Analys
11 Sep, 2019

Veckobrev v21-20

Den rekyl som många väntat på kom så i veckan med en nedgång på drygt 4%. Det är lite av ironi att nedgången på börsen sammanfaller med glädjande besked om att allt fler länder öppnar upp med möjligheter för produktionen att komma igång igen. Men som så ofta ligger kanske aktiemarknaden före och hade redan diskonterat detta men har i stället börjat oroa sig för vem som företagen ska producera till. Finns det något uppdämt konsumtionsbehov där ute? Trots de bistra tiderna tycker jag det är ett stort antal kvartalsrapporter som kommer vilka enligt min mening är klart imponerande. Och klarar man av dessa tider då borde det kunna bli ännu bättre under mer normala omständigheter. Jag skrev om några förra veckan och följer upp med några andra enligt nedan.
 
Imponerande rapport i veckan (I). Note (tillverkningspartner eller som det hette tidigare kontraktstillverkare) hade redan ”guidat” om ett bra Q1-resultat men veckans rapport med en organisk tillväxt om 17% som innebar att omsättningen steg till 475 (405) och ett rörelseresultat som ökade med 24% till 33 MSEK (27) imponerar. Detta trots att kvartalet drabbades av en förlängd stängning av Kinafabriken och en påbörjad dylik i slutet av mars i den engelska verksamheten och brist på komponenter inom flera områden. Faktorer som sammanlagt påverkade försäljningen negativt med 20 MSEK. Trots att stängningen av den engelska verksamheten lär påverka mer under Q2 är det påfallande optimistiska tongångar om innevarande kvartal. Att området medicinteknik fortsätter att utvecklas starkt i spåren av covid-19 är kanske inte så konstigt men det som är intressant enligt min mening är utvecklingen vad avser elektronik. Här uppger företagsledningen ”att stärkt av ökade restriktioner i världshandeln och ökat fokus på hållbarhetsfrågor finns en tydlig trend att europeiska kunder i allt ökad grad efterfrågar utvecklings- och tillverkningstjänster på närmare håll”.  Det var inte länge sedan det ansågs vara en stor nackdel för europeiska företag att ha en stor andel av sin produktion i Europa – speciellt inom ett område som elektronik. Men det är kanske dags att spana efter fler bolag med en stor andel tillverkning i Europa!!
 
Imponerande rapport i veckan (II). En annan rapport som sticker ut tycker jag är Engelska Skolan (IES). Med en omsättningsökning på drygt 15% i Q3 (brutet räkenskapsår) – varav nästan 9% organisk och ett rörelseresultat som steg 24% (exklusive poster av engångskaraktär och effekter av införandet av IFRS 16) vilket innebar att EBIT-marginalen ökade till hela 10,2% (9,5). Den positiva utvecklingen ska också ses i ljuset av en lägre skolpengsökning i Sverige under 2020 än under 2019 (enbart 1,5% jämfört med drygt 3% under förra året) men där fler elever ger skalfördelar och bolaget lyckats erhålla olika statsbidrag bland annat till följd av sin verksamhet i olika utanförskapsområden. Den siffra som alltid imponerar mest på mig när det gäller IES är antalet köregisterade som också fortsätter att utvecklas åt rätt håll. Nu är det nästan 220 000 (+9%) i Sverige som står i kö för att komma in i bolagets skolor. Även om det naturligtvis precis som i kommunala bostadsköer finns en hel del luft i sådana köer ska det ändå jämföras med att bolaget för närvarande har färre än 27 000 elever. De av IES planerade nya 10 skolorna under de närmaste tre åren lär i ljuset av detta inte ha några problem att bli fyllda. Populariteten bland allmänheten – som framgår av denna kö - borde också om något göra att alltför stora politiska ingrepp mot friskolorna - såsom de föreslagna enligt senaste statliga utredningen - blir svåra att genomföra, Till följd av nedstängningen av skolverksamheten i Spanien (ca 10% av koncernens verksamhet) med rabatterade undervisningsavgifter med mera kommer IES kvartal att drabbas av covid-19 men på längre sikt borde den ökade arbetslösheten som kommer i spåren av pandemin minska löneglidning och underlätta rekrytering. Med kommunala ekonomier ännu mer nedkörda efter denna kris lär skolpengsutvecklingen i och för sig fortsätta vara dålig men borga för att det inte finns någon möjlighet eller intresse att ta över i egen regi. 
 
Imponerande rapport (III). Att den pågående pandemin tvingat många till isolering och därför gett en extra skjuts åt datorspelsindustrin har det kommit flera exempel på. Paradox rapport i veckan överträffade dock alla förväntningar med en omsättning som steg med nästan 70% och en rörelsemarginal som ökade från 26 till drygt 40%. Även om denna typ av bolag kan ha stora svängningar mellan kvartalen och gör att man ska vara lite försiktig att ta fram linjalen bör man ha i åtanke att människors karantän i de flesta fall först började efter kvartalets utgång och effekterna av detta först borde komma i Q2. Förutom tre helt nya spel under året planeras för ett antal uppdateringar, vilket borde fortsätta att öka intäkterna även när isoleringsreglerna släpper. Med tanke på att inträdesbarriärerna för att börja spela denna typ av rätt komplicerade spel som Paradox producerar är höga, borde man också långsiktigt kunna glädja sig åt att ha fått in nya kundgrupper. För människor som aldrig tidigare sysslat med dataspel har det nu har blivit en del av vardagen precis som att ”zooma”.
 
Bra genomförd nyemission. Haldex meddelade i veckan att de via en riktad nyemission tagit in ca 155 MSEK i en riktad nyemission till två svenska institutioner (AMF och AFA Försäkring). Detta är troligen en i raden av nyemissioner som kommer i spåren av covid-19, där företag är tvungna att stärka det egna kapitalet för att förlänga avtal med bankerna. Storleken på emissionen skulle visserligen enligt min mening troligen behövt vara större för att klara Haldex genom krisen men begränsas av styrelsens mandat att inte göra en utspädning större än 10%. Men förfarandet att på det här sättet snabbt få in kapital, dessutom utan någon nämnvärd rabatt mot den senaste noteringen, tycker jag har uppenbara fördelar. Tänk om Haldex gått ut med en emission med företrädesrätt? I dagens klimat hade det varit gott om tid för blankare att få ned kursen till emissionskursen oavsett vilken nivå man hade satt. Det finns åtskilliga exempel på det. Ur utspädningssynpunkt hade det därför varit betydligt dyrare för mindre aktieägare än med en traditionell nyemission. För Haldex har nyemissionen också fördelen att den oönskade storägaren och konkurrenten Knorr-Bremses ägarandel minskar och ersätts av två stabila svenska institutioner. Det blir dock kanske lite mindre pengar för hungriga investmentbankirer att slicka i sig på detta sätt. Förhoppningsvis får detta bilda skola bland andra bolag som kan tvingas ta in pengar i spåren av krisen.   
 
Rapportfloden börjar ebba ut men det kommer fortsatt några eftersläntrare i veckan. Med halvdag på onsdag, helgdag på torsdag och klämdag på fredag blir det en kort aktievecka för Stockholmsbörsens del. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.