Analys
3 May, 2020

Veckobrev v19-20

Ännu en vecka i optimismens tecken med en uppgång i OMX-index på 2,3% och skillnaden mellan konjunkturprognoserna och börsens utveckling har väl aldrig varit större. Världens näringsliv har med undantag för Kina nästan gjort halt och den svenska börsen är hittills i år ned bara 11%. Vad tror sig börsen veta som inte framgår av prognoser från vare sig företag eller nationalekonomer? Att vi får en V-formad uppgång, att pengar aldrig mer kommer att kosta någonting och att allt som ger den minsta gnutta av avkastning ska ha skyhöga värderingar. Ja det måste vara något sådant för att jag riktigt ska få ihop det hela. Men man ska inte underskatta marknaden i dess förmåga att gå före i att spå utvecklingen…
 
Gynnas av en mindre het arbetsmarknad. Att arbetslösheten i Sverige och de flesta andra länder kommer att stiga ganska kraftigt i spåren av pandemin är nog de flesta överens om. Konjunkturinstitutet förutspår till exempel i veckan att arbetslösheten kommer att stiga till 11% nästa år i Sverige. Men den tragik som detta bär med sig betryder ju samtidigt att trycket uppåt på löner lär bli obefintligt och svårigheten att attrahera arbetskraft kommer att minska betydligt. För personalintensiva företag i allt från hotell-, bevaknings- och omsorgsbolag, där personalkostnaderna kan utgöra en överväldigande del av kostnaderna och marginalerna är lövtunna kan detta få stor betydelse. Jag talade med VD för ett omsorgsbolag i veckan, som redan kunde se betydande positiva effekter av det inträffade. Personalomsättningen har minskat, betydligt mer kvalificerade sökanden och ingen löneglidning. Detta kanske blir de nedpressade omsorgsbolagens revansch med fasta statligt dikterade ersättningar och stillastående eller till och med fallande lönekostnader. Bland de bolag vi bevakar ingår Livihop, som huvudsakligen håller på med personlig assistans -där lönekostnaderna utgör ca 85% - och som borde gynnas av en betydligt mindre het arbetsmarknad. Vi återkommer i maj i samband med bolagets rapport med en analys på bolaget.
 
Vad är ett pessimistiskt scenario? I veckan annonserades den första större nyemissionen sedan krisen bröt ut när Scandic Hotel meddelade att man vill ta in 1,75 MdSEK i en företrädesemission ”för att hjälpa bolaget under en period av extremt låg beläggning och för att stärka dess ställning”. Likviditeten skulle tillsammans med övrig bankfinansiering som då faller på plats vara säkrad till slutet av år 2021 även i ett som företaget beskriver som ”pesimistiskt återhämtningsscenario”. Detta är troligen den första i en rad av ”räddningsemissioner” och kommer att ur den synvinkeln vara intressant att följa. Med större delen av emissionen garanterad lär likviden komma in, men erfarenheten talar för att oavsett hur låg nivå som teckningskursen sätts på (görs den 25/5) lär aktiekursen söka sig ner mot den nivån. Få aktier verkar dela investerarkollektivet lika mycket som åsikterna om hotellbranschen. Pessimisterna talar om att pandemin för lång tid har ändrat efterfrågan på resande genom förändrat konsumentbeteende och ökade kostnader. Optimisten kan hänvisa till att de flesta stora händelser inte får så stora konsekvenser och att detta är ett bra tillfälle för en stark hotellkedja att bli ännu starkare och bli av med massor av konkurrenter. Den som lever får se men är det verkligen ett ”pessimistiskt återhämtningsscenario” som ledningen har när man tror att rumsintäkten per tillgängligt rum för 2021 kommer att vara 15-25 % lägre än motsvarande nivåer under 2019? Ett annat bolag i reseindustrin -SAS - har en betydligt mer pessimistisk syn på hur det kommer se ut när krisen är över när de i veckan bestämde sig att långsiktigt banta antalet plan man ska använda från 170 till 110 stycken.
 
Delade åsikter om SBB. Om åsikterna om Scandic Hotel är delade är det nog inget mot vad som gäller Sveriges fjärde största noterade fastighetsbolag Samhällsbyggnadsbolaget SBB (bevakat av TradeVenue). Andreas Cervenka i Dagens Industri har tydligen utnämnt SBB till ett av sina hatobjekt och hade i veckan en enligt min mening mycket underhållande krönika om bolaget men som kanske inte tillförde så mycket i sak. Samtidigt är det många av stadens fondkommissionärer som har det som sitt top pick i fastighetssektorn. Det som jag tycker ingen kan ta ifrån SBB – vilket visat sig vara speciellt viktigt i det nuvarande klimatet – och som få noterade fastighetsbolag kan skryta med på samma sätt är ”bombsäkra” hyresintäkter. Det skulle fordras riktig massarbetslöshet och/eller att kommuner och stat slutade betala hyran för att man skulle känna någon oro på den fronten. Trots att SBBs köp och försäljningar går i en rasande takt verkar företagsledningen också vara duktiga på att förbättra driftnettot och en överskottsgrad på 67% som i senaste kvartalet skäms inte för sig. När dessutom i stort sett alla utestående företagsobligationer med förfall inom 12 månader är återköpta och bolaget stoltserar med en kassa om nästan 4 MD SEK har i alla fall jag svårt se hur någon likviditetskris ska uppstå. I veckan visade man också att fastighetstransaktionsmarknaden visserligen för bostäder inte är död genom försäljning av ett bestånd till Amasten om 1,5 Md SEK.
 
När ska en order kommuniceras? I slutet av mars slöt norska myndigheter ett intentionsavtal med  Studsvik om att de skulle ta hand om uttjänt radioaktivt avfall; en order motsvarande 150 MNOK men som längre fram skulle kunna ökas till 1,5 Md NOK. Detta avtal behöver godkännande av Stortinget för att gälla. Denna ”nyhet” letade sig dock fram till ”grävande investerare” och ledde till ett flertal inlägg på chattsidor. Kursen steg under april fram till Studsviks rapportdag den 29/4 med hela 40%. Kanske inte bara på denna ”nyhet” utan också till viss del till följd av den rekyl som de flesta aktier hade i månaden men ändå…. I och med att avtalet inte är klart har företagsledningen i Studsvik uppenbarligen avvaktat med att kommunicera med aktiemarknaden om nyheten, vilket först gjordes i samband med rapporten på onsdagen. Trots att rapporten, speciellt med tanke på pandemin, var bättre än som kanske kunde förväntas har aktien under de knappt två handelsdagar som gått sedan nyheten blev officiell sjunkit med nästan 20%!!! Den gamla maximen köp på rykten och sälj på fakta bekräftas alltså ännu en gång. Vad insiderlagstiftningen säger i ett sådant här sammanhang får någon annan reda ut. 
 
Avslutningen på aktieveckan i New York, när Stockholmsbörsen var stängd, tyder på att en del av förra veckans uppgång försvinner på måndag men med helgens relativt positiva pandeminyheter vet man aldrig. Fortsatt mängder med rapporter i veckan som kommer, inklusive hårdblankade Intrum, som kommer att stimulera intresset. Detta brukar vara en period då institutioner och andra investerare badar i pengar när utdelningarna inkasseras. Klarar aktiemarknaden sig utan denna likviditet samtidigt som fler ”räddningsemissioner” lär komma? Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.