Analys
8 Aug, 2021

Veckobrev v32

Sommaren börjar lida mot sitt slut och TradeVenues veckobrev är tillbaka. En sommar som jag tror de flesta vädermässigt inte har något att klaga på med värme och sol på de flesta håll i landet. Och aktiemässigt finns det heller inget att klaga på med en uppgång i OMXSPI sedan halvårsskiftet med ca 8%!!! Trots höga förväntningar har de flesta rapporterande bolag lyckats överraska marknaden positivt. I vanlig ordning har dock de rapporter som inte nått förväntningarna lett till kraftigt negativa reaktioner. Fredagens mottagande av Storytels rapport är ett exempel på detta. Men bud på större noterade bolag – Veoneer (två konkurrerande) och på Kungsleden – bidrar till att temperaturen om något höjs. Att Embracers stora förvärv i veckan inte fick aktien att i vanlig ordning rusa är dock ett lite varnande tecken. 
 
Jag får inte ihop det. Det som jag och många andra kanske förundrats mest över i sommar är långräntornas nedgång samtidigt som inflationssiffrorna i de flesta länder borde skrämma de flesta. Dessutom finns det få tillverkande bolag (av de som rapporterat), som inte angett högre insatskostnader som ett problem och därför räknar med att höja priserna. Den positiva arbetslöshetsutvecklingen i många länder med anekdotiska uppgifter om problem med att anställa personal inom så utsatta områden som hotell och restaurang pekar också på att inflationen inte skulle vara ett ”övergående problem”. Men obligationsmarknaderna ser uppenbarligen något annat. Sedan midsommar har den amerikanska 10-åringen gått ned från 1,7% till dagens 1,3% och den svenska motsvarigheten har fallit från 0,5% till under 0,1%. Visserligen fortsätter de flesta centralbanker (med Nya Zeeland som undantag!!) att köpa statspapper som om världen balanserade på randen av en världsrecession och pressar därmed ned räntorna men ändå … Är världsekonomin inte så stark som förespeglas eller är tilltron till att produktivitetsvinsterna i vanlig ordning ska suga upp dessa prisökningar så stor att det inte kommer att avspegla sig i konsumentpriserna? Vem som får rätt här kommer nog att avgöra höstens börsutveckling. 
 
Avdelning veckans besvikelser. Bland de aktier som fått känna på vad som händer när man inte levererar finns BIMobject. Veckans delårsrapport fick aktien att sjunka ytterligare nästan 20% vilket innebär en nedgång sedan årsskiftet med nära 60%. Med avancerade tjänster inom bygginformationsmodellering anser många att bolaget är ett av de som håller på att revolutionera kommunikationen mellan arkitekter, beställare och byggentreprenörer. Med EQT Ventures köp av drygt 10% av aktierna för tre år sedan fick bolaget också en kvalitetsstämpel. Kursutvecklingen sedan dess visar dock på att allt som riskkapitalfonder investerar inte blir till guld – i alla fall inte med en gång. Med ett börsvärde som fortfarande överstiger 1 MdSEK och en omsättning som förra året uppgick till ca 140 MSEK och en rörelseförlust på 70 MSEK är förväntningarna på bolaget dock inte precis låga. Även om det ska sägas att bolaget har närmare 350 MSEK i likvida medel, inga räntebärande skulder och därmed gott om tid att ”bygga marknad” för sin plattform. Baserat på resultaträkningen innebar inte Q2 någon vändning - snarare tvärtom baserat på den förbättrade pandemisituationen med en nettoomsättning som backade med 13% (visserligen starkt påverkat av valutautvecklingen) och ett rörelseresultat på -20,1 MSEK (-17,0) före kostnader för ett incitamentsprogram. Bolaget kunde dock glädja sig åt att de återkommande intäkterna (ca 75% av omsättningen), vilket är ett viktigt mått på företagets utveckling, i konstanta valutor steg med 10%.  Vidare fortsätter antalet registrerade användare att stiga mycket snabbt och har passerat 2,5 miljoner samtidigt som antalet nedladdningar och publicerade produktsidor stadigt ökar.  Men rapporten signalerar knappast att man är tillbaka på det tidigare tillväxtspåret (+20%) och att förlusterna i närtid ska minska. Under tiden riskerar stora internationella bolag som Autodesk, vilka äger de viktiga mjukvaruplattformarna att ta en ännu större marknadsandel.  Med risk att inte vara med i vändningen skulle jag vilja se mer bevis att man kan hävda sig på denna expansiva men också föränderliga marknad. 
 
Bud på Kungsleden. Aktiekurserna för fastighetsbolagen har under sommaren fortsatt upp och nästan alla noterade fastighetsbolag handlas nu med en rejäl premie i förhållande till sina långsiktiga substansvärden. Castellums bud på Kungsleden i veckan innebär att man betalar en ca 20% premie i förhållande till det senaste redovisade substansvärdet. Visserligen betalar Castellum till stor del med egna aktier (70%) som i sin tur betalas med en premie om ca 10% men ändå … Visst jag är den förste att inte fästa alltför stor tilltro till de fastighetsvärderingar som ligger bakom beräknandet av substansvärderingar men det bygger på en mycket positiv bedömning av marknaden när man i en redan överhettad marknad är beredd att betala denna typ av premie. Att synergivinster kan uppstå vid samgående mellan bolag är naturligt men just när det gäller fastighetsbolag borde de enligt min mening vara rätt begränsade. I detta fall redovisas de förväntade synergivinsterna till 385 MSEK, varav 185 MSEK består av operationella och administrativa synergier och resten av finansiella dylika på 100 MSEK. Dessa vinster representerar 35% respektive 30% av Kungsledens kostnader under 2020 på dessa två områden. Att Kungsledens lån på sikt kan bli billigare med Castellum som ägare är säkert sant men finns det verkligen så mycket att spara på kostnadssidan utan att det händer något på intäktssidan? Med dessa stora besparingar borde logiken kräva att alla fastighetsbolag slås ihop till ett!!  Hur som helst skulle ett sammanslaget Castellum och Kungsleden få ett börsvärde på knappt 100 MdSEK och därmed bli det tredje största noterade fastighetsbolaget och nästan tre gånger större än anrika Hufvudstaden. Och fler affärer lär komma. Exempelvis för hur länge kommer SBB (bevakat av TradeVenue) att nöja sig med att bli nedknuffade till plats nummer fyra? 
 
Minsta bolaget står för största nyheterna. Av de bolag vi bevakar kontinuerligt här på TradeVenue står lilla NFO Drives (börsvärde ca 90 MSEK) relativt sin storlek enligt min mening för de största nyheterna under sommaren. Delårsrapporten visade på en omsättningsökning på över 20% med förbättrade marginaler när effekterna av pandemin nu minskar samt den nya EU-förordningen som gäller från och med halvårsskiftet börjar gynna företaget. Den senare innebär att enbart motorer med så kallad IE3 klassning tillåts installeras inom EU. Dessa motorer är känsliga för haverier om de installeras med traditionell teknik till följd av de jordströmmar som genereras men som kan undvikas med NFOs teknik. Under sommaren har en riktad nyemission om ca 15 MSEK genomförts, vilken ger möjlighet i att investera i nya produktionsverktyg, utveckla ny funktionalitet på bolagets produkter samt anställa personal för bland annat ökade försäljningsansträngningar.  NFO Drives får också genom denna emission in ett antal ”kvalificerade investerare” som ger bolaget en större finansiell stabilitet, vilket kan behövas med tanke på storleksordningen på företag man förhandlar med. Bland de större ägare som kommer in finns den framgångsrike Axisgrundaren Martin Gren (med sitt bolag Grenspecialisten Förvaltnings AB) och som därmed blir bolagets näst störste ägare. Bolagets egna mål om en 20% årlig ökning av omsättningen de närmaste åren och att kunna nå en rörelsemarginal om 10% förefaller i ljuset av ovanstående som en enligt min mening ganska rimlig prognos. Läs vår analys från den 10/7.
 
Rapportsäsongen är långt ifrån över och i veckan intensifieras den med mängder av delårsrapporter från bolag som Garo, Ferronordic, nyligen noterade Profoto och ett antal data- och mobilspelsbolag. De senare har tuffa jämförelsesiffror att överträffa i en värld som börjar återgå till det normala efter pandemin. Försäljningssiffror för juli från ett antal bolag står också på programmet. Intressant blir om buden på Veoneer och Kungsleden sätter i gång fantasin hos andra expansiva företagsledningar i en värld där pengar inte kostar något. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!
 
Claes Vikbladh
 
 
 
 
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.