Analys
23 Dec, 2019

TradeUpdate - Julklapp till Consiliums aktieägare

Consiliums styrelse tillkännagav redan i samband med bokslutsrapporten för 2018 att en strategisk översyn av koncernen var på gång. Många med oss har nog varit ganska besvikna över att ingenting sedan skett under året. Detta kombinerat med en relativt svag finansiell ställning (soliditet på 18% och ännu lägre om hänsyn tas till hybridobligationen), ett obligationslån om 750 MSEK, som förfaller till betalning i mars nästa år och en verksamhet under avveckling som blöder med uppskattningsvis 70 MSEK i år och som minst sagt verkar svårsåld har bidragit till att aktien i år har backat 20% (på tre år har den i det närmaste halverats). I fredags eftermiddag kommer så den stora efterlängtade julklappen för Consiliums rätt plågade aktieägare när den överlägset största divisionen Marine & Safety (står i år för uppskattningsvis 95% av omsättningen och 100% av EBIT) säljs för netto 2,5 mdr SEK till Nordic Capital. Detta är en värdering långt över mina vildaste gissningar och skulle innebära att Consilium  efter betalning av det utestående obligationslånet enligt ovan och realisationsvinstskatt skulle kunna få uppskattningsvis likvida medel om 1,5 mdr SEK eller ca 130 SEK per aktie. Till det kommer så kvarstående verksamhet i Consilium bestående av Safety Engineering med en omsättning kring 80 MSEK men med ett negativt resultat under senare år, givet en svag efterfrågan från olje- och gasindustrin. Denna del borde dock i ett bättre marknadsläge kunna producera ett hyggligt resultat och ha ett värde som i alla fall borde överstiga det medskick som en försäljning av ”verksamheter under avveckling” kan komma att medföra. Det finns anledning att återkomma efter uträtande av vissa frågetecken i kommunikén men ett ordentligt kursrally står för dörren på måndag med tanke på att kursen slutade på 41 SEK i fredags, vilket motsvarar ett börsvärde om 450 MSEK.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.