Analys
12 May, 2019

Veckobrev v20

Om det var den återigen uppflammande handelskonflikten mellan Kina och USA (pokerspelet kanske det ska kallas) eller bara en allmän trötthet i aktiemarknaderna efter vårens stora uppgångar som fick världens aktiemarknader på fall med nedgångar på hela 3-4% (OMX 30 gick ned -4,1%)  får väl framtiden utvisa. Men Ubers misslyckade notering (se nedan) visar väl på att risksentimentet har försämrats en hel. Att kronkollapsen äntligen verkar få personer och grupper som traditionellt gynnas av en försvagning att kritisera Riksbankens politik – tycker jag är ett positivt tecken. Äntligen kanske det kan bli ett helt annat politiskt tryck i frågan.

Ubers aktie under emissionskursen. Den sedan länge inväntade börsnoteringen av Uber i fredags blev inte den succé som många hoppats på, vilket borde få en del alarmklockor att börja ringa. Trots att emissionen prissattes i det lägre intervallet stängde aktien nästan 8% lägre än introduktionspriset på 45 USD och marknadsvärdet på hela bolaget är därigenom ”enbart” 70 mdr SEK mot de 100 mdr SEK som var bedömningen helt nyligen. I och med att Uber varit själva sinnebilden för många av de amerikanska techbolagen – enorma framtidsmöjligheter med stark tillväxt och stor skalbarhet samtidigt parat med stora förluster och en affärsmodell som ganska lätt kan kopieras eller utsättas för olika typer av hot – tror jag att den framtida kursutvecklingen kommer att säga en del om risksentimentet i marknaden. Pessimisterna kan peka på likheter med slutet av ””Dotcom-eran” i USA år2000 medan optimisterna kan peka på en extremt dålig vecka på världens börser som förklarar det dåliga mottagandet på börsen. Hur som helst är Uber även på fredagens slutkurs kanske inte något för investerare som tror på traditionell aktieanalys med en värdering på ca sju gånger förra årets intäkter även om man nu har stärkt sin krigskassa med ca 8 mdr USD och har god förmåga att mala ned sina konkurrenter.

Amasten fördubblas. Fastighetsbolaget Amasten inriktat på bostadsfastigheter utanför storstadsområdena tillhör ett av de mer anonyma bolagen i  sektorn men nu under våren har det börjat hända saker. Nordika har via en riktad nyemission tillfört 175 MSEK och i sluter av mars frånträddes kommersiella lokaler vilket inbringade ungefär lika mycket och nu under Q2 sker en ytterligare renodling när fastigheter för 60 MSEK får nya ägare. Denna finansiella och strategiska kraftsamling ska kanske ses i ljuset av det nyligen annonserade avsiktsförklaringen med ICA-handlarnas förbund som avser att apportera in sitt fastighetsbolag Urbano med bostadsfastigheter i ett antal tillväxtkommuner såsom Nyköping, Nynäshamn, Upplands Väsby, Örebro, Växjö och Gävle med ett värde på 3 mdr SEK. Efter denna affär kommer Amasten ha fastigheter för 7 mdr SEK, alltså dubbelt så mycket som tidigare och dessutom få in en ny stark aktieägare. Genom affären minskar också belåningsgraden till under 60% (till följd av att Urbano har en lägre belåningsgrad) och enligt företagsledningen kommer man nu få en balansräkning som medger köp för 1 mdr SEK. Veckans kvartalsrapport visar även glädjande nog på att intjäningen i bolaget är på rätt väg. Förvaltningsresultatet i Q1 mer än fördubblades till 11 MSEK (5) och medelhyran per kvadratmeter för jämförbara lägenheter steg med 7%. Den inslagna vägen med kontinuerliga uppgraderingar av lägenheterna i beståndet med möjliga hyreshöjningar som följd börjar få effekt.  Även om det inte är något fel på kursutvecklingen i år (+35% !!!) finns det fortsatt utrymme för uppgång. Aktien handlas fortfarande till en rabatt om 10% rabatt i förhållande till substansvärdet (EPRA NAV) per 31/3 och det verkar som upplagt för mer affärer under VD Jan Erik Höjvalls ledning.

Positivt från MedCap. Bland förra veckans positiva rapportöverraskningar återfinns MedCap (bevakat av TradeVenue) som på en omsättningsökning om 9% till 200 mSEK lyckades öka EBITDA-resultatet till 41 mSEK (22), alltså en ökning med över 80%!!! Det är fortsatt området Medicinteknik som driver försäljnings- och resultattillväxten i koncernen. Där återfinns 57% av omsättningen men 80% av EBITDA-resultatet med stora framgångar för produkter från Abilia och Cardiolex. Även MedCaps andra områd Specialistläkemedel kunde rapportera en klar förbättring av omsättning och resultat i kvartalet, speciellt i relation till svaga siffror i Q4. Skillnaden i lönsamhet framgår av att Medicinteknik kan rapportera en EBITDA marginal om 28% medan Specialistläkemedel enbart har en motsvarande marginal om 8%. Men just det visar också på potentialen när nya produkter som lanserats börjar slå igenom.  Det är dock viktigt att ha i minnet att en del av den positiva resultatutvecklingen för MedCap i kvartalet beror på de ändrade redovisningsreglerna till följd av IFRS 16, som innebär att i stort sett all form av leasing i både resultat- och balansräkningen ska behandlas annorlunda. Av resultatförbättringen på EBITDA nivå på ca 19 MSEK berodde ca 6 MSEK eller 30% på de nya redovisningsreglerna. Detta redogör MedCap på ett förtjänstfullt bra sätt om, vilket inte är fallet i alla bolag och som i vissa fall kan ha förklarat bättre rörelsemarginaler i det första kvartalet. Till exempel kan det noteras att nettoskulden i det närmaste dubblats i MedCap till följd av att skulder avseende nyttjanderättstillgångar nu aktiverats. I och med räntedelen i operationella leasingkostnader nu betraktas som en finansiell kostnad blir också förändringen av resultatet efter finansiella poster en viktigare post att titta på – inte bara i MedCap.

 

Om handelskonflikten Kina-USA nu i veckan fem över tolv skulle lösas eller avgörandet ännu en gång skjutas framåt skulle det säkert ge ett lättnadsrally men vinsthemtagningar verkar annars vara det som står på agendan för veckan. Rapportfloden håller på att sina men det finns påfallande många bolag kvar som inte rapporterat. Bland dessa ingår till exempel Fingerprint. För några år sedan skulle det vara en mycket stor händelse men idag verkar få bry sig. Om inget annat visar det på hur ombytlig börsen är ….

Claes Vikbladh

claes@tradevenue.se

 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.