Analys
5 Sep, 2021

Veckobrev v36

Vi avslutar en  vecka som  påminde om föregående med brist på riktning och med tvära kast även om den innefattade många kursrekord. OMXSPI slutade 0,3% upp medan OMXS30 stannade 0,1% ner. Budet på Sobi (ca 70 MdSEK!!!) från ett amerikanskt riskkapitalbolag och Singapores investeringsfond visar på vilka pengar som finns därute. Stora utförsäljningar från huvudägarna i aktier som Hemnet och Sinch med enorma kursuppgångar bakom sig med enbart 4% respektive 7% rabatt visar att att det positiva risksentimentet är intakt. Utan att kunna belägga det tycker jag att de svagare ekonomiska indikatorerna börjar ta överhanden och ännu en gång verkar det kanske som om obligationsmarknaden under sommaren med fallande räntor varit den som man skulle ta rygg på. Sectra svarar för veckans vinstskräll men hur motiverar man företagets värdering? 
 
Vad är vinsttillväxt? Att Enad Global 7s fd VD inte riktigt förstod skillnaden mellan vad som är omsättning och intäkter har uppmärksammats ganska rejält. Och enligt många kan det vara anledningen till hans hastiga sorti. Men jag skulle misstänka att hans svar när det gäller företagets vinstutveckling skulle ha blivit lika förtroendegivande. En ganska stor del av kostnaderna i många snabbväxande bolag aktiveras och blir till intäkter inklusive (i Enad Global 7) till följd av att kostnaderna för att utveckla olika produkter såsom spel intäktsförs och sedan skrivs av är något som långt ifrån alla är medvetna om. Men som  naturligtvis utgör en stor risk som man bygger upp i ett företag om dessa nedlagda kostnader inte leder till några intäkter att tala om. Det är därför viktigt enligt min mening att denna typ av tillgångar skrivs av årligen och att det är den vinsten man fokuserar på. När då Enad Global 7 skickar ut pressmeddelandet om Q2-resultatet där det anges att nettoomsättningen stigit med 180% medan det justerade EBITDA-resultatet (dvs före avskrivningar) ökat med 360% toch att det kablas ut utan kommentarer blir det enligt min mening fel. I intäkterna ingår då de aktiverade kostnaderna men avskrivningarna på dessa aktiveringar eller de bolagsköp man gjort och som skett för att dessa bolag utvecklat olika spel (som också bör skrivas av) glöms enligt min mening bort, när man lyfter fram resultat så högt upp i resultaträkningen. Om man ser på bolagets rörelseresultat efter avskrivningar innebär det enbart en fördubbling i kvartalet och efter starkt stigande räntekostnader (som må vara temporära men ändå) blev det enbart 7 MSEK (18) kvar efter finansnetto. Alltså en försämring !!! Och med 87 miljoner aktier utestående att jämföra med 34 miljoner för ett år sedan förvandlas vinsten per aktie till en förlust under Q2 2021. Många menar då att avskrivningar inte är kassaflödespåverkande och att man i stället  bör se till kassaflödet. Detta visar  dock från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital i kvartalet -20 MSEK (12). Inte heller det en speciellt lovande utveckling. Det här med vad som är vinsttillväxt är inte helt lätt.
 
PiezoMotor på bevakningslistan. En av årets kursdubblare utgörs av det Uppsala baserade företaget PiezoMotor. Aktien är i år upp 125% trots en viss kursrekyl den senaste månaden. Företaget som tillverkar elektroniska mikromaskiner som används där lösningar baserade på traditionell teknologi har nått sin gräns. Med sin så kallade LEGS-teknologi har bolaget hittills fokuserat på projekt inom medicinteknik, diagnostik och automatisering av laboratorier. Under året lanserades den så kallade LINK-teknologin, som  riktar sig till kunder som vill erbjuda kompakta lösningar till mycket låga priser vid höga volymer. PiezoMotor har satt upp en produktionslina för detta med en årlig kapacitet på 1,5 miljoner LINK-motorer. Kundrelationerna är ofta långa vilket skapar stabila intäkter och kassaflöden. Fortfarande domineras mikromotormarknaden av elekromagnetiska motorer men motorer som bygger på den så kallade piezo tekonologin växer mycket snabbt. Med en ca 20% årlig organisk tillväxt i omsättningen – vilken är en blandning av produkt- och licensförsäljning - de senaste åren och som under Q2 i år uppgick till hela 40% har bolaget lyckats positionera sig som en av de ledande inom den snabbväxande marknaden med sina nischade produkter. Ett förvärv (det första) av finska Sensapex i juni väntas bidra med mer än 20 MSEK i försäljning och bedöms ge stora synergier. Det som dock skapat den riktiga ruschen i aktien är ett exklusivt avtal som slöts i sommar med ett stort asiatiskt företag som verkar ha de flesta mobiltelefontillverkare som kunder i världen förutom Apple. Den första produkten som avtal har slutförts om gäller applikationer till mobiltelefonkameror. Enligt företagsledningen skulle en 10% erövring av den globala smart phone marknaden ge en årlig royaltiintäkt om 200-400 MSEK. Om det är realistiskt att nå 10% har jag ingen aning om men även om det bara skulle bli hälften blir det ett bra och säkert kassaflöde. För ett företag vars marknadsvärde fortfarande ”bara” är 1,3 MdSEK och som i år kanske omsätter 70 MSEK är det nästan för bra för att vara sant. Speciellt som mobiltelefonbranschen är lika ökänt som fordonsindustrin för sin prispress. Men även om en massproduktion troligen ligger åtminstone ett år i fram i tiden och det finns en stor osäkerhet om hur många motorer som en kamera kan behöva (vilket speglar det stora spekrat i uppskattning av royaltiintäkter) finns det ju massor av andra applikationsområden. Detta är enligt min mening en aktie att sätta på bevakningslistan, om man nu inte var lyckosam nog att vara med på tåget vid årets början. 
 
Ägarförändringar i Actic. Att allt inte har gått upp på Stockholmsbörsen i år är det lätt att glömma bort. Actic Group med friskvårdsanläggningar över hela landet samt i Norge och Tyskland tillhör en av de drabbade aktierna, med en kursnedgång hittills i år om ca 20% och som sedan sin notering tappat ca 70%. I veckan meddelades att bolaget fått en ny huvudägare när riskkapitalbolaget Athanese (har fortfarande kvar ca 10%) och Robur fonder väljer att sälja och Pure Circle med Johan Ahldin som huvudägare träder in. Trots att Q2 borde vara bottenkvartalet för detta pandemidrabbade bolag med en intäktsminskning på ca 20% under 2020 och ytterligare 28% under förstas halvåret i år (som också drabbats extra hårt i branschen till följd av att deras svenska anläggningar ofta finns i anslutning till kommunala simhallar som har varit helstängda) är aktien nära årslägsta och börsvärdet nere i drygt 200 MSEK. Under Q2 var 33% av anläggningarna helt eller delvis stängda men med lättade restriktioner förväntar sig företagsleningen full drift med start i september. 2019 hade Actic intäkter på 990 MSEK och i år lär de hamna på under 700 MSEK. En återgång till låt oss säga 800 MSEK nästa år och en rörelsemarginal lite bättre än den man nådde år 2020 (som ju delvis var ett pandemiår) skulle ge ca 75 MSEK. Detta är nog en försiktig marginalprognos med tanke på de besparingar som företaget anser sig ha gjort. Och även om företaget vid halvårsskiftet hade en nettoskuld på 350 MSEK (exkl hyresåtaganden enligt IFRS 16) hamnar jag med denna frihandskalkyl på en EV/EBIT om under 10x. Det är kanske där det ska ligga för ett relativt högt belånat bolag och med en fortsatt stor goodwillpost om nästan 600 MSEK och som mycket väl kan behöva nedskrivas en gång till såsom skedde 2019. Men sedan är det stora frågetecknet - som man skulle vilja veta mer om - kommer pandemin att få några långsiktiga effekter på efterfrågan på denna typ av anläggningar?
 
Det gäller att tro på Arlandas framtid!! Nästa fastighetsbolag som är klart för notering är Arlandastad Group med sista teckningsdag den 13/9.  Med 240 hektar mark i anslutning till Arlanda flygplats och där enbart en mindre del är bebyggd (ca 110 000 kvadratmeter) men det stora potentiella värdet finns i  de outnyttjade detaljplanerade byggrätterna (ca 600 000 kvadratmeter) och de byggrätter, som väntas få detaljplan under nästa år (ca 500 000 kvadratmeter). I prospektet talas det om möjliga förädlingsvinster på 5-7 MdSEK under de närmaste åren och ett potentiellt värde av fastigheterna om 30 MdSEK när hela området är färdigbyggt, att jämföra med ett fastighetsvärde om knappt 6 MdSEK för närvarande. Det är minst sagt fantasieggande siffror men för att klara av denna utveckling kommer det att krävas kapital.  I den nyemission som görs i samband med noteringen tar man in ca 460 MSEK (inklusive övertilldelningsemission) men fler lär komma för att finansiera exploateringen. Med SBB (bevakat av TradeVenue) som delägare (15%) och som dessutom garanterar ca 75% av emissionen tillsammans med Prior & Nilsson Kapitalförvaltning tror jag inte att det lär vara några problem att få emissionen satt. Att dessutom värderingen på bolaget före emission ”enbart” uppgår till 3,8 MdSEK, drygt 10% under det senast uträknade substansvärdet lär väl också öka intresset. Men riktigt hur man med någon större säkerhet kan värdera ett sådant här projekt, där de outnyttjade byggrätterna står för 60% av värdet på fastighetstillgångarna, ställer jag mig lite frågande till. Till slut blir det enligt min mening en fråga vad man tror om Arlandas framtid och i vilken takt och geografisk riktning som Stockholm och Uppsala kommer att byggas ut. Med den osäkerheten skulle jag avstå men jag kanske är feg….  
 
Förutom Clas Ohlson är det tunt på rapportfronten i veckan. På tal om Clas Ohlson kommer i veckan prospekt inför noteringen av Kjell & Company (vilket jag hoppas kunna kommentera nästa vecka). Produktmässigt har de två företagen några beröringspunkter men när det gäller företagskultur och serviceanda finns det många.  SBBs kapitalmarknadsdag i veckan kommer nog att dra till sig stort intresse efter en kursdubbling på sex månader och där de flesta belackare och blankare har fått anledning att tänka om. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!
 
Claes Vikbladh
 
 
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.