Analys
11 Apr, 2021

Veckobrev v15

Den något avkortade veckan dominerades av fortsatta positiva signaler på en förväntad snabb ekonomisk återhämtning i både Europa och USA med uppgång för flera cykliska aktier som följd. För techaktier blev det också något av en revansch med en uppgång för Nasdaq Composite med drygt 3%. I Sverige steg OMXSPI med 2,7% medan OMXS 30 ”bara” steg 2,2% och nya indexrekord noterades. Producentprisinflationssiffran för mars om 4,2% i USA var inte tillräcklig hög för att oroa den amerikanska obligationsmarknaden. Samtidigt kunde i Sverige företag i så olika branscher som HMS Networks och Catena Media presentera omvända vinstvarningar. Kön till börsen visar inga tecken på att minska med aviseringar från bland annat Hemnet och rykten om att en notering av Trustly rycker närmare.
 
Briox hämtar in pengar. Affärssystemleverantören Briox (ursprungligen Fortnox International med rättigheter till deras utvecklade mjukvara utanför Sverige) annonserade i veckan om en företrädes- respektive riktad emission av aktier som sammanlagt ska dra in ca 50 MSEK. Den riktade emissionen tecknas av ett antal långsiktiga aktörer och ca 80% av företrädesemissionen är garanterad. Briox får genom emissionen rörelsekapital för den fortsatta expansionen i Finland och Baltikum. Marknader som av många beskrivs vara 5-10 år efter den svenska i utvecklingsfasen. Tillväxten har hittills med tanke på branschen och kanske framför allt Fortnox utveckling varit en klar besvikelse och bolaget är långt ifrån lönsamhet och positivt kassaflöde. Under förra året ökade omsättningen med 25% till 4,5 MSEK med en rörelseförlust om 23 MSEK och ett negativt kassaflöde om 15 MSEK.  Fokus ligger på att bygga upp en stor kundbas genom samarbeten med redovisningsbyråer för att kunna accelerera försäljningen av användarlicenser. Under förra året steg antalet användarlicenser med 28% men av ovanstående siffror framgår att basen måste öka kraftigt för att nå lönsamhet. Briox har fått ett bra fäste i Finland med 180 anslutna redovisningsbyråer men utvecklingen i det andra geografiska verksamhetsområdet Baltikum har inte riktigt tagit fart och har under det senaste året drabbats av pandemin. Men med nytt kapital, en ny VD och förhoppningen att molnbaserade redovisningstjänster ska få samma utveckling på den östra delen av Östersjön som i Sverige kanske detta är tillfället? Affärssystemleverantörer med återkommande intäkter har som bekant extremt höga värderingar (Fortnox P/E 90x) men Briox börsvärde på under 300 MSEK och en kursnedgång på 20% under de senaste 12 månaderna visar att förväntningarna i aktien inte är så höga.
 
Finns det inga risker med hyresfastigheter? Om fastigheter med offentliga hyresgäster och med långa kontrakt åsätts låga avkastningskrav och är oerhört eftertraktade i dagens fastighetsmarknad gäller det som bekant än mer hyresbostäder. Att det finns för få hyresrätter och att det byggs för lite är en etablerad sanning. Risken för att stå med tomma hyreslägenheter – nästan oavsett var de är belägna i Sverige – anses därför oerhört liten med dagens befolkningstryck. Och som lök på laxen kommer då möjligheten att det nuvarande hyresregleringssystemet luckras upp än mer med höjda hyror som följd. Jag kommer att tänka på det när jag i veckan noterar att Amasten ska fördubbla sitt hyresbestånd till 20 MdSEK på tre år och produktionsstarta 2000 lägenheter. Liknande expansiva tongångar hörs från många andra verksamma inom området. Men finns det inga risker med hyresbostäder? Enligt Boverket ligger den genomsnittliga kostnaden för att producera nya hyresbostäder på över 40 000 SEK/kvm inklusive markkostnaden. Den senare varierar naturligtvis oerhört mycket beroende på var i landet bostaden är belägen och vissa bolag som just Amasten har visat att produktionskostnaderna kan sänkas men det visar ändå vilka hyror som måste till för att fylla nybyggda bestånd. Att det går att hyra ut för över 2000 SEK /m per år i Stockholmstrakten är en sak men på hur många andra orter finns den betalningsviljan? Beredskapen för detta och andra tänkbara händelser som till exempel politiska ingrepp som tvärtemot försämrar möjligheterna att höja hyran (som i Berlin med införande av hyrestak), att dagens tillväxtort förvandlas till dess motsats eller för den delen överskattad befolkningstillväxt verkar vara rätt begränsad. Pandemins påverkan på kontorsefterfrågan är fortfarande mycket osäker men visar om något hur snabbt etablerade sanningar kan börja ifrågasättas. 
 
Klarna får konkurrens. I veckan meddelades att TF Banks dotterbolag Avarda tecknat ett avtal med e-handelsbolaget Boozt (med 2 miljoner kunder) om en betalningslösning som ska ersätta den nuvarande leverantören Klarna. Med den erbjudna 30-dagars betalningsperioden (i stället för branschstandard om 14 dagar) ser Boozt stora fördelar. Det visar också att Klarna långt ifrån har monopol inom området ”köp nu – betala senare”. TF Banks utveckling - som vi skrivit om flera gånger – har varit fantastisk, vilket också satt sina spår i kursutvecklingen (+100% på tolv månader) och en allt större täckning av aktien från analytikerhåll.  Men dagens värdering med ett P/E-tal på 15x baserat på historiskt resultat ingår knappast att Avarda får en bråkdel av den typ av värdering som Klarna har för närvarande. En utveckling som också till skillnad från Klarna skulle kunna finansieras via ett starkt kassaflöde från TF Banks nuvarande rörelse. En som verkar anse att aktievärderingen är fortsatt låg är bankens ordförande som så sent som för två månader sedan ökade på sin ägarandel till 15%
 
Att yngla av sig på ett framgångsrikt sätt. Bergman & Beving noterades på Stockholmsbörsen 1976 med en omsättning på 150 MSEK och blev under de följande decennierna en av de stora börsraketerna. Efter ett stort antal framgångsrika företagsköp, som förvandlat bolaget till ett ganska vildvuxet konglomerat, började avknoppningen. I början av 2000-talet delades koncernen upp i tre delar. Förutom kvarstående rörelse i Bergman & Beving bildades Addtech och Lagercrantz Group och det blev således tre fristående börsnoterade företag. Addtech har sedan 2004 stigit från 4 SEK till dagens 140 SEK och har nu ett börsvärde på 36 MdSEK (!!!) och har hunnit med att knoppa av Addlife som sedan 2016 stigit från 27 SEK till 186 SEK. Lagercrantz börsresa från 2 SEK år 2004 till dagens 84 SEK går inte heller av för hackor. Bergman & Beving med industriförnödenheter och byggrelaterad utrustning bytte 2007 namn till B&B Tools för att 2017 delas upp i två separata börsnoterade bolag med namnen Bergman & Beving och Momentum Group. Nuvarande Bergman & Bevings kursresa sedan 2004 är inte alls lika imponerande (där bland annat uppbyggandet av butikskedjan Tools genom förvärv gick för snabbt) med ”enbart” en fördubbling av kursen. Men då inte att glömma i kalkylen att Momentum avknoppades och delades ut 2017 och har sedan dess också mer än fördubblat sin kurs och Nordstjernan kommit in som huvuddelägare med 55% av ägandet. Nu är det så dags igen när Momentum i veckan meddelade att de utreder möjligheterna att dela upp verksamheten i två separata börsbolag. Där försäljningen av verktyg, förnödenheter, arbetskläder och skydd med kedjorna Tools och förra året förvärvade Swedol ingår i det ena och där affärsområdet Komponenter & Skydd är tänkt att utgöra det andra noterade bolaget. Att en uppdelning av företag ökar aktieägarvärdet framstår ofta som tomt prat men denna grupp av företag har utan tvivel visat att så är fallet. Börsens reaktion med en uppgång i Momentums kurs med 15% är därför förståelig.
 
De första Q1-rapporterna börjar dyka upp i veckan med bland annat rapport från Atrium Ljungberg. Med tanke på företagets exponering mot ytor inom handel och kontor blir det intressant läsning. Annars förvånas jag av att Volvos rapporterade störningar i försörjningskedjan inte åtföljts av fler varningar från andra svenska företag som upplevt samma typ av problem. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!  
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.