Analys
11 Oct, 2020

Veckobrev v42-20

Att det var ett önskvärt mirakel är nog inte alla överens om men president Trumps rekordkorta sjuk- och konvalescensperiod trotsar nog vad de allra flesta räknat med. Att denna osäkerhetsfaktor är borta och ett antal omvända vinstvarningar (från så olika bolag som Gränges, Inwido, Boozt, Academedia, Pricer och Kambi) gjorde att rallyt kunde fortsätta med fem uppgångsdagar i rad i Stockholm.  Veckan summerade till + 1,8% för OMX SPI och nya indexrekord. USA utvecklades ännu bättre med en uppgång för S&P 500 på hela 3,8%. Den bästa veckan sedan i juli!!!Sobi stod för en av veckans få negativa överraskningar på Stockholmsbörsen sedan en läkemdelskandidat i en fas 3-studie misslyckats, vilket sänkte aktien med 18%. Ännu en gång visar biotekniksektorn att ingenting är klart förrän det är klart.
 
Rekordförsäljning för Electra i Q3 och utdelning i höst. Electra Gruppen (bevakat av TradeVenue) meddelade i veckan att försäljningen under tredje kvartalet stigit med hela 15%, där tillväxten huvudsakligen drevs av ”försäljningen inom kategorin hemelektronikprodukter”. I spåren av pandemin har hemelektronikbranschen fått ett ordentligt uppsving – där privatpersoners satsningar på hemmakontor varit en viktig bidragande faktor men också att många valt att satsa på denna typ av produkter när utlandsresor med mera ställts in. För övrigt kan nämnas att detta inte bara är en svensk trend. I veckan meddelades att den globala försäljningen av tv-apparater nådde nya rekordnivåer. Med en stark ställning inom både e-handel och via franchisekedjan Elon med kunskap och service är också Electra verksam inom de delar av hemelektronikmarknaden som växer snabbast.  Den positiva utvecklingen under Q3 bådar gott inför det för Electra så viktiga fjärde kvartalet med Black Friday och julhelgen. Efter en omsättningsökning på 7% under andra kvartalet höjde vi våra estimat för resten av året men verkar ha varit för försiktiga när vi för helåret prognostiserat en ökning om 8%. I likhet med de allra flesta börsbolag drog styrelsen under våren tillbaka utdelningsförslaget från början av året om 3,25 SEK/aktie. Nu föreslår styrelsen att 2,25 SEK delas ut nu under hösten (att godkännas på bolagsstämma i november) och att en extrautdelning om 1 SEK ska betalas ut nästa år i samband med den ordinarie utdelningen för år 2020.  Om man utgår från att den ordinarie utdelningen för innevarande år blir 3,25 SEK/aktie (alltså densamma som initialt föreslogs för år 2019) kommer aktieägarna under det närmaste halvåret kunna glädja sig åt en utdelning på sammanlagt 6,50 SEK motsvarande en direktavkastning på hela 14%!!
 
Spännande år för Optifreeze. I veckan meddelade det First North noterade bolaget OptiFreeze att man är redo att börja utrullningen av sin patenterade teknik för rosor. Tekniken tillför egenskaper som utökad hållbarhet och bibehållen arom för råvaror inom växt- och livsmedelsindustrin. Fokusområdet är för närvarande OptiFlower med en mycket stor marknadspotential inom sticklingar och snittblommor. Efter att de senaste veckorna genomfört framgångsrika industriella försök hos en av de stora producenterna i Europa av rosor står nu bolaget alltså inför kommersialisering. Affärsmodellen bygger på att maskinerna ställs ut hos kunderna utan investering från kundens sida men bygger i stället på att OptiFreeze får en summa per behandling motsvarande kostnaden för maskin, näringslösning och royalty. Intäkten per maskin uppskattar bolaget till i genomsnitt ca 10 MSEK per år med en bruttomarginal på minst 60%. För att täcka hela världsmarknaden skulle – återigen enligt bolaget – behövas 2000 maskiner.  Aktien belönades i veckan med en uppgång på drygt 20%, vilket innebär att aktien sammanlagt i år har stigit med 30% och bolaget nu har ett börsvärde på drygt 300 MSEK. Men det behövs ganska modesta antaganden vad gäller antal utställda maskiner för att få den värderingen att framstå som försiktig om tekniken nu håller hela vägen. 
 
Vad händer i SpectrumOne? Efter en nystart under 2020 har martechföretaget SpectrumOne (bevakat av TradeVenue) fått upp ångan. Martech eller digital marknadsföring är ett område som växer mycket snabbt och som i USA skapat mycket höga värderingar på företag i branschen. All tidigare verksamhet i SpectrumOne är såld och verksamheten har koncentrerats till analysplattformen med samma namn, vilken har fått stor uppmärksamhet i branschen. Denna erbjuds via en abonnemangslösning och är en automatiserad SaaS-plattform för analys, visualisering och segmentering av data för att öka kundens beslutsunderlag. Under en ny VD, Hosni Teque-Omeirat har samtidigt fem bolag förvärvats (bidrar med en uppskattad årlig omsättning om 50 MSEK), som stärker plattformen och skapar ett bredare erbjudande till kunderna. Samtidigt har ett strategiskifte skett som innebär att företaget inriktar sig på att knyta partneravtal, som gör att kunderna kommer in via partnerns säljresurser i stället för egen bearbetning. Enligt Q2-rapporten pågår diskussioner med ett stort antal företag om samarbete - bland annat med en av Europas största affärsdataleverantörer. Ett sådant avtal skulle naturligtvis i ett slag kunna förändra förutsättningarna för SpectrumOne att sälja sina tjänster. Någon ny information sedan delårsrapporten avlämnades i slutet av augusti har dock inte kommit kring eventuella avtal men aktiekursen har bara den senaste månaden stigit med 80% (enbart i förra veckan steg den med drygt 30%). Börsvärdet som i början av året uppgick till ca 200 MSEK har nu ökat till 600 MSEK. De i somras utställda vederlagsfria teckningsoptionerna som tilldelades aktieägarna för att bland annat finansiera förvärven och minska skulderna kommer med nuvarande aktiekurs att tecknas fullt ut i november och mars nästa år och också ge ett finansiellt sunt företag.  Även om det sker till priset av en ökning av antalet aktier med ca 30%. Men mer information behövs!!!
 
Kaxigt från SBB. Samhällsbyggnadsbolaget SBB (bevakat av TradeVenue) annonserade i veckan att ambitionen är att nästa år höja utdelningen från till 1 SEK per stamaktie (för 2019 delades 0,6 SEK ut). Även om SBB med långa hyreskontrakt och med säkra hyresgäster bättre än de allra flesta kan överblicka vinster och kassaflöden är det ändå ganska kaxigt att nästan ett kvartal innan räkenskapsåret är över komma ut med ett utdelningsförslag. Det innebär dessutom att man dubblerar utdelningen i ett läge där det inte finns några tecken på att dra ned på expansionstakten. Samtidigt med utdelningsbeskedet kom nämligen också fler detaljer i hur man ska nå målet att öka värdet på fastighetsbeståndet från dagens drygt 70 MD SEK till 125 MdSEK år 2025. En sådan är att dubblera hyresintäkterna från äldreboende och Lss-boende från dagens 800 MSEK till 1,6 MdSEK. Vidare ska beståndet av hyresrätter i Stockholm och Göteborg öka till 15 MdSEK. Samtidigt som ambitionen att uppnå en BBB+ rating ligger fast. SBB har bara på några år lyckats med det som få trodde var möjligt så kaxigheten är kanske inte så svår att förstå.
 
Rapportsäsongen inleds på torsdag med bland annat ett antal fastighetsbolag såsom Atrium Ljungberg, Nyfosa och Castellum och på fredag rapporterar både Sandvik och Getinge. Det är bara att hoppas att förväntningarna inte har dragits upp för mycket efter det stora antalet omvända vinstvarningar. Wästbyggs notering på tisdag blir också intressant att följa efter flera positiva kommentarer i affärsmedia – dock inte av undertecknad. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!! 
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.