Analys
4 Dec, 2022
veckans aktietips

Veckans aktietips | I väntan på förnybart

Uppdaterad:
22 Jan, 2023

I veckan väntas arktisk kyla komma in över Sverige när ett Grönländskt högtryck breder ut sig över vårt avlånga land. Detta blir andra beredskapstestet denna säsong inför den riktiga vinterperioden, där den pågående energikris kanske inte bara kan komma att göra sig påmind i plånboken utan även inne i stugvärmen. 

Anledningen till att vi hamnat i den nuvarande situationen - med betydande energibrist i de flesta västerländska länder – kommer nog att diskuteras länge. Men en bidragande orsak har utan tvivel varit att i stort sett alla investeringar har skett inom den “gröna sektorn” medan betydande underinvesteringar skett inom gas- och oljesektorn såväl som kärnkraften. Detta kombinerat med att framförallt Tyskland men även flera andra västeuropeiska länder gjort sig mycket beroende av den ryska gasen vilken nu få vill köpa av politiska skäl. Som en följd har oljepriset stigit med ca 20 procent i år trots den betydande efterfrågeminskningen från Kinas ekonomiska inbromsning och frigörandet av stora amerikanska reservlager. En nordisk aktör där de stigande oljepriserna redan har gett direkt utslag på kassaflödet är Equinor (tidigare Statoil), som står för ca 70 procent av Norges gas- och oljemarknad. 

veckans aktietips

Equinor-aktien är upp ca 55 procent i år men inte utan anledning. Under de tre första kvartalen har det fria kassaflödet vuxit med 30 procent jämfört med motsvarande period ifjol och uppgår till ca 22 MdUSD eller 9 procent av börsvärdet. Ett omfattande återköpsprogram av aktier har lanserats tillsammans med extra utdelningar för 6 respektive 9 MdUSD, vilket motsvarar en direktavkastning om ca 6 procent. Att bolaget har möjlighet att ge tillbaka en så stor andel av kassaflödet till aktieägarna visar på bolagets stora kassageneringsförmåga.

Marknaden verkar dock enligt min mening inte tro att dessa vinster och detta kassaflöde är ett övergående fenomen om man ser på aktiens prissättning. Aktien handlas på rullande 12 månaders basis till ett P/E-tal om ca 12x och till en EV/EBIDA om rekordlåga ca 3x. Det är få större aktier utanför sektorn som handlas till denna typ av värderingar.   

Att ersätta det ryska gasberoendet eller att bygga ut kärnkraften kommer enligt min mening att ta lång tid. Många menar att det åtminstone kommer att ta 5-7 år. Jag tror inte heller att de många nya intressanta företag (se avsnitt om Hynion nedan) som idag noteras kommer att på ett avgörande sätt förändra utbudssituationen under flera år. Några större investeringar lär inte heller bli aktuella inom olje- och gassektorn då de flesta menar att det blir alldeles för kort payoff tid. Under denna period kan stora oljebolag som Equinor hinna tjäna in sitt nuvarande börsvärde och distribuera vinsterna till aktieägarna. Och dessutom ha en betydande verksamhet kvar efter denna period

Om vi leker med tanken att efterfrågan på fossila bränslen först börja minska synligt vid årsskiftet 2030/2031 och Equinor har ett uthålligt fritt kassaflöde i linje med de senaste 12 månadernas på ca 28,4 MdUSD skulle det innebära att bolaget vid denna tidpunkt har en kassa som överensstämmer med dagens börsvärde. Att det även efter denna tidpunkt kommer att finnas en betydande efterfrågan på fossila bränslen är i alla fall min övertygelse. Till det kommer så Equinors betydande satsningar inom vindkraftsparker och batterianläggningar som då kommer att vara viktiga vinstgeneratorer. 

I avvaktan på att de alltid så politiskt korrekta stora aktiefonderna med sitt ESG fokus ska hitta oljebolag som Equinor – precis som de nu verkar ha gjort det med försvarsaktier – tror jag att detta är ett gyllene tillfälle att komma in i denna för närvarande så förkastade sektor. 

Med ovan sagt fortsätter det hela tiden att komma intressanta aktier till marknaden som på olika sätt vill bidra till den gröna omställningen. En sådan aktie är Hynion som noterades på Euronext Growth (tidigare Merkur Market) i fjol med ett börsvärde på 120 MNOK. Bolaget utvecklar, förvaltar och driver vätgasstationer i Norden. Idag äger bolaget fem stationer fördelat över Sverige och Norge men efter att ha fått bidrag att bygga ytterligare fyra vätgasstationer i Sverige ser beståndet ut att fördubblas i närtid. TradeVenue bevakar detta bolag under pågående företrädesemission. Personligen tror jag mycket på vätgasens roll i omställningen men även med vår positiva prognos för bolaget kommer det ta många år tills denna typ av bolag har förmåga att erbjuda den volym energi som en växande befolkning kommer att behöva. 

Adam J:son Lindh
Adam J:son Lindh
Aktieanalytiker

Undertecknad äger inga aktier i Equinor eller Hynion.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.