Analys
7 Mar, 2021

Veckobrev v10

Första handelsveckan i mars blev en volatil tillställning med stora kast och betydande skillnader i utvecklingen för olika sektorer. Fortsatta ränteuppgångar la även i veckan sordin på stämningen inom tekniksektorn med en nedgång för ett bolag som Tesla med drygt 10% medan det var hausse för oljebolagen. Och i Sverige var det rally i bankerna – det var länge sedan !!! Den divergerande utvecklingen i USA framgår av att Dow Jones i veckan steg med 1,8% medan Nasdaq Composite sjönk med 2%. I Sverige var uppgången 1,9% för OMXS30 medan det bredare indexet ”bara” klarade 1,4%. Kanske beroende på sportlovet i Stockholm var det en relativt nyhetsfattig vecka i Sverige om man bortser från bonusbråket i Volvo. En påminnelse om att man fortfarande måste läsa nötterna i bolagens årsredovisningar noga fick - i alla fall jag – i veckan. Av SKFs årsredovisning framgår nämligen enligt Dagens Industri i en not att ett stort avgångsvederlag betalades ut när bolagets VD sa upp sig, vilket för utbetalning förutsätter att han inte slutade frivilligt. En bild som jag tror få hade, efter att ha läst kommunikén när hans avgång annonserades förra året. 

För små fastighetsbolag? I veckan la det nyligen noterade Stenhus ett bud på Maxfastigheter, som värderar bolaget till drygt 1 MdSEK. Med ungefär lika mycket fastigheter i bägge bolagen får det nya bolaget ett fastighetsvärde på drygt 6 MdSEK. I och med att ägare motsvarande 40% av aktierna och ännu mer av utestående teckningsoptioner sagt ja lär det troligen bli affär. Enligt Stenhus VD kommer man att kunna sänka administrativa och finansiella kostnader med uppemot 30 MSEK. Han säger också att man som noterat fastighetsbolag helst ska ha fastigheter för över 5 MdSEK. Något som kanske inte riktigt framgick av prospektet i höstas men som i alla branscher är storlek en viktig parameter. Att det dessutom finns drygt femtio noterade fastighetsbolag i Sverige som ska samsas om uppmärksamheten gör att det inte är helt lätt att komma fram med sitt budskap. Hur som helst i ett klimat där förutsättningarna att öka intjäningen för fastighetsbolagen inte är lika självklar - med förväntade ökade kontorsvakanser och en allt mer spridd bedömning att de långa räntorna börjat trenda uppåt – borde detta kunna vara inledningen till en ökad budaktivitet i sektorn.

Attraherar namnkunniga. På tal om ovanstående verkar trenden mot att fastighetsbolag och framförallt dess huvudägare köper in sig i varandra fortsätta och ägarlistorna blir därmed allt mer snåriga. Klöverns och Corems huvudägare Rutger Arnhult har ju till exempel som bekant köpt in sig i och blivit störste ägare i Castellum. Han är också sedan tidigare stor delägare i Sagax. Det senare bolaget är stor delägare i Nyfosa (bevakat av TradeVenue) med en ägarandel på strax under 5%. I veckan framkom det att Rutger Arnhult köpt aktier i Nyfosa och nu äger 0,5%. Han blir därmed den tredje fastighetsVD:n som äger aktier i Nyfosa. Sedan tidigare äger Balders VD Erik Selin och SBB:s VD Ilija Batljan 0,7% respektive 1,5%. Det är inget dåligt betyg för Nyfosas ledning och säger kanske en del om den potential de ser i aktien att ha tre fastighetsVD:ar som ägare tillsammans med ett av Sveriges framgångsrikaste fastighetsbolag. Men den som inte säger att det bygger upp för intressekonflikter …. 

Viktiga avtal för Freja eID. En aktie som inte har märkt av de senaste veckornas techfrossa är Freja eID (fd Verisec) som i veckan steg med över 25% och i år är upp över 70%. Bolaget som håller på med ett bankoberoende system för kvalificerad identitetshantering med digital inloggning och signering har den senaste tiden haft stora framgångar. Efter det att Freja eID certifierats som godkänd svensk e-legimation har utvecklingen gått snabbt. Vid årsskiftet uppgick antalet aktiva användare till 100 000 och siffran växer mycket snabbt när avtal tecknas med nya tjänsteleverantörer. I februari tecknades avtal med IDO6 som hanterar Sveriges största system för identifiering på arbetsplatser och i veckan har bolaget fått tre viktiga avtal i form av Blekinge Tekniska Högskola, Region Halland och en 6-års förlängning av samarbetet med ATG. Det som verkligen fick fart på aktien var regeringens presskonferens om digitala vaccinpass i fredags, där många anser att Freja eID har goda möjligheter. Det som verkligen kittlar med aktien är dock den utländska expansionen. Freja eID fungerar redan i Storbritannien (ett land i skriande behov av olika former för identifikation) men är ännu inte godkänd, och ett besked väntas före utgången av Q1. Bolaget för även samtal med EU med målet att bli en godkänd e-legimation för svenskar i Europa. Besked väntas här före sommaren. Det saknas alltså inte triggers. En företagsledning och ägare med bakgrund från framgångsrika Protect Data och som också äger 55% av aktierna inger också förtroende. Visst bolaget omsatte bara strax över 20 MSEK förra året med en förlust på det dubbla – och har redan fått ett börsvärde på över 400 MSEK -  men med denna typ av kunder och en enormt skalbar affärsmodell kan det gå snabbt….

Förutsägbar marknad. Jag skrev för ett halvår sedan om Railcare som jag tyckte verkade vara på rätt väg och där de yttre omständigheterna för de närmaste åren borde tillhöra de mer säkra i en minst sagt föränderlig värld. Aktien har visserligen stigit sedan dess men har utvecklats betydligt sämre än marknaden och står fortfarande 10% lägre än i början av år 2020. Med tanke på att resultat per aktie i mer än fördubblades till 1,8 SEK och utsikterna för fortsatt tillväxt enligt bokslutskommunikén är oförändrat goda tycker jag att kursutvecklingen är lite märklig. Till det ska läggas att Trafikverket under de närmaste fyra åren planerar för en ca 30% ökning av underhållskostnaderna (sammanlagt ca 45 MdSEK) jämfört med motsvarande period fyra år bakåt (vilken i sin tur visade på en betydande ökning !!). Och även om ett återförstatligande av delar av underhållet kan komma att ske som Dagens Industri rapporterar om i veckan lär den typ av entreprenadtjänster som Railcare erbjuder knappast påverkas. Visst Railcare bedriver också maskinförsäljning, järnvägstransporter och har en utländsk entreprenadverksamhet men det nog få företag förunnat att inom en så stor del av verksamheten ha en så förutsägbar marknad.  

De första utdelningarna för 2020 börjar i veckan trilla in och förhoppningsvis skapa utrymme hos investerare för att klara av den svällande kön av bolag som ska till börsen. I veckan är det bara ett nytt noterat bolag i form av Coinshares som börjar handlas men vi får nog vänja oss vid en betydligt högre takt de närmaste veckorna.  På rapportfronten är det inte helt tyst med Clas Ohlson, Systemair och Sectra som kommer med sina resultat. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!  

 

Claes Vikbladh

Claes.vikbladh@tradevenue.se

 

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.