Analys
27 Oct, 2019

Veckobrev v44-19

Oktober ska ju enligt all statistik vara en dålig börsmånad. Det har man inte sett mycket av i år och förra veckan kunde vi addera ytterligare 3% till börsindex. Trista rapporter från de indextunga bankerna (undantag SEB) lyckades inte spoliera börshumöret och de flesta rapporterna fick ett positivt tolkningsföreträde när många cykliska bolag på ett överraskande bra sätt klarade av en begynnande sämre konjunktur. På tal om denna verkar Riksbanken sälla sig till dem som enbart tror på en inbromsning från en hög nivå och inte en lågkonjunktur och därför genomföra en räntehöjning i december. Med tanke på deras historiska prognossäkerhet är det lätt att använda det som en kontraindikator men den som lever får se….  

Oro kring nettouthyrningen. Så var det dags för en korrigering för fastighetssektorn. I veckan backade fastighetsindex med 3% men är trots det upp 37% sedan årsskiftet. En negativ nettouthyrning på kontor för ett antal fastighetsbolag såsom Castellum, Fabege och Atrium Ljungberg ska enligt tidningarna vara den utlösande faktorn. Närmare till hands är nog enligt min mening att det är välbehövliga vinsthemtagningar i en extremt het sektor. De flesta fastighets VD:ar fortsätter i sina Q3-rapporter att tala om en fortsatt stark efterfrågan på kontor – speciellt i Stockholmstrakten – och i alla fall Atrium Ljungberg (bevakat av TradeVenue) kan hävda att hela den negativa nettouthyrningen beror på uppsagda kontrakt inför renoveringar. Med tanke på konjunkturutvecklingen vore det dock enligt min mening inte så konstigt om den tidigare så starka efterfrågan på kontor snart får sig en törn. Det behöver ofta inte hända speciellt mycket på en marknad efter en lång uppgångsperiod för att ett förmodat stort efterfrågeöverskott förbyts till sin motsats. Vi får se vem som får rätt men fastighetsbolag inriktade på hyresbostäder och långa kontrakt gentemot offentlig sektor borde om något framstå som än mer intressant i denna miljö. En som verkar tycka det är den kände fastighetsmiljardären Gösta Welandson, som är beredd att betala en premie på 10% mot dagskursen för att i en riktad nyemission investera 400 MSEK och bli ägare av 3,3% i Samhällsbyggnadsbolaget (bevakat av TradeVenue).

Självuppfyllande profetior. Sällan har väl en konjunkturavmattning varit lika väntad som denna. Under lång tid har vi matats med argument om att det är sämre tider på väg. Som en företrädare för ett IT-konsultföretag sa häromdagen. ”Om de flesta förbereder sig på att det ska bli sämre – då blir det också sämre”. En bra temperaturmätare på den inhemska konjunkturen brukar just vara IT-konsultbranschen. Knowit rapporterade i veckan om ”en viss avmattning i marknaden” och det syns redan en betydande avmattning när det gäller de rena resurskonsulterna. En säker indikator från denna del av konsultbranschen är också att personalomsättningen minskar. En annan intressant observation från ovanstående företrädare för IT-konsultbanschen är att till skillnad från tidigare nedgångar att en stor andel offentliga kunder inte nödvändigtvis är en fördel ur stabilitetssynpunkt längre. Snarare tvärtom. Framförallt kommunerna har i spåren av stigande underskott plötsligt fått väsentligt hårdare budgetrestriktioner och den värsta ivern att skyndsamt genomföra diverse digitaliseringsprojekt verkar ha kommit av sig. 

Att arbeta i motvind. På tal om sämre konjunktur började bemanningsbranschen redan under slutet av 2018 känna av en sämre konjunktur. Nedgången för Poolia accentuerades under Q3 med en valutarensad omsättningsminskning på 13%. Det är därför glädjande att man trots omsättningsminskningen lyckas förbättra rörelsemarginalen avsevärt till 2,6% (1,4) och därmed också lyfta rörelseresultatet till 11,1 MSEK (6,7). Effektiviseringsvinster och positiva effekter av samgåendet med förre detta avknoppningen Uniflex börjar nu komma fram samtidigt som Norge och Finland utvecklas fortsatt mycket bra. Den största verksamheten i koncernen Uniflex Sverige – som tappade nästan 20% av omsättningen i kvartalet - stod dock för den största bedriften när man lyckades förbättra rörelsemarginalen något, vilket ledde till enbart ett mindre resultattapp. Ledningen rapporterar om ytterligare framtida besparingar från samgåendet som ska komma under nästa år. För den som tror att konjunkturnedgången blir rätt kortvarig är det nog dags att börja titta på Poolia för som VD Jan Bengtsson skriver i rapporten ”vi vet av erfarenhet att när konjunkturen vänder uppåt igen, ökar efterfrågan på våra tjänster snabbt”. Med de effektiviseringsvinster man nu gjort borde det vid ett efterfrågelyft kunna komma se rätt bra ut på sista raden. 

Att köpa aktier som andra ratar. Semcon är med sitt fordonsberoende (strax under 50% av intäkterna) en aktie som investerare verkar sky. Aktien har visserligen hämtat sig från rekordlåga nivåer i december förra året och hängt med i årets börsrally. Det är ändå tänkvärt att aktien på fem år enbart stigit ca 20% samtidigt som rörelsemarginalen stadigt förbättrats och är nu dubbelt så hög som 2014. Fordonsexponering är något som alla investerare för närvarande verkar livrädda för, även om lastvagnar (som Semcon har stor exponering mot) ses som mindre farlig. Hur som helst Q3-rapporten visade på en mindre organisk tillväxt medan däremot resultatet i det närmaste fördubblades till 32 MSEK (18) och rörelsemarginalen steg till 7,8% (4,4). Stark tillväxt inom nya teknikområden och en branschdiversifiering anges som förklaringar till den positiva utvecklingen. Kvalitén i intjäningen var dessutom god, eftersom det var främst den gamla kassakon Product Information, som överraskade positivt. Detta affärsområde tycker jag ska värderas till helt andra multiplar än den volatila konsultrörelsen, så naturligtvis är det ett extra plus att en stor del av resultatavvikelsen hamnade där. I kvartalets resultat är dessutom proaktiva kostnader tagna för neddragningar inom fordon. Bolaget sticker också ut hakan genom att utlova fortsatta resultatförbättringar under Q4. Baserat på 12-månaders rullande resultat handlas aktien på EV/EBIT om 7x. Skulle ledningens prognos förverkligas är värderingen för 2019 alltså dessutom lägre än så. Med en betryggande nettokassa ska det nog mycket till att förra årets utdelning om 5 SEK inte återupprepas i vår, vilket motsvarar en direktavkastning om över 5%. För den trendkänslige kanske det känns fel typ av exponering men för den som vågar gå emot finns en spännande potential. Det är svårt att göra bra affärer när man springer i flock med andra!!   

Spännande omvälvningar på gång i Telia. Jag brukar mest skriva om lite mindre noterade bolag där det - i alla fall ibland - finns något man kan addera men jag kan inte låta bli att skriva några rader om Telia och mina funderingar där. Telia är ett företag där svenska staten under lång tid varit en undermålig ägare och en expansionshungrig ledning fått härja utan tillräcklig ägarstyrning (jämför bland annat köpet av Bonnier Broadcasting). Det är dock sannolikt att stora förändringar väntar i Telia under den nye ordföranden Lars-Johan Jarnheimer. Rimligt är att bolaget, efter år av rykten, äntligen genomför en delning av bolaget i en infrastrukturdel och en kunddel. Som av en händelse är det precis den åtgärd som just nu är avslutad i danska TDC under ledning av Alison Kirkby – som i fredags blev utsedd till ny VD i Telia. En liknande delning av Telia blir avgjort lite mer komplicerad genom att bolaget inte är lika renodlat och utspritt på fler länder än TDC men staten behöver agera ur ett totalförsvarsperspektiv och ta kontrollen över den svenska infrastrukturen. I ett sådant bolag skulle staten kunna släppa in minoritetsägare som till exempel AP-fonderna och kunna skuldsätta det ganska kraftigt. Denna typ av ”bondproxy” borde institutionerna älska i dagens klimat!! Förutom kunddelen blir det kvar en del infrastruktur i utlandet samt innehavet i Turkcell som sedan säljs. Kanske väl spekulativt men med tanke på att Telia är en av de mest impopulära aktierna på Stockholmsbörsen (de flesta institutioner har med rätta de senaste åren varit underviktade i aktien) tror jag inte att det behövs så mycket nyheter i denna riktning för att aktien ska börja gå i rätt riktning. 

Allhelgonavecka och en något avkortad börsvecka (halvdag på fredag) med många bortresta till följd av skollov gör att denna vecka kanske blir något lugnare än förra. Det kommer dock inte att saknas rapporter att sätta tänderna i. Efter de två senaste veckornas nästintill konstanta uppgång – trots att det definitivt inte saknats negativa händelser och nya orosmoln – gör att det ska bli intressant att se vad som kan bryta uppgången. Men om utvecklingen i de ”dåliga” börsmånaderna september och oktober varit så här pass bra – hur blir det när vi går in i finalen på året med november och december som oftast brukar vara positiva börsmånader? Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!

Claes Vikbladh 

claes@tradevenue.se 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.