Analys
6 Dec, 2020

Veckobrev v50-20

Jämfört med hur den här tiden på året brukar utvecklas med bland annat alla PPM-pengar på väg in blev veckan kanske en liten besvikelse – i  alla fall för mig - med en smärre kursnedgång (-0,5% OMXSPI) var det kanske en liten besvikelse. Med tanke på det stora antalet riktade nyemissioner (se nedan) är det dock kanske inte så konstigt eftersom de måste ha sugit upp en del av institutionernas placeringskapital. Mest uppseendeväckande på den svenska marknaden i veckan är kanske familjen Douglas ”placing” av 1,5 % i Latour som fordrade en rabatt om hela 12%. Visst Latour har varit och är högt värderat i förhållande till substansvärdet men det är aktien inte ensam om att vara ….Annars fortsätter oljepriserna och nu även stålpriserna enligt Dagens Industri att stiga. Inflationen är kanske inte helt uträknad.
 
Tickar alla fondförvaltarnas boxar. När historien om börsåret 2020 skrivs tror jag att meddelandetjänstföretaget Sinch skulle kunna få ett eget kapitel. Aktien har i år nästan stigit 400% och har ett börsvärde på ca 70 MdSEK!!! Det kan jämföras med till exempel ett bolag som Tele2 som i och för sig har ett något högre börsvärde (75 MdSEK) men å andra sidan också hittills i år har ett rörelseresultat (EBITDA) som är mer än 10 gånger så högt som Sinchs. Bolaget tickar emellertid av mycket av det som aktiemarknaden och förvaltarna för närvarande tycker om; en marknad för molnbaserade kommunikationstjänster som för närvarande växer explosionsartat och där Sinchs teknikplattform har stor framgång och används av flera ledande internationella företag, stigande marginaler och bra kassaflöde, ambitioner att bli globala inom sin nisch samt stora förvärv för att bredda både den geografiska och produktportföljen. Det senare möjligt har möjliggjorts genom flera nyemissioner, där riskvilligt kapital från institutionerna flödar. Sinch gjorde sin första emission för året i mars/april på nivån 300 SEK och fick då in 1,5 MdSEK, nästa emission kom i juni på nivån 665 SEK och motsvarade ett belopp om 0,7 MDSEK och så kom kronan på verket när företaget i veckan tog in 3,3 MdSEK på kursen 1050 SEK. Utöver detta sålde medarbetare aktier för 4,7 MdSEK(!!!), vilket i vanliga fall kanske inte brukar ”ticka av några boxar” men det är ju fråga om Sinch!! Med ytterligare pengar i fickan och med japanska Softbank, nu som 10% delägare i bolaget, bäddar det för att det finns muskler för fler och större förvärv och att allt rullar vidare i ännu snabbare takt. Eller …. 
 
Mer riktade emissioner. Det är inte bara Sinch som drog fördel av det gynnsamma klimatet och gjorde en riktad emission i förra veckan. Om jag räknar rätt var det inte mindre än 12 andra noterade bolag av varierande storlek som tog in pengar på detta sätt. Institutionerna verkar vare sig lida av kapitalbrist eller riskvilja.  Rabatterna i dessa emissioner har generellt sett varit i spannet mellan 5-8%. Men det gällde inte för det för mig rätt anonyma gamingbolaget Enad Global 7 (EG 7), som i veckan lyckades ta in 1,7 MdSEK efter att ha köpt en dataspelsstudio i San Diego för 300 MUSD. Teckningskursen motsvarade slutkursen dagen innan dvs utan någon som helst rabatt!! Bolaget fick in en mängd välkända svenska och utländska institutioner och belönades dagen efter med en uppgång på 20% och nådde ett börsvärde på nästan 7 MdSEK. Detta innebär att aktien i år stigit med över 500% (!!!). Utan att ens försöka göra anspråk på att kunna sektorn förstår man att vissa saker är hetare än andra …..
 
Fasadgruppen till börsen. I veckan (9/12) noteras Fasadgruppen och börsen får därmed ännu ett nytt bolag. I samband med noteringen görs en nyemision om 300 MSEK och befintliga aktieägare säljer samtidigt aktier för 700 MSEK på en värdering av 2,7 MdSEK (före emissionen). Fasadgruppen har enligt egen utsago etablerat en modell för förvärvsdriven tillväxt på en mycket fragmenterad marknad med mängder av små bolag. I och med att koncernen är uppbyggd av ett stort antal förvärv under senare år är det enligt min mening svårt att bilda sig en uppfattning om den underliggande historiska resultatutvecklingen. Under 2018 var omsättningen i ett räkenskapsår om ca åtta månader 390 MSEK med ett rörelseresultat om 42 MSEK, som i år enligt proformaredovisning efter nio månader via förvärv har stigit till nästan 1,4 MdSEK respektive 150 MSEK.  Styrelsen hänvisar till många fördelar med sin aktiva förvärvsagenda såsom stordriftsfördelar genom inköp, kunskapsutbyten (??) och lägre administrativa kostnader. Det må vara hur det vill med dessa fördelar men det som ändå enligt min mening skulle kunna vara den stora värdedrivaren i denna typ av bolag är värderingsarbitraget. Om man som det står i prospektet i snitt kan köpa bolag till 4x rörelseresultatet och sedan enligt ovanstående värdering själva värderas extremt mycket högre (EV/EBIT 15x enligt min enkla analys om man är snäll och inkluderar under året köpta verksamheter hela året) då blir det utväxling. Sedan gäller det bara att förvalta dessa små förvärvade bolag och just entreprenadbranschen har ju som bekant vara notoriskt svår att prognostisera vinster i. Det har betydligt större företag i byggbranschen fått erfara. Jag lockas inte av denna emission. 
 
Stor företrädesemission i ITAB. I veckan meddelades att en så länge okänd investerare (Dagens Industri spekulerar i att det är den norske redaren John Fredriksen) är beredd att i en företrädesemission sätta in 720 MSEK i butiksinredningsföretaget ITAB, vilket motsvarar nästan hela den tänkta emissionsvolymen. Med tanke på att ITABs marknadsvärde före den tilltänkta emissionen var nere i 1,2 MdSEK lär de nya ägarna få en betydande del av företaget. En stor del av emissionen kommer att gå åt för att lösa skulder från ett antal förvärv för ett antal år sedan då ITAB skulle bli det ledande butiksinredningsföretaget i Europa. På något sätt tycker jag att Itab är intressant att lyfta fram och visa hur fel de flesta analytiker (undertecknad inkluderad) och investerare såg på bolaget för bara fem år sedan (aktien toppade i november 2015). I egenskap av leverantör till H&Ms och andra ledande detaljhandelsföretags pågående och planerade butiksexpansion var det svårt att se annat än att ITAB - som ett av de ledande företagen i branschen med bland annat belysning och kassahantering som växande områden - hade en lysande framtid. På samma sätt som några av ovanstående företag använder förvärv som ett sätt att snabba upp expansionen och höja aktievärdet gjorde ITAB det också på sin tid med initialt stor framgång. Sedan vet vi ju alla hur det gick, det gällde för kunderna att ha så få butiker som möjligt och att så mycket som möjligt av försäljningen skulle gå via nätet samt sedan på topp av det en pandemi. Det är klart att investeringar i butiksinredning inte längre är ”top of the agenda” för detaljhandeln och aktiekursen har på fem år backat med 85%. När man som i det här fallet ser hur snabbt ett företags externa förutsättningar kan förändras blir i alla fall jag väldigt ödmjuk i att förutsäga några längre trender - oavsett bransch.  
 
Annehem Fastigheter, avknoppningen från Peab noteras på fredag och vi får se om marknadens njugga inställning till nya fastighetsbolag består. En fördel med att ha brutet räkenskapsår är att en rapport får mycket mer uppmärksamhet än vad som annars varit fallet. På en i övrigt nästan ”tom” vecka lär därför Systemairs rapport väcka stort intresse. Utan pandemi och osäkerhet kring nya stimulanser i USA hade nog världens blickar på ett annat sätt i veckan varit inriktat på - om en ”hård” Brexit kan undvikas - men det verkar inte vara det som håller investerare sömnlösa. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!! 
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.