Analys
7 Jun, 2020

Veckobrev v24-20

Inte ens kraftiga raskravaller i USA som innebär att återstarten av den amerikanska ekonomin riskerar försenas, stoppade haussen och världens aktiemarknader fortsatte uppåt. Veckofacit för de tre amerikanska indexen var mellan 4,8 – 6,8% med en ny rekordnotering för Apple på fredagen. Det visade sig i veckan att även en akieguru som Warren Buffett kan ha fel. Han sålde ut alla sina flygbolagsaktier i djupet av pandemin men dessa tog under veckan en gruvlig revanch. American Airlines steg med hela 65%!!! Till synes dödsdömda frimärksaktier som RNB och Eniro har också i veckan stigit med 100 respektive 150%, vilket visar på att risksentimentet är på topp. Indexuppgångarna i Sverige med enbart ett mindre hack i kurvan på torsdagen var sammanlagt ca 6% och innebär att OMX 30 i år enbart gått ned 2% och är upp 12% på ett år!!! Det är lockande att fundera på hur stor indexuppgången varit utan pandemin. 
 
Nyemissioner och åter nyemissioner. Det är nog få som för två månader sedan trodde att ett fastighetsbolag skulle lyckas ta in 500 MSEK i en nyemission av D-aktier med marginell rabatt i förhållande till aktuell kurs men Sagax lyckades och fick i veckan emissionen övertecknad. Likaledes att finska Nanoform kunde introduceras på First North med vidhängande emission om 230 MEUR, som också blev en kanonsuccé (uppgång 25% första dagen) trots kritiska kommentarer från Dagens Industri (med rätta enligt min mening) eller att bioteknikbolag som Immunovia kunde genomföra en nyemission på 400 MSEK – visserligen med 15% rabatt – men ändå. På de mindre listorna är det stor aktivitet med nya noteringar av bolag som Magle Chemoswed Holding och Aegirbio med vidhängande emissioner. Till och med MYFC, vars rykte på nyemissionsmarknaden jag trodde var ganska anfrätt efter ett flertal emissioner ska nu ta in 30 MSEK. Undertecknad som i likhet med många andra för några veckor sedan trodde att emissionsmarknaden förutom för rena räddningsemissioner typ Scandic Hotel var stängd. Tänk vad fel man kan få!!!
 
Värdering av medicinteknikbolag. Enligt en analys från SEB handlas de svenska medicinteknikbolagen till ett genomsnittligt P/E-tal om 52x. En multipel som bara för ett par år sedan tilldelades extrema mindre snabbväxande företag och då oftast under kortare perioder. Nu har vi ett helt segment – nåja det är inte så många bolag – som handlas till denna typ av multiplar. Låga räntor, brist på andra tillväxtsektorer och konjunkturokänslighet har fått värderingarna att skjuta i höjden. Sectra som kom med sin rapport här i veckan är en sådan aktie. Alla är överens om att det är ett fantastiskt välskött företag med internationellt mycket konkurrenskraftiga produkter med stor potential men ska aktien värderas till ett P/E-tal på ca 75x? Aktien har på tre år stigit med över 180% men det är kanske de senaste månadernas kursuppgång (+ ca 20% på tre månader) som kanske sticker mig mest i ögonen. Även om pandemin lett till ett uppsving för Secure Communications inom Sectra är det ett litet område i förhållande till den övriga verksamheten och pandemin har kortsiktigt blivit en gökunge i form av att den tar tid och resurser från andra viktiga investeringar på sjukhus och andra institutioner, vilket rapporten vittnar om. Sectra skriver också i rapporten, där man prognostiserar ett svagare första kvartal (brutet räkenskapsår) att ”covid-19 troligen kommer att innebära en tillfälligt dämpad efterfrågan i vissa marknader”. Risk finns enligt min mening att denna tillfälliga dämpning kan bli mer än tillfällig när allmänhetens och politikernas tryck på att förbättra akutsjukvårdens resurser ökar på bekostnad av andra områden. Sedan kan man ju spekulera om det långsiktigt kommer finnas samma statsfinansiella resurser till investeringar i sjukvården globalt som tidigare efter denna kris.
 
Railcare i bra läge. Vid en presentation i veckan framgick att pandemin inte påverkat Railcares verksamhet med några inställda jobb som följd och att den positiva utvecklingen inom bolagets fyra områden fortsätter. Det hedrar bolaget att de beslutat att skänka den sänkta arbetsgivaravgiften i Sverige under perioden mars – juni till näringsliv och sjukvård i de områden i landet där de har verksamhet men visar just på att bolaget är opåverkat av krisen. Under Q1, som var det bästa första kvartalet i bolagets historia visade bolaget på en omsättningsökning med 25% och ett rörelseresultat som steg till 17,4 MSEK (10,4), visserligen påverkat av leverans av tre generatorvagnar men ändå. Redan före pandemin pågick i de flesta länder inklusive Sverige ett stort arbete för att rusta upp järnvägsnätet och skapa ökad driftssäkerhet. Trafikverket annonserade till exempel i våras en 10-årsplan med betydande framtida investeringar inom områden som är betydelsefulla för Railcare. Kraven på denna typ av investeringar lär inte minska i spåren av den nuvarande krisen när flygbolagen tvingas höja priserna och miljöintressena pressar på. Att öka underhållskostnaderna för järnvägen med en skenande arbetslöshet är väl också klassisk finanspolitik. Både bolagets maskinförsäljning och entreprenadverksamhet i Sverige och Storbritannien borde gynnas av det. Under hösten kommer bolagets egenutvecklade batteridrivna Multi Purpose Vehicle vara klar för presentation, vilket också borde öka intresset för företaget. Aktien är fortfarande drygt 10% lägre än vid årsskiftet samtidigt som den borde tillhöra de relativt få aktier där utsikterna är bättre än de var vid årets början. Även om aktien i utgångsläget kanske inte var speciellt billig (P/E 14x på dagens kursnivå och med min servettskiss på årets resultat) men ändå lite svårförklarligt. Kanske beror det på företagets marknadsvärde om enbart ca 550 MSEK, som inte lockar de större investerarna.
 
SBB slår tillbaka. Samhällsbyggnadsbolaget (bevakat av TradeVenue) lyckades i veckan utöka sina kreditlimiter med 2 MdSEK, vilket betyder att alla låneförfall inom 24 månader inklusive företagscertifikat är säkrade. Samtidigt fortsätter SBB med framgång att sälja av från Hemfosaportföljen och har i och med förra veckans försäljning av en fastighet i Uppsala sålt fastigheter för 4,6 MdSEK i år. Med dessa åtgärder borde de flesta av de som har varit oroliga för bolagets finansiering vara nöjda. SBB säger sig samtidigt möjlighet att fortsätta återköpa obligationer med högre ränta och därmed pressa ned den genomsnittliga upplåningskostnaden i enlighet med våra prognoser.  
 
Med en rekordavslutning på de amerikanska börserna under fredagen lär rallyt fortsätta på måndagen i Sverige. På bolagsfronten är Björn Rosengrens framträdande som ny ABB-chef i veckan naturligtvis en höjdpunkt men det kommer även rapporter från bolag som Systemair. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.