Analys
22 Dec, 2019

Veckobrev 52-19

Sista hela veckan före jul och julhetsen märks inte bara i affärerna utan i en stor aktivitet på börsen. Och året verkar sluta  ”in style” med en uppgång på 1,5-2,0% beroende på vilket index man följer. Ett antal vinstvarningar störde dock julstämningen utan att det går att avläsa några mer branschspecifika trender. På tal om vinstvarningar är det intressant att notera att samma dag som Opus i veckan informerade om en svagare utveckling så höjde budkonsortiet sitt bud. 

Heltidsanalytiker för SBB. Samhällsbyggnadsbolaget (bevakat av TradeVenue) tillhör ett av de bolag som i egentligen nästan skulle behöva en analytiker som på heltid följer bolaget. Transaktionerna står som spön i backen och VD Ilija Batljan har hittills visat att i stort sett ingenting är omöjligt. Samtidigt som en nyemission precis är avklarad och acceptansgraden i SBBs bud på Hemfosa snart offentliggörs (se nedan) kommer så nyheten att SBB säljer sin 20% andel i fastighetsbolaget Amasten. När SBB i höstas kom in och blev delägare i Amasten trodde många inklusive undertecknad att det var ett första steg i en fusion mellan bolagen. I och med att Amasten är helt inriktade på hyresbostäder och SBB också har det som ett prioriterat område skulle det ha varit en naturlig utveckling. Men som alltid när det gäller SBB får man vara beredd på överraskningar. Enligt SBBs VD beror försäljningen på ändrade prioriteringar efter budet på Hemfosa och att man därmed frigör 740 MSEK för att minska skuldsättningen. Trots denna snabba omprioritering kan SBBn på drygt två månader räkna in en liten realisationsvinst om drygt 30 MSEK men som på helårsbasis  blir över 20% på investerat kapital. Det är ingen dålig avkastning!! Dagen före julafton blir en viktig dag för SBB och dess ägare när acceptansgraden i budet på Hemfosa avslöjas.   

Det händer mycket i Nyfosa också. Om det händer mycket i SBB gäller det nästan lika mycket i ett annat fastighetsbolag Nyfosa (också bevakat av TradeVenue). När bolaget avknoppades och noterades i november 2018 hade bolaget fastigheter för ca 15 mdr SEK. Sammanlagt har fastighetstransaktioner om ca 10 mdr SEK (varav avyttringar 0,9 mdr SEK) skett sedan dess, vilket således innebär att fastighetsbeståndet på ett år har stigit med 60%!! Bolagets egna mål om att ha fastigheter för 25 mdr SEK är alltså redan i stort sett uppfyllda. I en transaktion i veckan köpte man kontor och lager mm för 4,2 mdr SEK i främst Karlstad men även i städer som Uppsala och Stockholm med en av oss uppskattad yield om ca 5,7%. Betalningen sker dels genom en nyemission motsvarande 0,7 mdr SEK (där utspädningen kan begränsas till 6% till följd av den premie om ca 30% Nyfosa handlas till i förhållande till sitt substansvärde), befintlig likviditet och ökad skuldsättning. Om man antar lånekostnader om ca 2% och oförändrad överskottsgrad om 68% skulle förvaltningsresultatet (före resultatandelar i JV) enbart på denna transaktion under en 12-månadersperiod öka med 30% i förhållande 2018 års resultat. Visserligen fördelat på 6% fler aktier men ändå!! Trots kraftigt stigande fastighetspriser kan man alltså fortfarande göra affärer med en betydande säkerhetsmarginal dvs räntorna kan stiga mer ca 3,5 procentenheter eller uthyrningsgraden sjunka till 50% för att affären inte ska gå ihop. Förhoppningsvis får vi dock inte uppleva högre räntor och en sämre konjunktur samtidigt för då blir det inte så skojigt……  Att en dylik affär dessutom görs under vad som borde vara långt under nybyggnadskostnaden för dessa fastigheter minskar också risken.

Uppvaknande på dödsbädden. Studsviks kursgraf under året fram till förra veckan ser ut som ett streck som kontinuerligt pekar snett nedåt under låg volym. Fram till mitten av förra veckan hade aktien sjunkit med drygt 35% och hade då på två år minskat i värde med 60%. En relativt tunn Affärsvärlden-analys fick emellertid aktien att vakna till liv och den har sedan dess stigit med drygt 40% under hög volym. Med all respekt för Affärsvärlden brukar vanligtvis denna typ av tidningsrekommendationer ha en relativt kort inverkan på kursen (att de sedan på sikt kan visa sig vara riktiga är en annan sak). En katastrofal Q1-rapport i år från Studsvik har efterföljts av något bättre rapporter, där den optimistiskt lagde i den senaste rapporten kan se ljus i tunneln, vilket Affärsvärlden gör. Men om det motiverar denna kursuppgång med tanke på bolagets dåliga ”trackrecord” på att leverera är enligt min mening mer osäkert. Eller är det uppköpsspekulationer – som det länge har talats om - där någon större utländsk konkurrent tror sig kunna få bättre utväxling på bolagets unika teknologikunnande än vad ledningen historiskt lyckats med.

Julklapp till Consiliums aktieägare. Consiliums styrelse (bevakat av TradeVenue) tillkännagav redan i samband med bokslutsrapporten för 2018 att en strategisk översyn av koncernen var på gång. Många med mig har nog varit ganska besvikna över att ingenting sedan skett under året. Detta kombinerat med en relativt svag finansiell ställning (soliditet på 18% och ännu lägre om hänsyn tas till hybridobligationen), ett obligationslån om 750 MSEK, som förfaller till betalning i mars nästa år och en verksamhet under avveckling som blöder med uppskattningsvis 70 MSEK i år och som minst sagt verkar svårsåld har bidragit till att aktien i år har backat 20% (på tre år har den i det närmaste halverats). I fredags eftermiddag kommer så den stora efterlängtade julklappen för Consiliums rätt plågade aktieägare när den överlägset största divisionen Marine & Safety (står i år för uppskattningsvis 95% av omsättningen och 100% av EBIT) säljs för netto 2,5 mdr SEK till Nordic Capital. Detta är en värdering långt över mina vildaste gissningar och skulle innebära att Consilium  efter betalning av det utestående obligationslånet enligt ovan och realisationsvinstskatt skulle kunna få uppskattningsvis likvida medel om 1,5 mdr SEK eller ca 130 SEK per aktie. Till det kommer så kvarstående verksamhet i Consilium bestående av Safety Engineering med en omsättning kring 80 MSEK men med ett negativt resultat under senare år, givet en svag efterfrågan från olje- och gasindustrin. Denna del borde dock i ett bättre marknadsläge kunna producera ett hyggligt resultat och ha ett värde som i alla fall borde överstiga det medskick som en försäljning av ”verksamheter under avveckling” kan komma att medföra. Det finns anledning att återkomma efter uträtande av vissa frågetecken i kommunikén men ett ordentligt kursrally står för dörren på måndag med tanke på att kursen slutade på 41 SEK i fredags, vilket motsvarar ett börsvärde om 450 MSEK!!!  

Vinnare inför 2020-talet? Trots börsens uppgång i år är det inte svårt att hitta förlorare. Speloperatörerna såsom Kindred, Betsson och LeoVegas är alla ned mellan 30 och 40 % bara i år - till följd av allt fler regleringar, ökade skatter och av att majoriteten av svenska institutioner övergett aktierna i spåren av att ESG-frågor (Environmmental, Social and Governance) har vunnit mark. Även om vinsterna överlag har fallit så har värderingarna fallit än mer. Om marknaden för 2-3 år sedan var beredd att värdera den förväntade vinsten till 20-25x, är motsvarande siffra idag kanske hälften.i snitt. Det är i ljuset av detta mycket intressant att jämföra med ett annat mycket kassaflödesgenererande bolag men som blev pariabolag bland större svenska institutioner långt tidigare– Swedish Match. Likheterna med den verklighet som har präglat Swedish Match de senaste 10 åren och som nu möter spelbolagen är många; i form av ökade regleringar inom många olika områden såsom marknadsföring, ständigt ökade punktskatter, nya konkurrenter och en massmedialt mycket negativ opinion - som gjort det svårt för större svenska institutioner att vara kvar som ägare - är många. Trots det torde Swedish Match tillhöra ett av de storbolag som kan visa upp den allra bästa totalavkastningen för sina aktieägare under denna tidsperiod – över 200% - i form av utdelningar och en fantastisk kursutveckling delvis beroende på  massiva aktieåterköp. När nu den nya verkligheten för speloperatörerna börjar sjunka in och snart den sista svenska institutionen säljer sina aktier kanske det är dags för en liknande utveckling?

Året som började i moll och slutade i dur. Vis av åren (blir man någonsin det?) brukar undertecknad vara väldigt försiktig med att ha någon speciellt uttalad åsikt om den vanligaste frågan man får vid den här tiden på året: hur går börsen nästa år? Hur många var det som för 12 månader sedan - efter en 20% nedgång - trodde att börsen 12 månader senare skulle stå drygt 25% högre utan att makroutveckling eller för den delen den geopolitiska risken på ett avgörande sätt enligt min mening förändrats? Inte jag i alla fall. Är det något som 2019 lärt mig är att resultat- och konjunkturutveckling är viktigt men ännu viktigare är ränteutvecklingen. Anhängarna av TINA (There is no alternative) är fler än någonsin och det finns en öronbedövande samstämmighet bland analytiker och andra om att långa räntorna kommer att fortsatt vara låga under en lång period framöver Just detta gör att jag tror att om det är något som kommer att vara  viktigare än någonsin  i år är att bevaka ränteutvecklingen. Skulle räntorna av någon anledning börja ticka uppåt skulle i alla fall jag börja minska andelen aktier…

Jag brukar avsluta våra brev med: Välkommen till en ny spännande aktievecka. Huruvida det kommer att bli fallet den kommande veckan är väl mer tveksamt med enbart två handelsdagar som dessutom är klämdagar och många bortresta och kontor stängda. Såvida  man förstås inte är intresserad av att betrakta den ”kurstrixning” som brukar föregå ett årsskifte. Tack för alla kommentarer från våra engagerade läsare under året. Vi på TradeVenue önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!!

Claes Vikbladh 
claes@tradevenue.se

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.