Analys
4 Nov, 2018

TradeVenue Veckobrev v45

Efter den sämsta oktobermånaden sedan finanskrisen verkade det som optimisterna i veckan åter tagit över taktpinnen med en uppgång på över 4% på Stockholmsbörsen. Bidragande var ett ”tweet” från president Trump som fick investerare att tro på att handelskonflikten mellan USA och Kina kommit närmare sin lösning (med tanke på hans oberäknelighet framstår det som lite förhastat) men risken för en kraftig sättning verkar vara borta för den här gången. Bidragande i Sverige till omsvängningen i börshumöret är utan tvivel också de två aktiebuden (se nedan)

Buden börjar komma. Undertecknad har under hela året tyckt att det varit konstigt att budaktiviteten inte varit större på Stockholmsbörsen med tanke på den heta aktiemarknaden som rådde i alla fall fram till september. Men i veckan kanske det började lossna. Engelska William Hills bud på Mr Green med en nästan 50% premie var precis vad spelsektorn behövde. Resultatbesvikelser och allt fler svenska institutioner som av ”etiska skäl” tvingas gå ur sektorn har gjort att 2018 hittills inte varit något bra år. Det andra budet som  är minst lika intressant är när EQT i veckan la bud på KaroPharma. Även om budpremien ”bara” är 25% är det intressant när nu riskkapitalbolag i stället för att notera mer eller mindre mogna bolag med hög skuldsättning börjar att lägga bud på existerande börsbolag. För börsoptimisten borde det vara ljuv musik med tanke på de fonder som många av dessa bolag sitter på och där det fortsätter att strömma in pengar. Är det några som borde kunna räkna på om något är dyrt eller billigt borde det vara räknenissarna på riskkapitalbolagen.

En ny bransch växer fram. I spåren av den stora invandringen till Sverige har tolk- och översättningsmarknaden fullkomligt exploderat och bedömningen är att den för närvarande omsätter ca 3-4 mdr SEK per år. Även om vi nu går in en period av lägre invandringsnivåer förväntas marknaden fortsätta växa med bl a ett stort behov av certifierade tolkar inom medicin och juridik.  Studier från andra länder visar också att behovet av tolkservice för invandrare snarast ökar ju äldre dessa blir i och med att den kognitiva förmågan går ned och många går tillbaka till sitt ursprungliga språk. Även om denna marknad till stor del (än så länge?) finansieras med offentliga medel med alla de risker det innebär håller denna bransch på att gå från att ha dominerats av ett stort antal småföretag till att ”professionaliseras” med flera större företag. Störst är företag som Semantix, Svensk Språkservice och Transvoice.  Att via digitalisering effektivt utnyttja kontrakterade tolkar tillhör en av de viktigaste lönsamhetsdrivarna i branschen. Det Nordic MTF-noterade investmentbolaget Seafire (bevakat av Trade Venue) köpte i somras en av de snabbast växande aktörerna i branschen Linguacom, som inom tolkning tillhör ett av de fem största med en årlig omsättning om drygt ca 60 MSEK. Detta ska sättas i relation till Seafires omsättning om drygt ca 80 MSEK. Q3-rapporten visar på att den 40% ökningen av omsättningen fortsätter från början av året med nästan 20% marginaler, vilket innebär att Linguacom är ett av de mest lönsamma och snabbast växande bolagen i branschen.  Detta trots att stora resurser läggs ned för att bibehålla försprånget inom digitalisering. Detta är definitivt en bransch att hålla koll på.

Riskviljan testas.  First North, NGM och Spotlight innehåller för närvarande ca 500 bolag efter de senaste två årens tillströmning och fler är på väg de närmaste veckorna. Min gissning är att 40-50% av dessa inte är kassaflödespositiva. Enbart inom det i regel penningtörstande life science sektorn finns det idag ca 150 bolag.  När bolagen går in på marknaden hämtas i regel pengar in som i bästa fall kanske ska räcka 1,5-2 år. Men vad händer sedan? Det är nu och nästa år som riskviljan på dessa marknader riktigt kommer att testas med det stora antalet nya bolag. Det är intressant att notera att det bland dessa bolag redan pågår eller har beslutats om företrädes- och/eller riktade emissioner för 25 av dem. Många har dessutom tvingats till dyra emissionsgarantier på låga kursnivåer för att få in sina pengar. Hur kommer det då att se ut i vår? För den som har krutet torrt nästa år kommer det troligen att finnas bra investeringsmöjligheter…..

En ny fastighetsbjässe har växt fram. När Ilija Batljan 2016 var med om och bildade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (bevakat av Trade Venue) var det nog få som trodde att bolaget två år senare skulle ha fastigheter för 25 mdr SEK och vara en av de ledande aktörerna inom samhällsfastigheter och hyresrätter med en överskottsgrad om 68%. Lika imponerande är att notera den finansiella utvecklingen under 2018, där Q3 rapporten visade på att belåningsgraden sjunkit till 56% och snitträntan var nere i 2,5% att jämföra med 3,5% för ett år sedan. Ilija Batljan säger i rapporten att belåningsgraden kommer att sjunka ytterligare bl a till följd av försäljningar av icke strategiska fastigheter för att uppnå kriterierna för Investment Grade-rating. De belackare som upplevt att fastighetsgruppen växt alldeles för snabbt och okontrollerat verkar definitivt få fel. Kursutvecklingen i år med en uppgång på nästan 90% har gjort att den tidigare stora redovisade substansrabatten förvandlats till en premie. Men med tanke på de stora övervärden som torde finnas i bolagets hyresrättsbestånd tror jag dock att det fortfarande finns en rabatt mot substansvärdet Hyresfastigheterna är idag värderade till 7,5 miljarder SEK motsvarande 12 000 SEK per kvadratmeter. Det kan jämföras med de 17 000 -18 000 SEK per kvadratmeter som betalades i samband med buden på Victoria Park och D Carnegie & Co. Nästa uppgraderingsfas kanske sker när bolaget går från First North till en större lista – troligen Mid Cap med ett marknadsvärde på 9 miljarder SEK – när fastighetsbygget blir känt för fler investerare.

 

Med 108 000 unika besökare på vår hemsida i oktober tangerar vi nästan rekordet från september. Ytterligare förbättringar och nyheter är på gång – ”stay tuned”. Välkommen till en ny och spännande vecka !!!

 

Claes Vikbladh

claes.vikbladh@tradevenue.se

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.