Analys
19 Nov, 2018

Veckobrev v47

Veckan som gick var ingen höjdare för oss aktieinvesterare med fyra röda handelsdagar och ett index som slutade ca 2% nedåt med massor av nya bottenkurser för året. Talande är att bland storbolagen lyckades en av årets förlorare Epriroc stiga med 6% och även den gamla slagpåsen H&M lyckades hamna på plus (delvis naturligtvis beroende på Stefan Perssons fortsatta storköp i aktien) medan tidigare favoriter som Swedish Match (-15%), Ericsson (-6%) och Volvo (-5%) fick ordentligt med stryk.

Fallande oljepris. Efter en kraftig uppgång i oljepriset under året fram till början av oktober då brentoljan toppade kring drygt 87 USD har noteringen sedan på en dryg månad sjunkit med drygt 20% för att nu handlas kring 67 USD. Den dåvarande allmänna uppfattningen var dessutom att oljan skulle fortsätta upp mot 100 USD.  Om den stora nedgången beror på ökat amerikanskt utbud eller att Iran verkar kunna undgå sanktionerna bättre än förväntat är naturligtvis omöjligt att veta. För undertecknad är det i alla fall återigen ett bevis på att alltid vara lite ifrågasättande när alla experter är ense – speciellt när det gäller en av världens mest likvida och handlade råvaror. Att ett fallande oljepris är bra för världsekonomin i allmänhet är nog ganska odiskutabelt och snart kommer nog rubriken i någon tidning: ”Här är vinnarna på oljeprisnedgången”. Men det är kanske inte den bästa kortsiktiga konjunktursignalen?

På tal om att vara överens. De flesta verkar vara överens om att en 40-årig trend i världen med fallande obligationsräntor är över. Med tanke på att räntorna varit nära noll i ett stort antal länder har väl ingen kunnat motsäga att trenden snart skulle vända och räntorna gå upp när nu dessutom inflationen har börjat visa att den inte för alltid är död.  I USA, som ligger före den övriga världen i räntehöjningscykeln bottnade 10-årsräntan 2016 på ca 1,4% för att nu ligga över 3% - en uppgång på hela 125%. För de flesta länder inklusive Sverige har uppgångarna som bekant varit betydligt mindre och ligger troligen framför oss. Det som ändå gör att undertecknade ränteanalytikeramatör är lite frågande till hur högt räntorna kommer gå är skuldberget – både det offentliga och privata. I USA har t ex den federala statsskulden på mindre än 10 år fördubblats (den var inte låg tidigare) och nästa år förväntar man sig enligt en ny studie att räntebetalningarna på denna kommer att uppgå till 390 miljarder USD nästa år. Detta motsvarar redan ungefär halva den amerikanska försvarsbudgeten. Fortsatta statsskuldsökningar i spåren av bl a skattesänkningarna är att vänta och stiger då de långa räntorna ytterligare kommer andelen att bli än större. Kommer inte då den amerikanska centralbanken ännu en gång som 2008 tvingas att flöda världen med likviditet för att försöka få ned de långa räntorna på artificiell väg?  Speciellt som skuldberget för privatpersoner har utvecklat sig på ungefär samma sätt som för amerikanska staten. Att detta på sikt inte löser några problem är väl en sak men alternativen känns inte speciellt skojiga.

Från stort till smått. BIMobject tillhör en av årets stora favoriter på First North med en uppgång på nästan 100%. Då har ändå aktiekursen fallit tillbaka från toppnivåerna kring över 35 SEK till dagens 24 SEK i spåren av vinsthemtagningar och ett sämre börsklimat. Bolaget är med sin teknik med och digitaliserar byggbranschen. Genom att bygga upp en informationsbas där tillverkare av byggmaterial erbjuds lägga upp sina produkter i 3-d format och  på så sätt bli den naturliga källan för arkitekter och konstruktörer med flera att hämta information inför byggandet och konstruktionen av ett hus. I Storbritannien är det sedan 2016 redan krav på att alla byggbolag som deltar i offentlig upphandling måste använda sig av BIM (Building Information Modelling). Det är en produkt som kanske inte är helt greppbar för en utomstående men verkar av marknadens (alltså inte bara aktiemarknadens) reaktioner att döma vara ett mycket efterfrågat verktyg. BIMobjects siktar på att bli det överlägset största bolaget i sektorn och verkar vara på god väg. Veckans rapport visade på en omsättning om 29 MSEK (+95%) och att antalet användare av verktyget stigit till 968 000 (+15%). Målet om att nå 1 miljon användare vid årsskiftet verkar därmed kunna överskridas. Med tanke på att kostnaderna växer ännu snabbare än intäkterna fortsatte också förlusterna att öka – från -15 MSEK i Q3 förra året till nu -24 MSEK i detta kvartal. Med ett börsvärde på 2,9 miljarder SEK (bolaget har i och för sig en nettokassa på 0,3 miljarder SEK) tillhör aktien på de flesta fundamentala multiplar fortfarande ett extremt dyrt bolag, som på det sättet kan jämföras med vissa amerikanska techbolag. Men frågan är om detta inte tillhör en av de mest spännande aktierna med störst potential på First North och där omsättningen kan fortsätta växa om inte med 100% men med 50% under flera år framåt i tiden? Med stora vinster för de flesta aktieägare i innehaven och ett för närvarande svalnande risksentiment kan aktien mycket väl fortsätta falla men det är enligt min mening den typen av fallande knivar man ska försöka fånga.  

Höga ambitioner. Ecoclime – noterat på Spotlight - med ett börsvärde på strax under 200 MSEK, tillhör ett av de bolag som på en mer avvaktande marknad ska försöka ta in pengar genom en företrädesemission. 58 MSEK ska man ta in varav dock hela 70% är garanterat. (Reklam för emissionen kommer att förekomma på Trade Venues hemsida.) Om BIMobjects är inne på en het marknad är frågan om Ecoclime är inne på en nästan lika expansiv marknad nämligen energieffektivisering och komfortförbättring av hus. Området är dock betydligt mer konkurrensutsatt, men behovet av att få nedbyggnaders energiförbrukning och öka komforten är med alla myndighetskrav betydande. Att få gamla byggnaders olika värme- och ventilationssystem att via IoT-verktyg börja tala med varandra framstår också som allt viktigare.  Ecoclime har trots sin litenhet (omsätter strax under 70 MSEK) vunnit ett antal prestigeorder och visat att deras patenterade teknik klarar sig i konkurrensen. Efter årets köp av SDC har man också enligt egen utsago en unik IoT-baserad plattform för övervakning och styrning av en byggnads alla maskiner och system. Ecoclime har minst sagt höga målsättningar med sikte på att nå en omsättning 2021 – dvs om tre år - på 500 MSEK på rullande basis med en rörelsemarginal på 15%!! Denna enorma expansion ska till stor del ske via förvärv av installationsbolag där Ecoclimes nuvarande produkter implementeras och därigenom får en ökad marknad och försäljning. Bolaget ska också under perioden inleda en internationalisering. Att expandera via förvärv är som bekant inte helt lätt och den annonserade nyemissionen lär inte räcka så långt när det gäller förvärv och fler finansieringsrundor lär behövas. Hur som helst - något som stärker caset är bolagets huvudägare och VD Lennart Olofsson. Han har tidigare som VD tidigare varit med om en framgångsrik förvärvsledd expansion (Duroc) och tror själv på det hela genom att i samband med nyemissionen dessutom teckna en riktad nyemission om ca 8 MSEK.

Utan att vara någon större anhängare av teknisk analys kan jag konstatera att index för närvarande balanserar på ganska kritiska nivåer. Den amerikanska företagsobligationsmarknaden verkar inte heller vara på speciellt gott humör. Men vi får hoppas att Donald Trump för ovanlighetens skull håller tyst och att några företagsledare passar på att så här fem veckor före jul göra några större affärer som kan höja börstemperaturen. Välkommen till en ny och spännande vecka !!!

 

Claes Vikbladh

claes.vikbladh@tradevenue.se

 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.