Analys
21 Jun, 2020

Veckobrev v26-20

Med tre stora uppgångsdagar och lite vinsthemtagning dagen före midsommar slutade OMX-index upp ca 4% och tog tillbaka en stor del av del av den kraftiga nedgången veckan dessförinnan. Centralbankernas stora köp av sina egna utgivna obligationer och andra penningmarknadsinstrument har som bekant minskat riskerna betydligt inom räntemarknaden men också satt lite av marknadsekonomin ur spel. Motsvarande verkar nu hålla på att ske för amerikanska företags upplåning när amerikanska centralbankerna inte bara indirekt köper företagsobligationer utan köper enskilda företags obligationer enligt ett särskilt index. När kommer turen till aktiemarknaden? Inte för att det lär behövas för närvarande om man ser på de senaste månadernas utveckling men det kan ju komma andra tider.
 
Nyemission i Stillfront. Nyemissionsaktiviteterna fortsatte i veckan och spelutvecklaren Stillfronts riktade emission på 1,2 MdSEK (den utökades med 200 MSEK till följd av det stora intresset) tillhörde en av de största. Den skedde med marginell rabatt och åtföljdes av ett kurslyft. Det är Stillfronts andra emission i år efter en emission på ungefär lika mycket i januari. Med ett börsvärde på nästan 30 MdSEK tillhör Stillfront en av Stockholmsbörsens riktiga succéer. Med sin spelportfölj inriktad på spel med långa livscykler och lojala användare har bolaget haft en fantastisk utveckling. Omsättningen har gått från enbart 100 MSEK så sent som 2015 till 2 MdSEK förra året med 1,4 miljoner aktiva dagliga användare. Det har inte gått börsen spårlöst förbi med en kursuppgång på ca 120% enbart i år och på tre år med 900%!!! Men tanken bara för att par år sedan i ett i och för sig extremt snabbväxande bolag – värderat till 14 gånger förra årets försäljning och på ett P/E-tal om över 80x och där institutionerna står i kö för att få vara med i emissionen - hade nog varit svårsmält för de flesta. Men det är som sagt ”nya tider” där både förvärvad och organisk tillväxt får astronomiska värderingar och där det med denna typ av indexvikt blir svårt för mer traditionella förvaltare att stå utanför.
 
Opportunistiska Nyfosa. Kommentarerna har varit många kring affären Nyfosa och SBB för en dryg vecka sedan när kontorsfastigheter för 4,9 MdSEK bytte händer. Det är årets största fastighetsaffär och visar att marknaden är långifrån död. Men mycket av kommentarerna inklusive mina har kommit att främst fokusera på säljaren SBB, som genom denna transaktion (affären är villkorad av bland annat finansiering) kommit ett klart steg bort från att vara finansiellt pressad och bli mer renodlade. Däremot har det skrivits relativt lite om köparen Nyfosa (bevakat av TradeVenue). Att SBB varit mycket ivriga att sälja och Nyfosa genom att ledningen känner till dessa fastigheter väldigt väl borgar för att de har köpt till en attraktiv yield. Av hyresintäkterna på cirka 400 MSEK kommer nästan 80% av verksamheterna från skattefinansierad verksamhet som stat, kommuner och landsting vilket minskar risken betydligt. Att det i Nyfosas likvid ingår en projektfastighet som är på väg att tomställas och stått på deras säljlista ett tag tyder också på att Nyfosa gör en bra affär. Nyfosa tar i och med denna affär ytterligare ett kliv storleksmässigt och närmar sig fastigheter för 30 MdSEK och visar på betydelsen av att kunna agera snabbt med tillräckliga finansiella muskler.      
 
Omvänd vinstvarning Proact. Bland veckans glädjeämnen ingick den omvända vinstvarningen från Proact. Trots att bolaget arbetat inom extremt ”heta” områden som molnbaserade lösningar och affärskritisk information har inte verksamheten enligt min mening riktigt tagit den fart med pressade marginaler som man kunnat förvänta sig. I veckan meddelade man att omsättningen väntas stiga med mer än 15% i Q2 samtidigt som EBITA stiger med mer än 20%!!! Detta kan jämföras med analytikernas prognoser om en i stort sett oförändrad omsättning men med ett fallande resultat. Förutom att Proact verkar få belöning för genomförda åtgärder vad gäller intäktsmix och kostnadskontroll skriver företagsledningen om ”delvis nya behov hos Proacts kunder till följd av covid-19” men också mer generella behov som drivit utvecklingen. Den omvända vinstvarningen ska också ses i ljuset av den relativt stora konsultdelen i bolaget med hemförlovade anställda och kunder som i många fall gått på halvfart, vilket indikerar en mycket bra systemförsäljning. Av marknadens relativt bleka reaktion att döma (+ 7%) verkar den mest ha tagit till sig att en del interna kostnads- och intäktsproblem lösts medan den ökade efterfrågan drivet av covid-19 mer är engångseffekter.  Men är inte sannolikheten stor att pandemin kommer att få företag att arbeta på nya sätt och göra nya prioriteringar när det gäller IT-investeringar som kommer att vara i åtskilliga kvartal om inte år? I så fall borde värderingen av Proact på börsen bli en helt annan än dagens.
 
Latour ökar på i Alimak. Bygghissföretaget Alimak tillhörde en av de stora förlorarna i mars och har sedan dess återhämtat en hel del av nedgången men står fortfarande ca 20% lägre än vid årsskiftet. Även om man ser det på lite längre sikt har Alimak haft en dålig börsutveckling med en nedgång på nästan 25% under de senaste tre åren. Investmentbolaget Latour som med rätta kan skryta med att hitta börsvinnare (visst det finns plumpar) har gått in tungt i Alimak och ökade i veckan på aktieinnehavet så att man ligger precis under budpliktsnivån med 29,6% av kapitalet. Redan i Q1 var effekterna för Alimak från pandemin betydande med en omsättning som minskade med drygt 20% och ett resultat som halverades. Att även Q2 blir ett dåligt kvartal ligger redan i korten. Men det är inte svårt att som Latour se möjligheterna med Alimak med sin marknadsledande ställning och starka geografiska närvaro inom sina segment i stora delar av världen och med en stor lönsam serviceaffär. Samt en välfinansierad verksamhet som borde klara av flera förvärv samt en rörelsemarginal som förra året förbättrades till strax under 14% men som på sikt borde kunna öka. En ny VD från 1 juni ökar också enligt min mening intresset för aktien.
 
Sommaren står för dörren men det innebär inte att vi på TradeVenue slutar arbeta. Vi fortsätter analysen av våra bevakade bolag och jag hoppas kunna fortsätta fylla detta brev med lite annorlunda observationer men med en lite mer oregelbunden utgivning. Ska börsoptimismen klara Q2-rapporterna som snart börjar komma in? Det är som alltid lika spännande!!! Vi här på TradeVenue önskar alla våra läsare en trevlig sommar efter en minst sagt turbulent vår.
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.