Analys
9 May, 2021

Veckobrev v19

Detta var veckan som både innehöll en av årets svagaste börsdagar men också den starkaste sedan november. OMXS30 steg med 1,9% medan OMXSPI stannade 1,4% högre. Att Dow Jones steg 2,7% medan Nasdaq Composite sjönk med 1,5% visar på den pågående sektorrotationen bort från teknikaktier. Detta trots en viss revansch under fredagen efter en svag jobbrapport. Mängder med över lag bra rapporter från i allmänhet mindre bolag hjälper till att hålla humöret uppe och utdelningarna strömmar till skillnad från förra året in i en allt stridare ström. 
 
Besvikelse i Railcare. Att satsa pengar i ett bolag som håller på med järnvägsunderhåll och transporter samt tagit fram världsunika maskiner för ändamålet borde vara en ”no brainer” i ett klimat där det inte finns någon politiker som inte vill satsa stora belopp för att öka trafiken på räls. Så har i alla fall jag resonerat. Men kursutvecklingen för Railcare har dock varit allt annat än kul med en kursnedgång de senaste 12 månaderna om nästan 15% och en uppgång på enbart 10% de senaste tre åren. Motvind i den en gång så lönsamma engelska entreprenadverksamheten och en påfallande skillnad mellan politikernas ord och de nya projekt som Banverket förmått starta är några förklaringar till den dåliga resultat- och kursutvecklingen. Under förra året skedde en avsevärd förbättring av resultatet, med en viss kursuppgång som följd.  Men Q1-rapporten i veckan med en minskad försäljning och ett halverat rörelseresultat fick kursen att åter vända nedåt.  Utebliven maskinförsäljning (mycket beroende på pandemin som försvårar införsäljningen) och en försenad spåromläggning ligger bakom kvartalets resultattapp. Och om man är snäll jämför man med sig med ett starkt jämförelsekvartal. Om man tror att maskinförsäljningen (som av naturliga skäl är oregelbunden mellan kvartalen) åter kommer i gång under året och förra årets vinst per aktie om ca 1,8 SEK är nåbar i år tillhör aktien det fåtal som fortfarande handlas i ett P/E-tal om under 12x. Och hur många har en beställare i form av Banverket som har fått en 30% ökning av sina anslag under den närmaste 10-årsperioden? 
 
Fortsatt revansch för SBB. För drygt ett år sedan var tidningarna fulla av undergångsrubriker för Samhällsbyggnadsbolaget SBB (bevakat av TradeVenue) men revanschen för bolaget har sedan dess varit övertygande. Veckans Q1-rapport förstärker intrycket med ett förvaltningsresultat som rensat för engångsrelaterade kostnader (såsom förtidslösen av lån och valutakursförluster) steg med drygt 40% med enbart marginellt fler aktier utestående. Med en inriktning som än mer inriktats mot samhällsfastigheter (82%) och hyresbostäder (16%) och med en genomsnittlig kontraktstid på de senare om nio år är skillnaden mot kontorstunga fastighetsbolag vad gäller oro för uthyrningsgrad och hyresnivåer större än någonsin. Även finansiellt torde SBB inte ha befunnit sig i ett bättre läge med en belåningsgrad om 35% och en räntetäckningsgrad om 4,8x. Och även om man skulle dra bort den omdiskuterade goodwillposten från Hemfosaförvärvet om ca 6 MdSEK uppgår soliditeten till ca 40%. Det som kanske är mest intressant i rapporten är att bolaget utlovar en vinst per aktie om 5,15 (exakt ska det vara) på stamaktierna, vilket ger ett P/E-tal om 6x!! Av detta resultat ska ca hälften komma från förvaltningsresultatet och resten komma från bolagets ”value-add” strategi dvs byggrättsutveckling, nyproduktion, investeringar i befintligt bestånd och andra värdeskapande transaktioner. Med tanke på utvecklingen i Q1 med en betydande värdeförändring i fastigheterna (2,3 MdSEK) känns målet inte speciellt avlägset, även om jag personligen har lite svårt att just inteckna denna typ av värdeuppgång.  
 
Fortsatt positiv utveckling 24Storage. En aktie som inte gjort så mycket väsen av sig efter noteringen i december 2019 är fastighetsbolaget inom förråd 24 Storage (börsvärde 650 MSEK). Kursutvecklingen sedan noteringen är ett rakt streck, trots att förväntningarna sedan dess enligt min mening mer än uppfyllts. Veckans rapport med en 18% ökning av omsättningen huvudsakligen en effekt av högre priser och ökad uthyrningsgrad visar på den positiva utvecklingen. Med den skalbarhet som finns i affärsmodellen ökade bruttomarginalen till 31,9% (30,1) och i jämförbara anläggningar till 36,5% (33,2). Så sent som för två år sedan var motsvarande marginal bara 25%. 24Storage fortsätter dock på sista raden att visa ett negativt resultat även efter positiva värdeförändringar på fastigheter men i den takt som nya anläggningar nu mognar med ökad uthyrningsgrad och prishöjningar som följd lär marginalen successivt kunna förbättras. Det är också lätt att missta sig på hävstången i affärsmodellen när beläggningsgraden fortsätter att öka samtidigt som förvaltningskostnadens relativa andel minskar. Skenande bostadspriser borde också addera en positiv dimension där det blir ännu viktigare att ta tillvara varje kvadratmeter i en bostad.  Om pandemin sedan hjälper eller stjälper ”self storage” industrin beror nog på vem man frågar: ska alla bo större borde det finnas mer utrymme att förvara prylar hemma på men å andra sidan minskar utrymmet hemma när flera personer i hushållet ska jobba hemifrån. 24Storage var ett bolag som enligt min mening kom till börsen med för hög prislapp och kanske först nu börjar växa i värderingen. 
 
Om förvärvsmaskiner. I veckan kom två framgångsrika förvärvsmaskiner Instalco och Green Landscaping med sina rapporter. Om Instalcos rapport fick knappt godkänt (med bland annat en marginellt minskad organisk tillväxt) var motsatsen ett faktum för Green Landscaping, vars verksamhet hjälptes upp av en snörik vinter. Bägge har med hjälp av framgångsrika förvärv inom sina respektive branscher haft en fantastisk kursutveckling med en kursuppgång i bägge fallen på nästan 150% under den senaste 12-månadersperioden. Visst rörelsevinsterna har stigit men multipelexpansionen ett P/E-tal om 34x för Instalco och 48x för Green Landscaping – visserligen på historiska siffror men ändå – har betytt ännu mer.  Denna typ av värderingar gör ju att det så kallade värderingsarbitraget blir än mer intressant. DNB Markets har nyligen i en intressant analys av nestorn bland förvärvsmaskiner Indutrade räknat fram att för 10 år var den genomsnittliga multipeln 6x (EV/EBITDA) som de köpte bolag för det året. Vid den tidpunkten värderades Indutrade på börsen till ca 10x prognosen för motsvarande multipel ett år framåt i tiden. I dagsläget har enligt analysen ”kostnaden” för Indutrade att förvärva bolag stigit något till 7-8x medan Indutrades egen värdering stigit till 28x!!! Om en köpt vinstkrona för 10 år sedan på börsen värderades knappt dubbelt så högt i Indutrades resultaträkning än det man förvärvade bolag för, värderas den nu alltså tre-fyra gånger högre. Om Instalcos respektive Green Landscapings tilltänkta förvärv fortsätter att värderas på samma sätt som tidigare och med ovanstående typ av värderingar på börsen återstår en intressant resa. Sedan bygger det ju också på att man fortsätter vara lika duktiga på att förvärva som Indutrade och få det hela att fungera…  
 
Ännu en sönderhackad vecka med Kristi Himmelfärdsdag på torsdag och en lämpligt placerad klämdag på fredag. Bakgrunden till Mycronics börsstopp i fredags kommer förhoppningsvis att bli offentlig i början på veckan. Och två intressanta noteringar i form av Linc och Arla Plast att ta ställning till. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!  
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.