetsbeståndet dubblats från dagens 12,5 miljarder SEK. Med den nuvarande heta fastighetsmarknad kan det te sig som en svår uppgift att växa så kraftigt med bibehållen lönsamhet men för den som följt Jens Engvalls karriär behöver det inte vara en omöjlig uppgift. Termen att ”skapa aktieägarvärde” är ett rätt uttjatat uttryck men det tror jag denna uppdelning gör.

Det återstår några eftersläntrare men i och med denna vecka är alla Q2-rapporterna ute. Men tiden går fort och det är tankeväckande att om sex-sju veckor är nästa rapportperiod i full sving när Q3-rapporterna kommer. Trevlig vecka!!

 

Claes Vikbladh

claes.vikbladh@tradevenue.se

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.