Analys
17 Aug, 2020

Veckobrev v34-20

Sommaren börjar lida mot sitt slut och veckobrevet är tillbaka. Med stöd av bland annat överraskande bra rapporter har OMXSPI-index stigit nästan 8% sedan midsommar och de flesta aktiemarknader inklusive den svenska har i stort sett återtagit tappet efter pandemins utbrott i mars. Med tanke på att de större bolagens rapporter för Q2 innebar ett vinsttapp på drygt 30 % i förhållande till motsvarande kvartal för ett år sedan och utsikterna för resten av året i bästa fall kan betraktas som osäkra är det enligt min mening en häpnadsväckande utveckling. Att vinstnedgången utan olika statliga stöd hade varit ännu större (som Nordea i en analys konstaterar) gör utvecklingen än mer spektakulär. Dessutom har sommaren inneburit en kraftig förstärkning av kronan framförallt mot dollarn, vilket borde öka risken för en del valutaberoende svenska företag. Tillströmningen av pengar till aktiemarknaden verkar således inte visa några tecken på att avta när alternativen i form av obligationer och andra penningmarknadsinstrument framstår som döda för lång tid framöver. Och tror man att inflationen för alltid är utplånad och myndigheterna med sina penningpolitiska experiment kan klara av att sköta de galopperande budgetunderskotten genom att själva i stor utsträckning köpa de utgivna obligationerna utan återverkningar, ja då har nog börsen mer att ge. Tror man det inte då ska man nog säkra upp med lite guld och konserver inför hösten. Den gångna veckan var dock ett undantag i sommarens uppgångssvit med en fredag som suddade ut den tidigare uppgången fram till torsdagen.

Vinnare på pandemin. I veckan rapporterade ett flertal bolag som snarast varit vinnare på pandemin som spelutvecklare, gamingbolag med flera som Paradox, Embracer, Stillfront och Leo Vegas men även ljudboksföretaget Storytel. Med ökad fritid i spåren av permitteringar och en betydligt ökad grad av hemarbetande har denna typ av företag gynnats under krisen och blivit belönade med stora kursuppgångar. Storytel kunde exempelvis visa på en 40% ökning i omsättningen och en lika snabb takt i antalet nya abonnenter. Samtidigt har aktiekursen i år stigit med 85% och börsvärdet uppgår för närvarande till 16 MdSEK. Trots att bolaget ännu så länge är noterat på First North innebär börsvärdet att de flesta institutioner måste börja positionera sig i aktien. Den snabba tillväxttakten är naturligtvis inte bestående och det finns en befogad oro för att tillväxten ska minska avsevärt när nedstängningarna börjar upphöra. Ljudboksföretaget rapporterade också att tillväxten i princip avstannat i länder som Ryssland, Turkiet, Indien och Italien i juli när samhällena började återgå till en högre grad av normalitet. Storytels egen ganska försiktiga prognos för Q3 speglar också en betydande osäkerhet. Mot detta ska enligt min mening ställas de lite mer fantasieggande effekterna av till exempel förvärvet av arabiska Kitab Sawti, som innebär att man kan nå en abonnentbas på 20 miljoner. Detta kan jämföras med att man har 1,3 miljoner kunder för närvarande. Med en värdering 5x försäljningen och fortsatta förluster är det inget som kanske lockar mer fundamentala investerare men om inte annat kursutvecklingen för andra streamingbolag som Spotify visar på vilka pengar som strömmar in i branschen. Att insiderpersoner i veckan köper i stället för att som brukligt är sälja efter en enorm kursuppgång är också ett gott tecken.   

Anonyma Malmbergs. Elgrossisten Malmbergs gör inte mycket väsen av sig på börsen, vilket bland annat förklaras av ett börsvärde på enbart 550 MSEK och att ca 45% av aktierna kontrollerade av huvudägaren familjen Folke. Men för den som letar efter potentiella budkandidater borde aktien enligt min mening vara en klart intressant kandidat. Skulle till exempel något riskkapitalföretag på allvar vilja utmana giganter på området som Ahlsell borde Malmbergs vara en bra bas för att bygga upp en stor konkurrent. Efter en lång utförslöpa har aktien under de senaste månaderna tagit fart och enbart under den senaste månaden stigit med 20%. Men den står fortfarande 50% lägre än för tre år sedan. De senaste rapporterna har visat en klart positiv trend efter diverse åtgärder men det återstår naturligtvis nu att se hur bolaget klarat Q2. Rapporten tillhör gruppen eftersläntrare och kommer 27/8. Enskilt viktigaste kundgrupp är elinstallatörer (ca 40% av försäljningen) men intressant att notera är att ca 25% av försäljningen består av ”gör det själv” produkter som säljs via företag som Byggmax, Bygghemma och Jula. Med tanke på dessa kedjors försäljningsutveckling under våren borde Malmbergs kunna kompensera en hel del av den förväntade svagheten hos andra kundgrupper. Dollarns försvagning lär inte ha påverkat Q2-resultatet men borde under resten av året vara en klar fördel för Malmbergs som importerar huvuddelen av sina produkter från Asien. Det borde göra det möjligt att få rörelsemarginalen tillbaka till bolagets eget mål över 10%.    

Starkaste andra kvartalet för FerroNordic hittills.  Återförsäljaren av anläggningsmaskiner med största verksamhet i Ryssland stod för veckans skräll på aktiemarknaden. Givet förutsättningarna med nedstängningar och restriktioner på alla marknader man är verksam på under kvartalet är en omsättningsökning på 9% och en rörelsemarginal på 8,7%, visserligen marginellt sämre än marginalen motsvarande kvartal förra året om 8,9%, men en fantastisk prestation som ledde till en 7% förbättring av rörelseresultatet. Framgången beror främst på att man under krisen kunnat ta ordentligt med marknadsandelar i Ryssland och Kazakstan när marknaden enligt företagsledningen minskat med hela 40%. Ferronordic tvangs i och för sig redovisa ett omsättningstapp på 13% på dessa marknader men det motsvarade en volymökning på 6%. Trots omsättningstappet i dessa länder ökade rörelseresultatet med drygt 20% och då är att anmärka att det inte utgått något statligt ekonomiskt stöd i Ryssland. Den nyligen övertagna verksamheten i Tyskland står för omsättningstillväxten men fortsätter att generera ett mindre underskott. Förhoppningarna om att nå break-even i landet vid årets slut verkar inte ha ändrats till följd av pandemin. Om man till det lägger ett positivt kassaflöde som gör att nettoskulden är marginell har nog Ferronordic aldrig stått stadigare än nu. Företagsledningen har visat sig klara av otaliga kriser i Ryssland och nu också pandemin. Även om aktiemarknaden skickade upp aktien med nästan 15% till följd av rapporten är aktien fortfarande ned i förhållande till årsskiftet (-11%) och värderingen med ett P/E-tal på ca 8x sticker ut.  

En het höst att vänta. Att de flesta bolag hittills klarat sig så pass helskinnade genom krisen med i många fall rekordkassor parat med att bristen på tillväxt i många branscher blivit än mer uppenbar genom pandemin gör att jag tror att hösten kan sätta igång en uppköpsvåg. Det vore inte konstigt om många företagsledare ägnat semestern åt att räkna på bud på konkurrenter när nu sikten i alla fall klarnat något. Alfa Lavals bud på finska Neles i sommar kan komma att bli startskottet för en mängd uppköp. En sektor som borde dra till sig intresset för bud är fastighetssektorn, där fortfarande ett antal bolag inklusive Atrium Ljungberg (bevakat av TradeVenue) handlas med en betydande rabatt i förhållande till sitt substansvärde. Även antalet nyintroduktioner lär öka markant i spåren av den starka börsutvecklingen framförallt inom tekniksektorn så antalet investeringsalternativ lär inte minska.  

Trots att mer än sex veckor gått sedan kvartalsslutet finns det fortfarande massor av bolag som inte rapporterat. Inte mindre än fyra bolag bevakade av TradeVenue (Fastator, Livihop, Electra och SpectrumOne) kommer att lägga fram sina delårsrapporter. Det kommer således inte saknas utrymme för stora kursrörelser även denna vecka – framförallt på de mindre listorna. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!

 

Claes Vikbladh

claes@tradevenue.se

 

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.