Analys
27 Jan, 2019

Veckobrev v5

Ännu en vecka med uppgång (+0,8%) med en stark avslutning på fredagen. Konjunktursignalerna fortsätter peka söderut och börsen verkar delvis ha diskonterat en sämre konjunktur men samtidigt börjar också allt fler vara inne på att låga räntor är här för att stanna. Den fortsatta kursutvecklingen kanske bestäms av vad som är viktigast en sämre konjunktur eller fortsatt låga räntor.

ABB och Unibap ingår avtal. Unibap, som utvecklar AI-lösningar inom robotik har kursmässigt haft en tung höst. Bidragande till detta har utan tvivel varit den kurspress som november månads nyemission (vilken tillförde drygt 30 MSEK ) gav upphov till. Avsaknaden av större kommersiella order har troligen också bidragit till kursnedgången. Aktiekursen har sedan mars förra året mer än halverats och marknadsvärdet på bolaget är nere i 150 MSEK.  Det kan te sig som mer än en tillfällighet att samma dag som ABBs VD Ulrich Spiesshofer berättade i en intervju att de är på jakt efter att köpa fler robotföretag, det offentliggjordes att ett samarbetsavtal slutits mellan ABB och just Unibap. Även om kopplingarna mellan bolagen är många (både rent personellt och om inte annat geografiskt) sedan tidigare är det nog för tidigt att börja spekulera i ett bud från ABB – även om det naturligtvis skulle vara en munsbit - men det viktiga är att det verifierar nivån på Unibaps teknologi.  Med en nu välfylld kassa har Unibap unika möjligheter att kapitalisera på sin kunskap i att göra blinda robotar seende och få in en fot på några av de större svenska verkstadsföretagen. Unibap har även en rymdverksamhet, där de nyligen tecknade en avsiktsförklaring med ett stort börsnoterat amerikanskt bolag. Avtalet gäller utlicensiering av Unibaps rymdteknologi på den amerikanska marknaden och skulle ge Unibap en engångsintäkt och sedan en tvåsiffrig royalty. När avtalspartens produkter är fullt upprampade hos slutkund skulle avtalet mycket väl kunna generera så mycket som 50-100 MSEK om året, ett belopp som skulle gå rakt ned på sista raden. Om avsiktsförklaringen resulterar i ett riktigt avtal skulle risken i Unibap gå ner ordentligt och kursen kunna få en ordentlig rekyl. Kommer sedan en större kommersiell order från något större svenskt verkstadsföretag kan det nog bli riktigt skoj….  

Ingen oro för konjunkturen här. Det är naturligtvis alltför tidigt att börja dra några mer långtgående slutsatser av de rapporter som kommit men något som ändå är intressant är utdelningsförslagen i de bolag som hittills rapporterat. Sandvik föreslår en höjd utdelning med drygt 20%, Castellum lyckades med konststycket att för tjugoförsta året i rad komma med ett förslag om utdelningshöjning – denna gång med 15%, Investor föreslår en i sammanhanget mer måttlig utdelningshöjning med 8%, Ahlsell föreslår höjd utdelningen med 12% trots en svag kvartalsrapport och till och med Telia efter en katastrofrapport kostar på sig med att föreslå en mindre höjning. Att styrelsen i Ericsson föreslår oförändrad utdelning motsäger i och för sig trenden men å andra sidan har bolaget genom sina stora återkommande strukturkostnader gjort det enligt min mening omöjligt för en utomstående att bedöma den underliggande vinstförmågan och därmed utdelningskapaciteten.  Det är också intressant att notera att bostadsutvecklaren Bonava, trots branschens problem föreslår oförändrad utdelning. Hur som helst om utdelningsförslagen ska tolkas som ett tecken på styrelsernas framtidstro verkar det hittills inte vara någon brist på sådan!!! Det känns inte som man förbereder sig för en lång lågkonjunktur.

Solenergi – från stark tillväxt till explosion. Om solenergimarknaden vuxit kraftigt i Sverige under senare år lär förra sommarens solrekord, rekordhöga elpriser och stora statliga subventioner vid installation få efterfrågan att explodera i Sverige under 2019. En bransch som växer på detta sätt kommer naturligtvis att locka till sig många lycksökare både bland tillverkare av solpaneler och installatörer. Fortsatt kraftiga prisnedgångar på tillverkningskostnaderna för solpaneler i Kina kommer dock att skilja agnarna från vetet i denna bransch. SolTech Energy (lanseras nu på TradeVenue), noterat på First North är som företag relativt gammalt i branschen och kan redan kan visa på solida framgångar framförallt i Kina – ett land som snabbt tagit ledningen i solcellsutbyggnaden. Det som skiljer SolTech från många av sina konkurrenter är att deras solpaneler är integrerade i fastighetens yttre skal dvs tak eller vägg och inte är utanpåliggande. Med ett pris och en prestanda som kan konkurrera med de flesta produkter på marknaden kan SolTech därmed erbjuda flera patenterade produkt som är estetiskt mycket mer tilltalande. SolTechs VD vill gärna jämföra vanliga solpaneler med gamla tjock TV-apparater medan deras integrerade produkter motsvarar dagens Tv-apparater. Även om detta är lite av en partsinlaga förefaller det inte omöjligt att det vid ny- eller omläggning av ett tak (eller en ny fasad) snart kommer att bli standard eller t o m krav att bygga in solceller redan från början - även i ett land som Sverige. Att då ha en teknik som SolTechs kan komma att visa sig vara en mycket stor konkurrensfördel. Kinasatsningen bedrivs sedan 2014 via ett samägt bolag ASRE (51%), som är under stark tillväxt och redan genererar återkommande intäkter. ASRE har som mål att fram till 2021 ha installerat ca 600 MW, vilket året därpå vid full nätanslutning skulle ge en omsättning på motsvarande 1 mdr SEK!! Till följd av att upplägget bygger på att ASRE svarar för finansieringen (via det delägda bolaget ASAB) och kunden i stället förbinder sig att köpa all producerad el är det kapitalkrävande och omgärdas av en del andra osäkerhetsfaktorer.  En börsintroduktion med ASAB som tänkt moderbolag har förskjutits till senhösten 2019. Till följd av satsningen på Kina har SolTech delvis kommit på efterkälken i Sverige men nu pågår ett intensivt arbete med att öka försäljningsinsatserna. Ett samarbetsavtal med SAPA har gett flera projekt och genom förvärv av svenska återförsäljare och takanläggningsföretag hoppas man öka expansionstakten. Redan under 2019 har två förvärv ägt rum som förväntas bidra med en omsättning på 120 MSEK och fler är på gång. Det ska bli spännande att följa SolTechs resa och vi återkommer med en analys.

Balansen är ofta hårfin. Fabege – som är den stora noterade aktören på kontor i Stockholm – har lyckats att höja hyrorna i sitt befintliga bestånd med ca 10% per år under de senaste tre åren (rapporten för 2018 kommer i veckan men siffran i Q3-rapporten har använts som approximation). Det vill säga en uppgång på drygt 30% på tre år!! Bra konjunktur, ett lågt historiskt byggande parat med en stor efterfrågan på nya moderna lokaler med bra ventilation och planering ligger bakom denna utveckling. Och många fastighetsägare inte bara i Stockholm rapporterar om ett fortsatt stort ”efterfrågeöverskott”. Det är dock lätt att dra paralleller med utvecklingen på efterfrågan för bostadsrätter. För bara drygt två år sedan var det som en vinst på lotto att ha tecknat sig för en nyproducerad bostadsrätt och därefter sälja. Om det sedan var högre amorteringsvillkor eller något annat som fick marknaden att vända är svårt att veta. Men balansen mellan utbud och efterfrågan är ofta betydligt mer hårfin än vad man tro och det behövs ofta inte mycket för att ge den andra sidan övertaget. Risken är uppenbar enligt min mening att det efter flera års uppgång bara behövs lite sämre konjunktur för att ge kontorshyresgästerna överhanden – speciellt i ett läge där företag som Fabege har börjat bygga kontorsfastigheter utan hyresgäster och på spekulation.

Innevarande vecka inleds med rapport från Atlas Copco som sedan följs av ett antal tunga rapporter från bolag som Volvo, Swedbank och SEB.  Det ska bli intressant att se om utdelningshöjningsvågen fortsätter. Välkommen till en ny och spännande vecka!!!

 

Claes Vikbladh

claes@tradevenue.se

 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.