Analys
5 Apr, 2020

Veckobrev v15-20

En fortsatt snabb spridning av coronaviruset - framförallt i USA -även om ökningstakten i dödsoffer nu verkar mattas något i södra Europa. I spåren av detta mängder med vinstvarningar, utdelningsindragningar och troligen snart konkurser bland mindre noterade bolag. Dramatiken fortsätter alltså på alla nivåer. Stockholmsbörsens facit i veckan -1,5% framstår i ljuset av detta som modest, speciellt som veckan innan visade på en stor rekyl. Att alla oljeproducerande länder inklusive USA kommit fram till att oljepriser på 25 USD inte ligger i någons intresse var kanske en av de mer positiva signalerna i veckan och ger hopp om att botten har nåtts på denna marknad. 
 
”Ingenting är klart förrän det är klart”. Nyfosas (bevakat av TradeVenue) beslut att sista dagen före affärens underskrivande häva det preliminära avtalet om att köpa fastigheter för 8 MdSEK från SBB (bevakat av TradeVenue) saknar inte dramatik och visar att ”ingenting är klart förrän det är klart”. Nyfosa hävde affären med hänvisning till det förändrade marknadsklimatet och förändringar på finansieringsmarknaden. Enligt Nyfosas VD skulle Nyfosas finansieringskostnader vid en affär stigit med hela 500 punkter från vad man räknat med, vilket förklarar avhoppet.  För SBB var detta med stor sannolikhet en stor missräkning.  Dels genom att renodlingen av koncernen till att i stort sett bara innehålla samhällsfastigheter med långa avtal och säkra hyresgäster samt hyresbostäder förskjuts i tiden men dels också att strävan att nå högre kreditbetyg (BBB+) i närtid försvåras. I och med att SBB har en relativt stor andel av sin upplåning via den klart försämrade företagsobligationsmarknaden hade en affär också varit eftersträvansvärd. Det är dock att notera att SBB så sent som för en dryg vecka sedan kunde ge ut en 20-årig obligation (!!) på 50 MEUR på en ränta om 2,75%. Det visar om något att förtroendet för företaget finns kvar hos internationella investerare, vilket inte riktigt är den bild man får av många tidningar där SBB målas ut som ett osäkert kort. SBBs finansieringsstruktur är kanske inte den optimala idag samtidigt som jag tror att deras fastigheter kommer att stå sig betydligt bättre ”post corona” än till exempel ”fina” Hufvudstaden med sitt stora inslag av kontor och detaljhandel i citylägen med extremt höga hyror. Hur som helst är nu SBBs tanke att försöka sälja den ovanstående fastighetsportföljen i bitar och redan har mindre innehav sålts ur den. Hur snabbt detta kommer att gå visar kanske lite av vilken riskvilja som finns i marknaden och hos bankerna. Nyfosa, som tog in 600 MSEK i en nyemission i februari just för att klara av ovanstående affär sitter i och med detta dock i ett guldläge om andra mindre affärer dyker upp på en stressad marknad.
 
Nu testas nischbankerna. Något som verkar stå klart i spåret av krisen är att arbetslösheten kommer att gå upp kraftigt och till nivåer som vi i Sverige inte har varit med om i modern tid. Hur pass långvarigt detta blir är det naturligtvis ingen som vet men risken att den permanentas på en betydligt högre nivå än tidigare varit vanligt när personalbehovet i vissa branscher kommer att minska dramatiskt och de nya arbetstillfällena kommer först senare. Nischbankerna borde som grupp vara bland de mest utsatta för denna typ av radikala ökning. Kvaliteten på lånen riskerar att genomgå en drastisk försämring med ökade kreditförluster som följd. Denna typ av lån tas nämligen ofta av just de personer som kanske främst hotas av den ökade arbetslösheten. Jag har själv imponerats av banker som Resurs Bank och TF Bank, som med sin långa historik har kunnat visa att de klarar av stora kriser, utan att förlusterna stiger avsevärt.  Men detta är en kris som även om man använder sig av de mer optimistiska arbetslöshetsprognoserna hotar att bli mycket värre än någon annan. Jag kan inte tänka mig att deras ofta helt automatiserade låneprocesser har kalkylerat in en sannolikhet för att arbetslösheten kan komma att fördubblas och drabba helt nya grupper i samhället. Hur snabbt situationen vad avser kreditförluster kan förändras framgår av Collectors enorma nedskrivning redan före denna kris. Även om arbetslöshetsökningen knappast har slagit igenom i första kvartalet och påverkat kreditförlusterna kommer det ändå bli intressant att läsa TF Banks delårsrapport den 16/4 och se kommentarerna angående problematiken.
 
”Skogsbolagen står pall”. Flera tidningar har i veckan konstaterat att skogsbolag som SCA och Holmen klarat det första kvartalets kursturbulens mycket väl med marginella nedgångar. Med tanke på hur det historiskt brukar se ut inför annalkande lågkonjunkturer är det en ganska ovanlig utveckling. Deras stora skogstillgångar utgör här en stor kudde enligt tidningarna, vilket enligt min mening är ett något märkligt resonemang. För värdet på skogen påverkas väl till stor del av efterfrågan och priser på slutprodukterna? Hur som helst det som skiljer mot tidigare liknande tidpunkter är enligt min mening att beroendet av det konjunkturkänsliga skriv- och tryckpapper ersatts av en betydligt större inriktning mot mjukpapper och kartong. Dessa sektorer borde klara en lågkonjunktur betydligt bättre med dess långsiktiga strukturella tillväxt. Dessutom får pappret hela tiden nya applikationsområden och vinner marknadsandelar på plastens impopularitet. Ett skogsbolag som dock inte kursmässigt klarat sig så bra är massaproducenten Rottneros (bevakat av TradeVenue), som trots en uppgång den senaste veckan står 20% lägre än vid årsskiftet och för ett år sedan. Historiskt hade detta kanske inte varit en så märklig kursutveckling men i och med att av Rottneros produktion av massa till mindre än 25% används till skriv- och tryckpapper och resten till betydligt mer konjunkturstabila områden. Massapriset sjönk under förra året med ca 30% - till följd av nytillkommen kapacitet och minskade leveranser till Kina. Nu verkar dock efterfrågan från Kina ha kommit tillbaka och massaproducenterna verkar med viss framgång försöka höja priserna från bottennivån kring drygt 800 USD/ton. Det hade tidigare i motsvarande konjunkturläge inte varit möjligt. För svenska producenter inklusive Rottneros har kronförsvagningen framförallt mot dollarn (-9% enbart i år) också gett en extraskjuts. Den finansiella ställningen hos Rottneros med obetydlig nettoskuld och god likviditet gör också att aktieägare inte ska ge upp hoppet att få en utdelning i och med att bolagsstämman uppskjutits till 30 juni.
 
”Ingenting kommer att bli sig likt”. I samband med it-återförsäljaren Dustins delårsrapport i veckan med en för övrigt hyfsad organisk tillväxt om 4% men med ett marginaltapp till 4,3% (4,8) sa VD apropå den nuvarande krisen och hur det påverkat digitaliseringens utveckling; ”det vi kanske trodde skulle hända inom tre till fem år när det gäller digitalisering har ju hänt på tre veckor. Jag tror man ska vara klar över att ingenting kommer att bli som förrut”. Det är ord som jag verkligen håller med om. Ofta har människor och företag en tendens att efter en kortare tid återgå till tidigare beteenden men jag tror till exempel att efter det att många upplevt hur videokonferenser med fördel kan ersätta fysiska möten kommer det att inträffa stora förändringar. Eller att arbeta hemifrån är ingen nyhet för många men nu har det blivit extremt vanligt med alla de behov av teknisk uppkoppling det medför. I sammanhanget kan det vara intressant att notera att Svenska Dagbladet i veckan sattes ihop utan någon person på redaktionen. Det borde inte vara något klimat för stora tomma kontorsutrymmen eller för den delen affärsresandet när krisen lättar.
  
Vi står inför en påskvecka som inte liknar någon annan men förhoppningsvis innebär det också att vi kommit nära den förväntade ”peaken” i antal insjuknade och döda. Veckan därpå börjar så Q1-rapportera att trilla in – inte för att själva rapporterna med två bra månader och en katastrofmånad när de läggs ihop kanske säger så mycket. Intressantare blir väl att höra kommentarerna hur företagen räknar med att klara flera månader till med i många fall halverad omsättning. 
 
Claes Vikbladh
 
PS I likhet med många andra har jag barrikaderat mig på säker ort och bunkrat upp med mängder av jordens väsentliga. På tal om det har John Mauldin i sitt utmärkta veckobrev letat reda på ett brev från den legendariske författaren F. Scott Fitzgerald till omvärlden i början av 1920-talet i samband med spanska sjukan. Det är så här han förberedde sig för sin under sin karantän med fästmön: ”The officials have alerted us to ensure we have a month´s worth of necessities. Zelda and I have stocked up on red wine, whiskey, rum, vermouth, absinthe, white wine, sherry, gin and lord, if we need it, brandy. Please pray for us.” Det är inte troligt att den svenska Folkhälsomyndigheten (hemska namn !!!) har riktigt samma åsikt vad som tillhör jordens väsentligheter!!!
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.