Press
19 Sep, 2023

Valberedning 2024

Uppdaterad:
19 Sep, 2023

Enligt beslut vid Nyfosas årsstämma 2023 har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämman 2024 i enlighet med instruktionen för valberedningen.

Valberedningen består av:

  • David Mindus, utsedd av AB Sagax,
  • Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur Fonder,
  • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB,
  • Tobias Kaj, utsedd av Lannebo Fonder, och
  • Johan Ericsson, styrelseordförande i Nyfosa.

Johannes Wingborg har utsetts till valberedningens ordförande.

Information om valberedningens arbete finns på Nyfosas webbplats www.nyfosa.se. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post till valberedningen@nyfosa.se eller med brev till Nyfosa AB, Att: Valberedningen, Box 4044, 131 04 Nacka. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2024.

Nyfosas årsstämma för 2024 kommer hållas i Stockholm den 23 april 2024.

För mer information, vänligen kontakta:
Johannes Wingborg, valberedningens ordförande, tel 08-588 407 03

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2023 kl. 07:30 CEST.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.