Analys
22 Sep, 2019

Veckobrev v39

Inget verkar stoppa börsen, och som nådde ett nytt all time high i veckan. Att geopolitiska händelser under de senaste åren inte fått något större genomslag på börsen har vi fått vänja oss vid men att den upptrappade konflikten i Persiska i stort sett verkar negligeras, förvånar i alla fall mig. Att OECD räknar med att världsekonomin bromsar till den lägsta tillväxttakten på tio år verkar inte heller bekymra. Till det kommer ett antal vinstvarningar både internationellt och i Sverige som borde göra investerare lite nervösa inför Q3 rapporterna, som börjar trilla in om några veckor. Men som sagt när pengar inte kostar något och lär fortsätta göra så ett tag till vad gör en rationell investerare? Att EQTs - av många med mig ifrågasatta notering – verkar bli en succé i denna miljö förvånar kanske inte.   

Extrautdelning från Rottneros. Som av en händelse så samma dag som BillerudKorsnäs vinstvarnade meddelade ett annat skogsföretag Rottneros (bevakat av TradeVenue) att de avser att göra en extrautdelning om 0,7 SEK per aktie motsvarande sammanlagt 107 MSEK. Det innebär att vårens utdelning dubbleras och att i stort sett hela nettovinsten för 2018 delas ut. Förutsättningen för det är dock att innehavarna av obligationslånet om ca 400 MSEK godkänner transaktionen, eftersom villkoren föreskriver att enbart hälften av nettovinsten får betalas ut. Med tanke att villkoren för obligationsinnehavarna sockras och Rottneros per 30/6 hade en kassa om drygt 300 MSEK och alltså enbart en mindre nettoskuld borde utsikterna för ett godkännande vara goda. Cynikerna kan säga att styrelsens förslag delvis förklaras av huvudägarens (Arctic Paper äger 51%) behov av att minska sin skuldsättning. Den mer optimistiskt lagde kan tolka det som att styrelsens bedömning är att den nuvarande negativa pristrenden för massa snart kommer att reverseras och att man gynnas så mycket av de för närvarande fallande virkespriserna att en extra utdelning är motiverad. Hur som helst är Rottneros i ett betydligt bättre läge än vid tidigare nedgångsperioder med välinvesterade anläggningar med ett årligt investeringsbehov om enbart ca 100 MSEK och en mycket låg skuldsättning.

Storytel fortsätter expandera. Ljudboksföretaget Storytel fortsätter sin tillväxtresa genom att i veckan addera Finlands tredje största bokförläggare Gummerus Kustannus. Detta är det senaste i raden av Storytels köp av bokförlag, där Norstedts är det mest kända, och stärker därmed greppet om ”innehållet” i sitt sortiment samtidigt som man tar täten i digitaliseringen av bokvärlden. Samtidigt fortsätter antalet abonnenter att öka kraftigt. Det uppgick enligt företaget i mitten av augusti till över 1 miljon och Storytel finns nu på 18 marknader. Även om Norden står för huvuddelen av antalet abonnenter (ca 75%) och fortfarande växer snabbt, växer andra marknader som Brasilien, Mexiko och Ryssland ännu snabbare. Under enbart Q2 tillkom totalt ca 53 000 prenumeranter och företagsledningen guidar för en mer än dubbelt så hög tilltväxttakt i i Q3 . I Norden uppgår den genomsnittliga snittintäkten per kvartal och användare till ca 140 SEK medan intäkterna på de ”nya” marknaderna bara är ca 70 SEK. På fyra av fem nordiska marknader är man idag lönsam, vilket kommer att förbättras ytterligare i och med att Sverige men även Norge och Finland införde lägre moms på digitala medier vid halvårsskiftet. Storytel har visserligen deklarerat att en stor del av denna ”förtjänst” kommer att gå tillbaka till författare och prenumeranter men Q3 kommer enligt ledningen att innebära en betydligt ökad genomsnittlig intäkt per användare. Den snabba ickenordiska expansionen med en stor andel lågprisbetalande abonnenter gör dock att förlusterna för koncernen som helhet kommer att bestå, vilket gör att aktien inte är något för den som vill se en stor vinstförbättring i närtid. Det som dock är intressant att bevaka är när de nya ickenordiska marknaderna börjar blir lönsamma och vilka marginaler som där kan uppnås. Vad gäller Nederländerna är företagsledningens prognos att verksamheten vid slutet av året ska generera överskott. Denna typ av nyheter tror jag kan utgöra den trigger som behövs för att åter få igång kursutvecklingen. Även om Storytel har hängt med index uppåt i år är den ändå på tolv månaders sikt ned ca 10%. Storytel flyttade till First North från Spotlight under 2018 men en flytt direkt till stora listan hade nog inte varit fel för kursutvecklingen. En aktie med 6 mdr SEK i börsvärde och den expansionstakten förtjänar en större uppmärksamhet.

MIPS levde upp till förväntningarna. Hjämbolaget Mips – som jag skrivit om tidigare – hade i fredags sin kapitalmarknadsdag. Med tanke på en kursutveckling från noteringen på nära 300 % och enbart i år på 55% fram till igår var förväntningarna naturligtvis höga på vad företaget skulle komma med. De gjorde dock få besvikna även om aktien efter vinsthemtagningar slutade ned för dagen och börsvärdet reducerades något till 4,3 mdr SEK. De nya finansiella målen bolaget kommunicerar är att nå en omsättning om över 1 mdr SEK 2025 (mot tidigare mål 400 MSEK 2020 och en EBIT-marginal om över 40%), samma mål för EBIT-marginal som tidigare (41 % R12m) och att över halva vinsten ska delas ut. För att nå detta mål krävs ”enbart” en årlig intäktsökning i snitt ca 25 %, vilket inte får ses som en omöjlighet givet att MIPS under första halvåret växte hela 60 % och nu ska bredda produktutbudet betydligt och gå in på den industriella marknaden med en potential på 60 miljoner hjälmar men även börja sälja hjälmar i  lägre prissegment. Med nuvarande börsvärde handlas MIPS givet att de uppnår dessa mål till P/E 12 och en direktavkastning om 4 % på vinsten år 2025!!! Marknaden har således tagit ut en hel del i förskott – med tanke på allt som kan hända - men med en fokusmarknad 3x så stor som tidigare (130 miljoner hjälmar) så känns värderingen enligt mig betydligt mer aptitlig.

 

Bra multipelarbitrage. Få har nog undgått verkan av det multipelarbitrage som oftast uppstår när onoterade bolag lyfts in i en noterad miljö. Ett exempel på detta i veckan är när  infrastrukturkoncernen Infrea (bevakat av TradeVenue) gjorde ett större förvärv. Denna gång av Mark & VA i Göteborg. Baserat på 2018 års siffror köps bolaget på en EV/EBIT-multipel motsvarande 3x. Samtidigt handlades Infrea före förvärvet till en EV/EBIT på ca 11x (beräknat på att alla minoritetsandelar är utköpta) på vår prognos för 2019. En värdering som nu i ett slag skulle minska till 9x för Infrea om det förvärvade bolaget hade ingått hela året. Sedan gäller det bara att Mark & VA i Göteborg presterar lika bra under de nya ägarna men med oförändrad ledning i det förvärvade bolaget och intensivt byggande i staden borde det inte vara så svårt…. 

 

Raden av kapitalmarknadsdagar fortsätter i veckan och två av årets kursvinnare Sectra och Systemair ska upp på scenen.  Precis när Q2-rapporterna är avklarade börjar nu spekulationerna om Q3-rapporterna. Att tiden går snabbt påminns man också av att restaurang East i veckan meddelade att de öppnade för årets julbordsbokning. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!!

 

Claes Vikbladh 

claes@tradevenue.se 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.