Analys
15 Sep, 2019

Veckobrev v38

Aktiemarknaderna världen över fick förnyad kraft av olika typer av penningpolitiska lättnader från den europeiska centralbanken och ännu en gång minskad oro för handelskonflikten mellan USA och Kina. Den tidigare nästan allomfattande åsikten att Europa och USA är på väg in i en lågkonjunktur kanske också håller på att ersättas av en tro på att det snarare blir en period av svagare tillväxt än tidigare och ingen krasch. Detta i alla fall om man ser på den sektorrotation till mer cykliskt som noterades på den svenska marknaden. Med fem uppgångsdagar i veckan stängde OMX 30 upp hela 4% i veckan och är nu kring årets toppnivåer. Enligt Dagens Industri är EQTs notering redan övertecknad och visar att riskviljan är tillbaka med full kraft.

Offentliga Hus stärker ledningen. Fastighetsbolaget Fastators (bevakat av TradeVenue) överlägset största innehav utgörs av det 50% ägandet i Offentliga Hus. Ett bolag som sedan 2011 byggt upp ett bestånd av samhällsfastigheter på ca 6 mdr SEK (inklusive avtalade tillträden). Ambitionen är att öka beståndet ytterligare och en börsnotering är nu också på gång. Ett steg närmare en notering kom i veckan när det offentliggjordes att man anställt en ny ledningsgrupp, som tillträder under första kvartalet 2020. Den utgörs av VD Fredrik Brodin, finanschef Magnus Sundell och Johan Bråkenhielm som transaktionsansvarig. De har tidigare haft motsvarande befattningar på framgångsrika Stendörren och kan utan tvivel ta åt sig en stor del av äran för det bolagets framgångsrika utveckling. De har ju också erfarenheten från att ”ratta” ett noterat bolag. En notering av Offentliga Hus skulle för Fastator inte bara synliggöra värden utan även skapa finansiella möjligheter att bygga upp den egna fastighetsportfäljen.

Från idé till att tjäna pengar. NFO Drives är det senaste tillskottet till TradeVenues växande skara av bolag, som vill få en bättre exponering mot kapitalmarknaden. Det är också en av de många sedelärande historier på börsen om bolag som noterats baserad på en ofta briljant idé men där det visat sig att steget från detta till att kommersialisera den och sedan också börja tjäna pengar är lång ibland mycket lång.  NFO Drives har funnits i drygt 20 år och fått investerare att tillskjuta ca 170 MSEK genom åren i otaliga nyemissioner och som resulterat i att det nu finns 238 millioner aktier. Bolagets patenterade frekvensomriktare, som gör att man slipper alla elektomagnetiska störningar har trots sina uppenbara fördelar vad gäller säkerhet, enkelhet och energibesparing mm haft svårt att komma ut på marknaden. Att ett storföretag som DeLaval sedan många år använder NFO-omriktaren i sin utrustning för mjölkproduktion och att under senare år ett växande antal både svenska och internationella företag som till exempel Scania använder produkterna visar på den höga tekniska nivån. Nackdelen och som har varit bolagets problem hela tiden är att produktens inköpskostnad överstiger konkurrenternas och att det finns en motvilja från installatörer att använda ny teknik som också kan begränsa deras framtida intäkter. Sedan 2016 har det under nye VDn Johan Braun dock börjat hända saker. Omsättningen har under dessa år ökat med 50% till drygt 30 MSEK och röda siffror med negativa kassaflöden vänts till ett svagt positivt resultat. Några emissioner har inte heller behövts för att driva verksamheten vidare. Men framförallt har kundlistan breddats betydligt och det stora beroendet av DeLaval minskat och insikten om problemet med elektomagnetiska störningar ökat betydligt i industrin och samhället. Med ett 10-tal nuvarande kunder som var och en i ett slag kan bli lika stora som DeLaval borde det finnas en stor potential för ett genombrott. Med ökade volymer skulle också företagets höga kostnader för inköp av komponenter göra prisfrågan till en ickefråga.   

 

Ferronordic expanderar. Jag tror inte att jag är ensam om att ha haft en viss skepsis till den ryska aktiemarknaden - eller i bolag som har en betydande verksamhet i landet - till följd av korruptionen och rättsosäkerheten i landet. Denna mycket schablonartade inställning gör att jag och många med mig sållat bort Ferronordic bland investeringsalternativen, vilket varit ett misstag. Bolaget är både auktoriserad återförsäljare av anläggningsmaskiner och reservdelar i Ryssland och representerar bolag som Volvo Construction Equipment, Dressta, Mecalac och Rottne men har även blivit ansvarig för eftermarknaden för Volvo och Renault Trucks i delar av Ryssland. Under första halvåret 2019 ökade omsättningen (uttryckt i SEK) med hela 27% till 1,8 mdr SEK och bolaget kunde redovisa en rörelsemarginal om 8,4% (7,6) (även om skillnaderna i verksamhet är betydande kanske det ändå kan vara intressant att notera att Bilia har en marginal som är mindre än hälften av Ferronordics) och kunde i Q2 separat redovisa det enskilt bästa kvartalet hittills. Detta trots den ekonomiska krisen som Ryssland fortfarande genomlider – även om tecken på förbättringar finns – och en valuta som sedan 2014 förlorat en stor del av sitt värde mot euron och USD och fördyrar all import. I veckan meddelades att beroendet av Ryssland (verksamhet finns visserligen i Kazakstan också) minskar i och med att Ferronordic i veckan slutit ett avtal med Volvo och Renault Trucks om att bli återförsäljare i delar av Tyskland. Med en försäljning på ca 1,3 mdr SEK i dessa verksamheter ökar omsättningen för koncernen med drygt 35%. I och med att den tyska verksamheten för närvarande har betydligt lägre marginaler än den ryska verksamheten (går plus minus noll) kommer koncernens rörelsemarginal initialt påverkas negativt men skapar en stor potential om man blir i närheten lika framgångsrik som i den ryska verksamheten.  Dessutom kan man tänka sig att fler återförsäljare på sikt kan komma att förvärvas i Tyskland, när verksamheten börjar generera positiva kassaflöden. Förhoppningsvis leder också expansionen till att Ferronordic blir mer känt på den svenska aktiemarknaden – för det förtjänar bolaget. 

 

HMs försäljningssiffror och ett antal kapitalmarknadsdagar arrangerade av bland annat Kinnevik och Nolato tillhör veckans begivenheter på företagsfronten. Vidare kommer Samhällsbyggnadsbolaget SBB i veckan äntligen ta klivet upp till börsens huvudlista från First North. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!!

 

Claes Vikbladh 

claes@tradevenue.se

 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.