Maha Energy

Maha Energy

Översikt

Maha Energy är en internationell producent inom gas- och oljesektorn vars inriktning är att köpa och utveckla tidigare upptäckta men tidigare underpresterande kolvätetillgångar samt genomföra egen prospektering. Utvinningstekniken bygger på moderna ingenjörskonst under samlingsbegreppet Enhanced Oil Recovery. Maha Energy är verksamma i Brasilien, USA och Oman.
Lista
-
Sektor
Geologiska produkter & tjänster
VD
Kjetil Solbraekke
Ordförande
Paulo Thiago Mendonça

Om Maha Energy

Maha Energy verkar inom olje- och gassektorn med en affärsverksamhet som inbegriper prospektering, produktion samt utveckling av naturgas och petroleum (råolja). Maha Energys kärnkompetenser är nischade mot att förbättra utvinningstekniken (EOR) vilket resulterar i en strategi som bygger på att identifiera och utveckla tidigare underpresterande olje- och gastillgångar. Detta innebär att den huvudsakliga risken inte rör reservoarens fyndighet utan effektiviteten vid den nya utvinningen. Enhanced Oil Recovery eller EOR är ett samlingsbegrepp för flertalet metoder som i huvudsak innefattar injektion av kemiska substanser för att komma åt dolda reserver. Den vanligast förekommande metoden på Maha Energys marknad är värmeinjicering av ånga.

Maha energy aktie

Maha Energy grundades år 2013 i Kanada av Jonas Lindvall (VD) och Ron Panchuk (VP och Chief Company Officer). Lindvall har 25 års erfarenhet från branschen, däribland fyra år från Tethys Oil där han tjänstgjorde som VD för deras verksamhet i Oman och åtta år på Lundin Oil. Panchuk innehar en juristexamen från Kanada och har tidigare arbetat som senior konsult åt bland annat Canadian Oil Sands Limited. Koncernstrukturen förändrades 2016 till följd av noteringen på First North. Huvudkontoret finns i Sverige men den tekniska avdelningen är belägen i Kanada med ett operativt kontor i USA, i anslutning till deras oljetillgång i Wyoming. 

Varför ska man investera i Maha Energy?

  • Historiskt god resultatutveckling
  • Internationell aktör
  • Modern teknik med hållbarhetsfokus

Maha Energys affärsmodell

Maha Energys affärsmodell gå ut på att förvärva och vidareutveckla underpresterande olje- och gastillgångar samt att genomföra egen prospektering. Bolaget har en uttalad strategi för att öka tillgångsportföljen som innebär att de olika delarna: produktionstillgångar, utvecklingsprojekt och fältnära prospektering ska bidra i följande proportioner 50:40:10.

Maha energy riktkurs

Prospekteringsfasen anses vara den mest riskfyllda men är en nödvändig del av ett oljebolags organiska tillväxt. I utvärderings- och utbyggnadsfasen (utveckling) sker förberedelserna för att börja producera de påträffade olje och gastillgångarna och därmed skapa intäkter från verksamheten. Viktningen av tillgångsslagen innebär att minst 50% av tillgångarna genererar kassaflöde med låg risk, medan 40% har viss produktionsrelaterad risk, samt möjliggör att den mer riskfyllda andelen finansieras uteslutande med medel från befintlig produktionen.

Marknad för Maha Energy

Marknaden för Maha Energy består av världsmarknaden för olja vars prissättning sätts på ledande råvarumarknader. Det finns två huvudsakliga referensvärden för oljepriset, WTI  (NYMEX, New York) och Brent (ICE, London). Oljemarknaden styrs av det existerande utbudet och efterfrågan, nuvarande som förväntad, men är särskilt svårspådd med bakgrund av dess grundläggande funktioner inom global infrastruktur. Då marknaden för Maha Energy är djupt inrotad världsekonomin påverkas prisnivåerna kan prisnivåerna på olja svänga kraftigt mot förändringar i makroekonomiska indikatorer eller politiska beslut på nationell eller organisatorisk nivå (e.g., OPEC). 

Maha Energy aktie

Maha Energys aktier med ticker “MAHA A” är noterade på Small Cap Stockholm. Maha-aktien noterades den 29de juli 2016 på First North men flyttades till huvudlistan i Stockholm den 17de december 2020.

För att handla aktier i Maha Energy kan man vända sig till digitala banker, bland annat Avanza och Nordnet.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Maha Energy analys

I den senaste analysen på Maha Energy spåddes det en kraftig produktionsökning för ett spännande 2022 där tidigare kvartals produktionsbesvikelser kastade skugga över en god resultatutveckling.

Maha Energy strategi

Maha Energys strategi centrerar kring två huvudsakliga punkter vilka är:

  1. 50:40:10-strategin
  2. Enhanced Oil Recovery

Den förstnämnda komponenten är målsättningen för hur tillgångsportföljen ska vara balanserad i typerna produktionstillgångar, utvärderingsprojekt och fältnära prospektering respektive. Den sista komponenten är att Maha Energy ska växa genom samlade ingenjörskunskaper där målet är tömma svåråtkomliga oljereserver i mogna och undervärderade oljefält. 

Maha Energy riktkurs

Maha Energys riktkurs formas till stor del av förväntningarna på den globala oljemarknaden och vilken roll fossila bränslen uppskattas ha framöver. Maha Energys riktkurs anges ofta inom ett intervall och motsvarar den värdering som en aktieanalytiker tror att Maha-aktien är motiverad att ha vid upprättelse av aktieanalysen. 

Maha Energy nyheter

För att följa den senaste nyheterna som berör Maha Energy såsom publicering av kvartalsrapporter och kommunicering av produktionsmål kan man följa Maha Energys aktie nedan. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.