Analys
29 Nov, 2020

Veckobrev v49-20

Den här veckan fick vi nöja oss med en uppgång på ”bara” ca 0,5% på de flesta svenska index men nya rekordnivåer som följd. Det var också en vecka när oljepriset steg med 7% samtidigt som Tesla nådde ett marknadsvärde på över 500 MdUSD efter att aktiekursen i år har femdubblats (!!!) och kinesiska elbilstillverkare nått nya toppnivåer. Jag får det inte riktigt att gå ihop att oljepriserna stiger i ett klimat där efterfrågan från traditionella fossildrivna bilar håller på att dö ut – om man ska tro på Teslas och andra elbilstillverkares kursutveckling. Allt kan inte gå upp samtidig!!! Rätt tyst på rapportfronten men två traditionella rapportöverraskare – Elekta och Sectra – lyckades i veckan komma med positiva budskap. 

Är detta slutet eller bara början? I veckan har som bekant både SBB (bevakat av TradeVenue) och Castellum lagt bud på det norska fastighetsbolaget Entra. Castellums bud, som i alla fall på pappret är det högsta budet, motsvarar en premie på över 30% i förhållande till den genomsnittliga kursen de senaste tre månaderna. Bägge buden innebär också en premie i förhållande till Entras senast redovisade substansvärde. En avgörande skillnad mellan buden är dock att Castellums bud endast till 15% utgör kontanter medan SBB erbjuder sig betala hela 70% med likvida medel. När noterade bolag i samma bransch med motiveringen att bli störst men där synergierna är rätt begränsade börjar lägga bud på varandra med stora premier, då kan pessimisten med visst historiskt stöd peka på att då ska man vara nära utgången. Men man kan också  hävda att det vi upplevt under senare år inte stämmer med de flesta historiska mönster, där till exempel ingenting har fått eller verkar kunna få räntorna att gå upp. Att i det läget köpa motsvarigheten till ett svenskt Vasakronan (Entra) med så säkra intäkter - som det går att uppbringa i branschen - kanske om ett år med ännu lägre räntor och svårighet att få avkastning på pengar är ett snilledrag. Men under alla förhållanden borde den initiala inverkan på fastighetsbolagsaktier generellt vara positiv – ett bud i branschen följs ofta av fler – men också av att värderingsmän börjar få konfidens att ”jacka upp” fastighetsvärdena ytterligare. Detta borde speciellt gälla för fastighetsbolag med stort inslag av hyresbostäder och andra ”säkra” hyresgäster med långa hyreskontrakt.

Inget är beständigt. Volvo Cars uppsägning av återförsäljaravtalet med Bilia är utan tvivel en av veckans stora händelser. Visserligen är det inte allt för länge sedan som Volvo PV ägde verksamheten och således själv var verksam som återförsäljare av sina egna bilar. Som den minnesgode kanske kan erinra sig delades Bilia plus några fastigheter sedan under 1984 ut till aktieägarna under namnet Catena. Men att en relation, som av vad man kan bedöma varit till ömsesidig fördel för bägge partner och  som fungerat under drygt 35 år sägs upp utan varning (i och för sig med en uppsägningstid på två år men ändå) kom uppenbarligen som en chock för Bilias ledning. Kanske borde man ha anat oråd när man försökte köpa Upplands Bil i våras, men Volvo i stället dök upp som köpare. Att bilföretagen skulle ta intryck av Teslas distributionsform (som i så mycket annat) och kapa en del av det traditionella återförsäljarledet var kanske inte helt oväntat. Speciellt med tanke att detta led enligt uppgift står för 20-30% av nybilspriset. Men att det skulle ske under så här abrupta former och så snabbt var det nog få som hade räknat med. Att sälja bilar via ett fåtal showrooms och webben fungerar säkert, men kunderna är vana vid att få sin gamla bil inlöst och är beroende av ett fungerande service- och reparationsnät. Det återstår att se hur Volvo Cars ämnar lösa det. Som nämnt ovan köpte Volvo Cars nyligen en helt traditionell återförsäljare, så strategin är inte uppenbar för utomstående. Kanske tyckte man helt enkelt bara att Bilia vuxit sig allt för starka med sin förvärvsdrivna tillväxt och ogillade att man samlade flera andra varumärken under sitt hägn? Precis som Dagens Industri skriver är det inte bara bilåterförsäljare som riskerar drabbas av denna trend utan även fastighetsbolagen som är ägare av ”billadorna” utanför storstäderna. Det är också enligt min mening en påminnelse hur snabbt en verksamhets grundförutsättningar kan förändras när utvecklingen går allt snabbare (nu låter jag riktigt gammal när jag skriver det!!). Men vad är det som säger att inte dagens snabba omvandling av olika distributionsformer via internets tillkomst - med katastrofala effekter för många företag i detaljistledet - i morgon kanske i morgon handlar det om det förändringstryck som all form av tillverkningsindustri kommer att drabbas av i spåren av införandet av artificiell intelligens? Det kanske är så att en snabb teknologisk utveckling ska leda till lägre P/E-tal med insikten om att inget är beständigt snarare än tvärtom? Det enda vi kan vara säkra på är världens föränderlighet. Och att vi med jämna mellanrum tycks glömma just det.

Veckans introduktioner och emissioner. Nordnets introduktionskurs verkar ha varit bra kalibrerad, när man la kursen precis i mitten av det breda kursintervallet. Tecknarna fick en lagom uppgång om 8% (baserad på slutkurs fredag) medan säljarna kunde glädja sig åt ett enligt min mening bra pris. Att Renewcells emission – oavsett den höga prislappen – skulle röna ett mycket stort intresse var jag nog inte ensam om att förutspå men att aktien skulle stiga nästan 60% låg i alla fall inte i mina förväntningar. Marknadens ljumma mottagande av det femtioelfte noterade fastighetsbolaget i form av Stenhus Fastigheter, med Balder och Länsförsäkringars Fastighetsfonder som ankarinvesterare och med ett inte helt ointressant prissatt fastighetsbestånd i Stockholm och stora expansionsplaner förvånar mig kanske - men skulle kunna tyda på en viss mättnad på nya fastighetsbolag. Och när det i alla fall än så länge största fastighetsbolaget Balder i veckan ville ha in 3 MdSEK i en riktad nyemission i veckan blev rabatten hela 5% - vilket aktiekursen ännu inte återhämtat sig från. Att dialysbolaget Diaverums riskkapitalägare inte anser att de får tillräckligt bra betalt och därför ställer in den planerade noteringen framstår som minst sagt märkligt i dagens extremt starka börsklimat. Antingen vet de något som marknaden inte vet om bolaget för kan det bli bättre för utsättningar?

Vaktombyte på skolområdet på Small Cap listan. I veckan avnoteras Engelska skolan och i veckan därpå noteras en annan skolkoncern - Atvexa på Small Cap listan. Atvexa har fram tills nu varit noterat på First North med ett börsvärde på ca 1,2 MdSEK. Inför noteringen sker en ägarspridning (erbjudandet avslutas 4/12), där nuvarande aktieägare säljer aktier för 60-70 MSEK. Atvexa kan skryta med en genomsnittlig årlig omsättningsökning på drygt 30% sedan starten 2009 och har nu verksamhet inom både förskola och grundskola i Sverige och Norge samt till mindre del i Tyskland. Att notera är dock att anmärka en stor del av denna omsättningsökning har skapats via förvärv. Under det räkenskapsår som avslutades i augusti i år var till exempel enbart tre procentenheter av den totala intäktsökningen på 20% organisk. I en bransch där storlek är a och o och det fortfarande finns ett stort antal mindre aktörer lär Atvexas förvärvsresa kunna fortsätta. Detta underlättas av den mycket decentraliserade organisationen där alla skolor arbetar under sina egna varumärken men som kanske begränsar synergieffekterna något. En redovisad soliditet på enbart 19% underdriver koncernens finansiella styrka och möjlighet att göra fortsatta förvärv eftersom de med de nya IFRS-reglerna inkluderar alla hyresåtaganden (soliditet 44% exkl IFRS). Men värderingen på P/E 25x baserat på historiska siffror har enligt min mening redan tagit höjd för en fortsatt snabb tillväxt med höjda marginaler som följd. 

Ett välkommet avbrott i rapportfloden – enbart SAS och Clas Ohlson bland de mer välkända bolagen rapporterar i veckan. Håller vi på att kraftsamla – nu tre veckor före jul – för att få igång decemberrallyt? För ingen vill väl skylta med för mycket likviditet eller obligationer vid årsskiftet? Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!! 

 

Claes Vikbladh

claes@tradevenue.se

 

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.