Redaktionen
18 Jan, 2024
Intervju DIV

VD-intervju med det svenska investmentbolaget

Uppdaterad:
19 Jan, 2024

TradeVenue har fått möjligheten att göra en intervju med Dividend Sweden som är noterat på NGM Nordic SME sedan 2016. Företaget är ett svenskt investmentbolag med affärsidén att investera i mindre börsnoterade bolag samt att kunna bistå med expertis inom finansieringslösningar.

Berätta lite mer om Dividend Sweden. Vad är er affärsmodell och hur arbetar ni med bolagen i er portfölj?

Dividend Sweden är ett investeringsbolag, som namnet avspeglar, med fokus på att generera utdelningar till våra aktieägare. En stor del av utdelningarna genereras genom vårt affärserbjudande om ägarspridningar, riktat till bolag som antingen är marknadsnoterade eller skall lista sin aktie.  

Utöver ägarspridningar så investerar vi främst i onoterade bolag som är på väg att listas eller är listade på småbolagslistorna, NGM, Spotlight och First North. Vi investerar oftast i samband med emissioner i bolagen.

Vi hjälper även bolagen i processen runt notering och finns som ett bollplank för företagen gällande investeringsfrågor.

Varför ska man investera i Dividend Sweden?

Dividend Sweden ger i och med utdelningarna av aktier en hög direktavkastning och med tanke på nuvarande värdering jämfört med substansvärde och ett flertal intressanta bolag i portföljen så tycker vi att det är bra läge att investera i Dividend Sweden.

Hur skulle du summera året som gått?

Årets tre första kvartal präglades av generellt sjunkande aktiemarknader och med ett väldigt lågt investeringsintresse för småbolag. Allra sämst intresse såg vi i Micro Cap-bolagssektorn, vilket påverkade såväl vår egen aktiekurs som våra noterade portföljbolag negativt. Men under fjärde kvartalet har vi sett en kraftig positiv utveckling på aktiemarknaden, en utveckling som ännu inte synts på microbolagen till så stor utsträckning, men som vi tror kommer spilla över framöver.

Vi har under året fokuserat på att stötta befintliga portföljbolag i deras utveckling för att stå oss ännu bättre i framtiden och ser med tillförsikt fram emot 2024 där vi kommer vara mer aktiva och kan förhoppningsvis komma med flera positiva nyheter för våra aktieägare.

Dividend Sweden

Kan du dela med dig av dina förväntningar och spännande planer för företaget under det kommande året?

Vi ser att marknaden kommer bli mer positiv för microbolag och att vi kan komma tillbaka till att göra fler spännande utdelningsaffärer och andra affärer som gynnar våra aktieägare framöver. Vi har en del spännande innehav som vi tror kommer värderas upp under 2024 vilket även det ger en positiv utveckling för bolaget och aktieägarna.

Ni har tidigare kommunicerat att ni har stora förhoppningar om ert största innehav Evendo. Skulle du kunna berätta mer om bolaget och vad som gör det till en attraktiv investering?

Evendo har utvecklat en unik och helt automatisk sökplattform för event, både för företag och privatpersoner, som samlat de bästa turistupplevelserna, aktiviteterna, mötesplatserna, restaurangerna, barerna, transporterna – och mycket mer – över hela världen, allt på ett och samma ställe.

Bolaget har haft en kraftig utveckling och har idag det största bokningsbara lagret av evenemangsrelaterade produkter och tjänster. Evendo har idag mer än en halv miljon produkter som är omedelbart tillgängliga i realtid, från mer än 50 000 enskilda leverantörer i 35 länder och har över 250 000 användare. Man har nu färdigställt och lanserat sin nya plattform, kallad Evendo 2, vilket bolaget och vi räknar med kommer boosta omsättning och lönsamhet kraftigt.

Evendo har en väldigt intressant modell som är extremt skalbar och ligger i framkant med användningen av de senaste tekniska hjälpmedlen såsom AI, exempelvis vid anpassning till externa söktjänster och automatisering av produktbeskrivningar. Tillväxten i alla relevanta nyckeltal är mycket stark och med den nya plattformen kommer volymerna öka kraftigt. 

Evendo Dividend Sweden

Hur har tillväxten sett ut i Evendo under de senaste åren? Är de lönsamma samt hur mycket ägarandel har ni?

Evendo har haft en kraftig tillväxt i försäljning och vi räknar med att ökningstakten ska eskalera med den nya plattformen. Med denna nya plattform och ett kraftigt ökad utbud så tror vi att det kan gå snabbt gällande både utvecklingen för företaget samt dess värdering. Vi äger i dagsläget ca 5% av Evendo.

I slutet av 2023 omsatte bolaget ca 40 MSEK per månad och de bör nå ett positivt resultat i närtid.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.