Analys
23 May, 2021

Veckobrev v21

Den gångna veckan påminner om den föregående med tvära kast och en dag med en kraftig urladdning, som följdes av att köparna orädda kommer tillbaka till marknaden. I Sverige slutade OMXS30 på ett mindre minus (-0,3) medan det bredare OMXSSPI slutade lika mycket upp. Att bitcoin rasade kraftigt i onsdags för att sedan återhämta sig något kanske ändå kan tolkas som att nervositeten börjat få sitt grepp om finansmarknaderna. Det svenskrelaterade Oatlys succéintroduktion med en 20% uppgång och som nu värderar bolaget till 100 MdSEK (!!!), visar dock att det fortfarande finns riskvilja. Sverige har också därigenom begåvats med några nya miljardärer som förhoppningsvis kommer att finansiera starten av nya företag. Embracers rapport i veckan var en för spelsektorn välbehövlig positiv överraskning, som gav ny kraft åt tidigare dalande kurser. Positiva nyheter - för den som oroas av inflation - kom i veckan från Japan, som var först i världen med 0-ränta och allehanda tillgångsköp av centralbanken och som för nionde månaden i rad redovisade ett fallande konsumentprisindex. 
 
Hänger inte med i cykliska racet. Cykliska bolag har under året som bekant tagit över en del av ledartröjan från tillväxtaktier i spåren av nationalekonomer som slåss om vem som är mest optimistisk om världsekonomin och ett sällan skådat sett råvaruprisrally. En sektor som dock har gjort påfallande dåligt ifrån sig är skogsaktier. Stora aktier som SCA och Holmen står och stampar i år medan StoraEnso till och med har gått ned några procent (BillerudKorsnäs är visserligen upp men det beror på företagsspecifika omständigheter och en tidigare nedtryckt kurs). Veckans nyhet att virkespriserna i USA efter en topp i mitten på månaden rasat med 20% har väl kanske inte hjälpt upp sentimentet. Även om det är viktigt att komma ihåg att sågade trävaror är en liten andel av de stora svenska bolagens produktion och den amerikanska priskorrigeringen ska ses i ljuset av priser som på ett år tredubblats på ett år, vilket inte är i närheten av prisutvecklingen i Europa. Hur som helst skogsbolagens kursutveckling ska jämföras med bolag som SSAB (som trots nedgången efter de två stora ”placings” är upp 55% i år) eller Boliden som enbart i år stigit 16%. För Boliden och andra gruvföretag drivs kursutvecklingen naturligtvis av metallprisernas utveckling som inte bara stigit till följd av den förväntade ekonomiska utvecklingen men kanske ännu mer av ökade behov i samband med den så kallade gröna omställningen. Att skogen enligt min mening har en minst lika viktig roll att spela i denna typ av omställning när till exempel olika plastprodukter ska ersättas verkar inte riktigt marknaden tagit till sig. Och är det sedan så att man tror på inflation borde dessutom de som har egen skog med stora realtillgångar vara bland de stora vinnarna.
 
Veckans vinnare - Björn Borg. Veckans mest imponerande rapport av de företag jag följer kom från Björn Borg. Tredje rapporten i rad slår man förväntningarna ordentligt där e-handeln blir allt viktigare och marginalerna förbättras. På en omsättning som totalt sett steg 15% valutarensat ökade den egna e-handeln och den som sker via andra (e-tailers) med över 60% samtidigt som butiksförsäljningen fortsatta att minska i betydelse. E-handeln står nu för hela 46% av omsättningen och det är således en tidsfråga innan denna blir den helt dominerande. Trots något sämre bruttomarginaler till följd av nedskrivningar i butiksnätens varulager förbättrades rörelsemarginalen till över 12%, drivet inte bara av den positiva försäljningsutvecklingen och besparingar men även valutautvecklingen. Med en försiktig vinstprognos om 2 SEK per aktie (0,85 SEK enbart i Q1) handlas aktien i ett P/e-tal om 14x. Detta trots en kraftig uppvärdering i veckan och en mer än fördubbling i kursen på ett år. Även om jag inte alltid riktigt förstår mig på de uppskruvade vinstmultiplarna i omhuldade e-handlarna framstår Björn Borgs värdering i relation till dessa som mycket modest. I veckan som kommer avskiljs dessutom inlösenaktier om 1,5 SEK, som kan komma bli en ”billig” utdelning.
 
Jag sover över detta erbjudande – om det kommer. Det är inte bara antalet nya bolag som kommer till börsen som är spännande att följa, det öppnar också – i alla för mig – upp ögonen för många  företag som behövs för att täcka våra behov. Ett bolag som verkar vara på väg till börsen - men där man ännu inte tryckt på startknappen genom att ge ut ett formellt prospekt - är sömnanalysföretaget Sleep Cycle. Inom sin minst sagt smala nisch uppges man ha en marknadsandel i världen om 50% där målsättningen är att via sin ljudbaserade applikation för sömnanalys få människor att sova bättre. Intäkterna som till stor del kommer från prenumerationer uppgick under förra året till ca 160 MSEK, baserat på totalt ca 2 miljoner användare (varav knappt hälften är prenumeranter). Att detta är en lönsam verksamhet framgår av att man på denna omsättning förra året uppnådde ett rörelseresultat om 56 MSEK, dvs en marginal om 35%!!! Efter att ha haft en valutajusterad omsättningstillväxt på hela 27% under 2020 - delvis driven av pandemin – har det lugnat ner sig i år med en ”enbart” 14% tillväxt under första kvartalet. Vissa periodiseringseffekter slår också i år mot tillväxten. Men det som oroar är att resultatet minskar kraftigt under kvartalet (från 18 MSEK till 5 MSEK). Även om man är snäll och lägger tillbaka jämförelsestörande poster relaterade ”till framtagande och förberedelser kopplat till framtida strategiska initiativ samt IFRS-konvertering” sjunker rörelseresultatet med 35%. Ledningen varnar också för ökade marknadsförings-, administrations- och personalkostnader hänförbara till att Sleep Cycle blir ett börsnoterat företag, samt ytterligare personalkostnader kopplade till tillväxtinitiativ inom försäljning och produktutveckling. Men om säljande aktieägare anser att bolaget är värt 1,3 MdSEK tycker jag nog man kan vänta med att trycka på startknappen ett tag till, tills dess att vi vet att dessa nya kostnader kan absorberas av högre intäkter.
 
Är inte börsen härlig? Jag brukar mest skriva om mindre bolag eftersom jag upplever att det är bland dem jag möjligen ibland har något att bidra med.  Men jag kan ändå inte avhålla mig att skriva några ord om Nordea och hur det belönat de modiga som vid årsskiftet vågade lyfta blicken och köpa aktien och gå emot de kortsiktiga trenderna. Banken var vid det tillfället kursmässigt uträknat med fortsatt nollräntemiljö, hot från nya fintechaktörer och framförallt ett stort överhäng av aktier från Sampo som hotade att svämma över marknaden. Idag mer än 30% senare är det annat ljud i källan. Inflationsoron ligger i luften så man kan ta på den och räntehöjningar känns inte längre som omöjliga. Överhänget av fortsatta försäljningar finns kvar, men ses nu mest som en potential. Cevian har ökat sin position i aktien och Gardell är i vanlig ordning ute och haussar aktien och pratar om kursdubblingspotential: Intäkterna ska upp, kostnaderna ner... Och visst känns aktien fortsatt hyggligt lågt värderad jämfört med alternativen eller? Det är denna typ av snabba sentimentsförändringar som gör att jag tycker börsen så härlig.
 
I veckan är det dags för börsens eftersläntrare av delårsrapporter för Q1 att redovisa sina resultat. Att det ska skilja sex veckor mellan snabbaste och långsammaste bolag att rapportera har för mig alltid varit ett mysterium men det är väl tur för alla analytiker inklusive undertecknad att det är lite utspritt. Av stora bolag är det bara Elekta i veckan som rapporterar i sitt brutna räkenskapsår.  Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!  
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.