Press
6 Feb, 2023

Valberedningens förslag till val av ledamöter till styrelsen i Volvo Car AB (publ)

Valberedningen i Volvo Car AB (publ) har beslutat att lämna följande förslag till beslut vid årsstämman den 3 april 2023:
  • Styrelsen ska bestå av tio ledamöter utan suppleanter.
  • Omval av styrelseledamöter: Eric Li (Li Shufu), Daniel (Donghui) Li, Lone Fönss Schröder, Winfried Vahland, Jonas Samuelson, Diarmuid O'Connell, Lila Tretikov, Anna Mossberg och Jim Rowan.
  • Omval av Eric Li till ordförande i styrelsen och Lone Fönss Schröder till vice ordförande.
  • Tom Johnstone har, som tidigare kommunicerat, avböjt omval.
  • Valberedningen föreslår att Ruby Lu väljs till ny styrelseledamot.

Ruby Lu är en riskkapitalist verksam i USA och Kina, där hon specialiserat sig på investeringar i start-ups inom ny teknologi. 2019 grundade hon Atypical Ventures - ett företag som investerar i teknologi som befinner sig i uppstartsfasen. Hon sitter som oberoende ledamot i styrelserna till Unilever, Yum China och Uxin Limited. 2006 var Ruby Lu med och grundade riskkapitalbolaget DCM China. Ruby Lu har tidigare varit vice president för Goldman Sachs USA-baserade bankkoncern för teknologi, media och telekommunikation. Ruby Lu för med sig djupgående kompetenser inom finans och den globala marknaden, inklusive styrelseuppdrag i börsnoterade bolag. Hon har god kännedom om den kinesiska marknaden och erfarenhet från olika teknikföretag.

Om valberedningens förslag godkänns vid årsstämman kommer 40 procent av styrelseledamöterna vara kvinnor.

Valberedningen består av:
  • Tom Johnstone, utsedd av Geely Sweden Holdings AB
  • Yimin Chen, utsedd av Geely Sweden Holdings AB
  • Eric Li, ordförande i styrelse i Volvo Car AB
  • Anders Oscarsson, utsedd av AMF
  • Ylva Wessén, utsedd av Folksam

Tom Johnstone är ordförande i valberedningen.

Information om valberedningens yttrande och det fullständiga förslaget kommer att göras tillgängligt på Volvo Cars Investor Relations-webbplats den 28 februari när kallelsen till årsstämman publiceras,https://investors.volvocars.com.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.