Analys
15 Nov, 2020

Veckobrev v47-20

Vaccinrallyt i början på veckan lugnade i och för sig ner sig men slutade för OMX30 ändå med en uppgång på hela 4,3% (OMXSPI steg däremot med ”bara” 2,6%). Den av många förutspådda sektorrotationen bort från teknologiaktier fick indexen i USA att gå åt olika håll. Medan Dow Jones steg med drygt 4% slutade teknologitunga Nasdaq med en nedgång på 0,5%. Men med tanke på att Nasdaq i år stigit med drygt 32% och Dow Jones inklusive veckans uppgång står på +3% finns det ju lite att ta igen!!! Nya restriktioner i Sverige och många andra länder, som inte bara borde slå hårt på handel och resandeindustrin utan även på det allmänna sentimentet verkar inte ha någon större påverkan i denna haussemarknad. Men fortsatt bra resultat överlag bland eftersläntrande Q3-rapporter.
 
Framgången fortsätter för FerroNordic. Jag har tidigare skrivit om Ferronordics imponerande utveckling (som kan få den värsta Rysslandsskeptiker att falla) och Q3-rapporten är givet omständigheterna och om man putsar på siffrorna fortsatt skojig läsning. Bolaget är återförsäljare av lastbilar och anläggningsmaskiner med varumärken som Volvo Trucks och Volvo VCE i framförallt Ryssland men är sedan något år tillbaka även verksam i Tyskland som återförsäljare av lastbilar. Trots fortsatt osäkerhet och störningar till följd av pandemin, en drygt 25% (!!!) försvagning av rubeln gentemot SEK i förhållande till för ett år sedan och att Tyskland fortsatt är i en uppbyggnadsfas presterade bolaget enligt min mening mycket bra. Den svaga rubeln ledde till att omsättningen i Ryssland/CIS backade med 7% uttryckt i SEK men tillkomsten av den tyska verksamheten ledde till att koncernens omsättning steg med 17%. Rörelseresultatet minskade marginellt till 107 MSEK (109), vilket gjorde att rörelsemarginalen försämrades till 9,5% (11,3). Det är då att anmärka att marginalförsämringen helt är avhängig den nyetablerade tyska verksamheten som redovisade en förlust om 17 MSEK (inklusive omstruktureringskostnader). Trots rubelförsvagningen och en marknad med fortsatta spår av pandemin kunde således FerroNordic förbättra rörelseresultatet på den ryska marknaden uttryckt i SEK och nå en rörelsemarginal om 13,8% (11,3). Att man tar marknadsandelar på den ryska marknaden framgår av att man under kvartalet lyckades öka sin försäljning av antalet anläggningsmaskiner med 21% på en marknad som krympte med 12%!! Nu gäller det bara att efterfrågan på lastbilar i den tyska marknaden kommer tillbaka och att bolagets mål om att nå break-even i Tyskland i slutet av 2021 uppnås. 
 
SBBs affärer de senaste 10 dagarna. Jag har tidigare lite skämtsamt skrivit att SBB (bevakat av TradeVenue) skulle behöva en egen analytiker hos de fondkommissionärer och banker som följer bolaget till följd av alla affärer som genomförs. Den senaste tiden har det fortsatt att hända saker. Förra veckan avslutades med att SBB meddelade att de förvärvar det svenska fastighetsbolaget Sveafastigheter med hyresfastigheter för ca 2,8 MdSEK. Den nyss avslutade veckan fortsatte med förvärv av fastigheter i Skellefteå för 1,3 MdSEK kombinerat med planer på att bygga 1500 nya lägenheter i staden kostnadsberäknade till 3 MdSEK och slutade med nyheten om att man bildat ett samriskbolag med Magnolia för utveckling av ett antal projekt avseende ca 2500 lägenheter. Även om SBB har fastigheter för 80 MdSEK och med alla mått mätt tillhör ett av de större fastighetsbolagen i Sverige är takten och antalet affärer både imponerande men också naturligtvis en källa för oro. Hinner man verkligen göra en ordentlig ”due diligence” i denna affärstakt? Men enligt min mening har nu SBB uppnått en sådan finansiell ställningen och med sin politik att ha en relativt hög kapitalandel i nya affärer att det skulle det behövas en politisk omvälvning av mått för att man ska gå alltför fel när det gäller hyresbostäder eller lokaler med långa kontrakt ägda av offentliga institutioner, kommuner mm. Hur som helst är det intressant att notera att samtidigt som SBB växer fortsätter de svenska fonderna vara klart underrepresenterade bland ägarna (med Länsförsäkringar som undantag). Vid något tillfälle blir det svårt att stå utanför om man inte vill avvika alltför kraftigt från index. Sedan hade det nog varit en bra signal om VD Ilija Batljan i stället för att köpa aktier i Kungsleden fortsatt att stärka sitt grepp om SBB.
 
Dipp i Railcares positiva utveckling. Efter två kvartal med stigande omsättning och vinster visade Railcares Q3 på en 7% minskning av omsättningen och ett rörelseresultat som sjönk till 14,4 MSEK (16,8). I och med att man jämför sig med ett mycket starkt kvartal i Q3 2019 tycker jag det inte är så mycket att fästa sig vid men av kursreaktionen att döma uppenbarligen en besvikelse för marknaden. Lägre volymer på entreprenadsidan både i Sverige och Storbritannien låg bakom kvartalets försämring men att döma av delårsrapporten är beställningsläget inom dessa segment inför sista kvartalet och 2021 bra. Trots dippen i Q3 innebär det att rörelseresultatet är hela 50% högre än förra året och rörelsemarginalen är uppe i 15%, långt över det egna målet om 10%. Med de investeringar som går in i järnvägsnätet inte bara i Sverige utan i de flesta andra länder i Europa är det svårt att se att den positiva utvecklingen inte ska fortsätta under 2021. Men det som för närvarande skapar den stora potentialen i aktien är enligt min mening den under hösten presenterade innovationen i form av en batteridriven underhållsmaskin för järnvägen MPV (Multi Purpose Vehicle). Bolaget har till dags dato bokfört 60 MSEK i projektet och förväntningarna är högt ställda på att försäljningen av detta fordon ska ta fart under nästa år. Aktien står märkligt nog lägre än vid årsskiftet (-12%). En försiktig prognos för året ger ett P/E-tal om ca 12x samtidigt som utsikterna för 2021 känns mer positiva än för de flesta andra bolag 
 
Stor rabatt i minsta investmentbolaget.  Byggmästare Anders J Ahlström tillhör ett av de mer anonyma bolagen (noterat på First North) och torde vara ett av de minsta noterade investmentbolagen (marknadsvärde 1,1 MdSEK). Bolaget har med start 2013 genom köp av en fastighet på Albyberget och påföljande notering året därpå haft en mycket bra finansiell utveckling. Substansvärdet har ökat varje år sedan noteringen och har sedan 2014 ökat med ca 145% fram till nu. Efter avyttring av hyresbeståndet 2018 har bolaget ändrat inriktning till investmentbolag (vilket gör att namnet ger lite fel associationer) med både noterade och onoterade innehav. De värdemässigt största innehaven utgörs för närvarande av Green Landscaping, Infrea och Team Olivia (onoterat omsorgsbolag) med ägarandelar på 10-20%. Bland de mindre onoterade innehaven fastnar jag för Volta Trucks, där man äger 35% och som utvecklat en eldriven lastbil anpassad för leveranser i städer. Efter en negativ substansvärdeutveckling under första halvåret vände utvecklingen i Q3 och hittills i år kan bolaget summera en uppgång i värdet på innehaven på +8%. Med tanke på att nästan 40% av bolagets tillgångar består av likvida medel motsvarande nästan 500 MSEK får det betraktas som en mycket bra prestation. Trots en stark kursutveckling under de senaste tre månaderna handlas aktien lägre än i början på året och med en 15% rabatt i förhållande till substansvärdet per 30/9 (som ju till en stor del består av kassa).
 
Rapportfronten lugnar ner sig denna vecka men med rapporter från bolag som Nibe och Garo och ett antal kapitalmarknadsdagar lär det inte bli händelselöst. Pandox hotellmarknadsdag på tisdag lär nog tillhöra en av mer intressanta. I slutet av förra veckan kom det signaler om att vidtagna nedstängningsåtgärderna i länder som Tyskland och Frankrike börjar få viss effekt. Skulle det visa sig riktigt och att det sprider sig till fler länder finns det kanske bränsle för ännu en uppgångsvåg. Men har vi inte intecknat ett antal gånger att denna mardröm är över? Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!! 
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.