Analys
1 Mar, 2020

Veckobrev v10-20

Veckans börsras är historiskt inte bara för storleksordningen (-12%) men också enligt min mening på hur snabbt stämningen kan gå från fullt utvecklad haussemarknad till baisse. Efter att vi under hela 2019 vant oss vid att vare sig negativa politiska eller makroekonomiska nyheter bitit på marknaden och bokstavskombinationen TINA (There Is No Alternative) blivit allt mer accepterad, har investerare i veckan återigen fått lära sig vad som ligger i begreppet tillgångar med risk. Eftersom även experterna på coronaviruset verkar famla i mörker om spridningsrisker och dödlighet är det nog farligt att ha alltför bestämda orsaker om börsen och enskilda aktier. Och just själva osäkerheten är som vanligt det värsta. Kommer till exempel de senaste årens trend hos institutioner att öka aktieandelen i sina portföljer att förvandlas till sin motsats och vad händer med riskpremien när svarta svanar kan dyka upp detta sätt? Vilka företag förutom lokala livsmedelshandlare och teleoperatörer kommer inte att drabbas? Frågorna är många men som alltid är det viktigt att följa med för när dimmorna skingras är som alltid kunskap det viktigaste.  

Kassan överstiger börsvärdet. Consiliums (bolaget bevakas av TradeVenue) aktieägare fick som bekant en riktig julklapp när bolagets överlägset största affärsområde Marine & Safety (ca 85% av omsättningen) säldes till Nordic Capital i december förra året, till ett pris som vida översteg de mest optimistiska gissningarna. I bolagets Q4-rapport får man en bättre uppfattning av hur bolagets balansräkning kommer att se ut efter affären (den slutförs formellt 31/3). Kassan uppgick proforma vid årsskiftet till drygt 2,6 MdSEK. Av detta kommer 850 MSEK att användas för att betala av bolagets räntebärande lån. Kvar i kassan efter det skulle sedan finnas ca 1,75 MdSEK. Till det kommer så Consiliums kvarvarande verksamhet med en omsättning som 2019 uppgick till 300 MSEK och ett löpande rörelseresultat kring 0 men där det borde finnas betydande möjligheter för en förbättring om investeringsklimatet inom olja och gas förbättras (vilket kanske inte ter sig så troligt i närtid med tanke på oljeprisets utveckling). Vinsthemtagningar och veckans börsras har fått Consiliums börsvärde att minska till 1,1 MdSEK, dvs betydligt under bolagets kassa efter 31/3. I år har styrelsen föreslagit att ”endast” 17 SEK per aktie utdelas dvs ca 200 MSEK. Under nästa år när aktiebolagslagen (vad avser kvarstående fritt eget kapital) gör det möjligt - räknar vi i vår analys (publicerad 26/3) att ytterligare100 SEK per aktie delas ut - vilket skulle föra ner nettokassan till ca 400 MSEK. Fullt tillräckligt för att göra kompletteringsförvärv och för rörelsekapitalbehov till Consiliums kvarvarande rörelse. Om vi får rätt i vår utdelningsprognos kan Consiliums aktieägare se fram emot utdelningar om 117 SEK per aktie i år och nästa och dessutom kvarstå som delägare i en välinvesterad rörelse med potential när marknaden vänder. Varför står kursen i strax under 100 SEK?

Osäkerhet kring utdelningshöjning i Cibus. De kraftiga kursuppgångarna för fastighetsbolagen har lett till att direktavkastningarna i sektorn – som tidigare ofta tillhörde bland de högsta på börsen – nu kommit ned och ofta ”bara” är i storleksordningen kring 3%. Et undantag utgörs av Cibus, som baserat på förra årets utdelning ger en direktavkastning på över 6%. Bolaget har inriktat sig på fastigheter för de stora dagligvarukedjorna som Kesko, Tokmanni och S-gruppen i Finland och har haft en mycket bra utveckling (se bland annat veckobrev från i höstas). Av rapporten i förra veckan framgår att hyresintäkterna under året steg med 30% och förvaltningsresultatet med 25%. Det som dock är märkligt i bokslutskommunikén är formuleringen ”att styrelsen idag inte har något fullständigt beslut gällande utdelning för räkenskapsåret att rekommendera för årsstämman” men ”avser att dock att följa Cibus utdelningspolicy och rekommendera att utdelningen höjs med drygt 5%”. Denna skrivning skulle kunna bero på att man är i förhandlingar om att göra någon större fastighetsinvestering (i Sverige?) och då skulle vilja begränsa utdelningen. Hur som helst vore det nog bra med ett klarläggande snarast möjligt.    

Stor kursnedgång i Maha Energy. Olje- och gassektorn sektorn tillhör i skarp konkurrens en av de sämsta sektorerna i år med en nedgång på drygt 15%. Ett fallande oljepris de senaste veckorna, där Brentoljan nu hovrar kring USD 50-strecket, är förutom all annan osäkerhet bidragande till kursfallet. En aktie som råkat speciellt illa ut är Maha Energy (bevakat av TradeVenue), som i år är ned över 40% och som sedan toppnoteringarna förra året har halverats. Riktigt varför aktien utvecklats så mycket sämre än sina kollegor har jag svårt att förstå. Även om resultatet i rapporten i fredags var något under vår förväntan befäster Maha Energy enligt min mening bilden av det mest lönsamma svensknoterade bolaget och bland de med lägst breakeven. Under 2019 lyckades bolaget öka sina 2P-reserver med hela 25% och bolaget har nu två bra producerande fält i Brasilien, som enligt bolagets guidning kommer att öka produktionen från förra årets 3000 fat per dag till i år 5000-5500. En betydligt ökad produktion med lägre rabatt och oförändrat capex borde ge en ordentlig boost till kassaflödet under 2020 även om det genomsnittliga oljepriset faller.  

Förutom en fortsatt nära bevakning av smittöknings- och dödstalsökningen (www.worldometers.info/coronavirus/  rekommenderas) kommer nog veckan att domineras av olika förslag på hur världsekonomin ska hållas uppe. Det är nog inte bara i Hong Kong regeringar världen över överväger helikopterpengar dvs att distribuera pengar till folk för att inte ekonomin ska tippa över i recession. Men vad skulle en räntesänkning ha för effekt i nuvarande klimat? Troligen ingen. En annan sak att bevaka är om fondspararna följer råden ”sitt still i båten” eller väljer att ta det säkra framför det osäkra och ta hem - i många fall - betydande vinster. Eller när kommer vinstvarningarna från andra än flyg- och resebolagen? Välkommen till en mer spännande vecka än på länge.

Claes Vikbladh 
claes@tradevenue.se

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.