Analys
7 Feb, 2021

Veckobrev v6

Aktiemarknaderna världen över återtog i veckan sin vandring uppåt efter den föregående extremt volatila veckan. Efter fyra uppgångsdagar bröts dock trenden på fredagen. Det är intressant att notera att det bredare indexet OMXSSPI utvecklades bättre än storbolagsindex OMXS30 med en uppgång på hela 2,75% medan den senare ”bara” steg 2,1%. Marknadens försiktiga reaktion på Volvos (drygt 1% uppgång i veckan) enligt min mening utmärkta rapport understryker marknadens enormt högt ställda förväntningar. Något som marknaden dock inte verkar kan få nog av för närvarande är företag som gör förvärv. Ju större desto bättre!! Veckans förvärv svarar utan tvivel spelutvecklaren Embracer för, som köper tre bolag i sektorn för drygt 9 MdSEK vilket med prestationsbaserade tillägg kan stiga till nästan 22 MdSEK!!! Aktien belönades i veckan med en uppgång på 27%, vilket innebär att aktien nu har ett börsvärde på 100 MdSEK. Det är snabbt marscherat för ett bolag som så sent som i samband med börsnoteringen 2016 hade ett börsvärde på 1,6 MdSEK!!!
 
NFO Drives gynnas av nya EU-bestämmelser och fokus på gröna investeringar. NFO Drives (bevakat av TradeVenue) Q4-rapport i veckan visade på en kraftigt ökad omsättning och innebar att omsättningen för helåret blev i stort sett oförändrad mot året innan. Detta trots pandemin som slog hårt mot några av bolagets viktigaste kunder och som innebär att man kunnat kompensera tappet med nya kunder. Med något högre bruttomarginal och sänkta kostnader kunde bolaget också redovisa ett positivt resultat på sista raden och ett rekordantal återkommande kunder. För bolaget kan 2021 bli något av ett genombrottsår med en ny EU-förordning som träder i kraft 1/7. Den innebär att endast motorer med så kallad IE3 klassning och uppåt får installeras inom EU. Denna typ av motorer är mycket känsliga för jordströmmar om de installeras med traditionell teknik. Med bolagets patenterade frekvensomriktare kan detta problem elimineras. Dessutom borde deras produkter gynnas av den gröna trenden med möjlighet att som NFO anger minska energiåtgången i motorerna med 50% eller mer vid användning av deras teknik. För ett litet bolag med små resurser och med mycket mäktiga motståndare i form av stora elinstallatörer och motortillverkare är det dock ingen lätt uppgift att komma igenom med sitt budskap. Tyvärr har historien visat att det inte alltid är den bästa produkten som slår igenom. Men med ett börsvärde på endast 50 MSEK, en nettokassa, alla utvecklingskostnader tagna och många mycket välrenommerade kunder tycker jag att det är en billig lottsedel. 
 
Vändning för Clavister? Cybersäkerhetsföretaget Clavister borde med tanke på sin branschtillhörighet vara en av de hetaste aktierna på Stockholmsbörsen men trots veckans uppgång är fortfarande aktien ned över 80% på fem år. Enorma marknadsförväntningar delvis sporrade av företagsledningen har inte kunnat mötas och under hösten tvangs bolaget göra en större nyemission om ca 200 MSEK. I veckan meddelade företaget emellertid sin största order hittills värd minst 50 MSEK med möjlighet till tillägg som utökar affärsvärdet till 90 MSEK. Minst 120 stridsfordon ska enligt kontraktet med BAE Systems Hägglund uppgraderas med Clavisters säkerhetsprodukter. Kunden är enligt uppgift utgörs av den nederländska armén. Även om Clavister redan i somras signalerade att en större order var på gång är det mer betydelsefullt än någonsin att företagsledningen nu kan leverera på sin prognos. Att få en så stor order från en sådan prestigefylld och krävande kund är oerhört viktigt och borde ge ringar på vattnet. Aktien tillhör en av veckans vinnare med en uppgång på knappt 20% men med ytterligare någon större order kan nog kursen ta fart, speciellt som kassan nu är välfylld och finansieringsproblemen borta.  
 
Vändning i massamarknaden. Precis som stålpriserna verkar massamarknaden under början av året tagit ordentlig fart. Enligt VD för Rottneros (bevakat av TradeVenue) är de senaste månadernas utveckling en av de kraftigaste uppgångarna han har upplevt på denna historiskt cykliska marknad. Efterfrågan i Kina, som är den enskilt största marknaden för avsalumassa (ca 30% av marknaden) har börjar ta ordentlig fart. En mycket stark efterfrågan på wellpappförpackningar i spåren av den ökade e-handeln i kombination med importförbud på returpapper i Kina har bland annat lett till en starkt ökad efterfrågan på massa. Samtidigt som efterfrågan i övriga världen har varit påfallande stabil i spåren av en växande mjukpapperssektor som nu snabbt ersätter skriv- och tryckpapperet (tidigare det största slutanvändningsområdet för marknadsmassa). Efterfrågan på massa på andra områden som filter, förpackningar och elektrotekniska applikationer (som är viktiga områden för Rottneros) visar också på en klart positiv efterfrågeutveckling. Efter att priset på NBSK bottnade på 840 USD/ton under hösten 2020 steg priset till 910 USD/ton i januari i år och ytterligare prishöjningar till 1030 USD/ton har aviserats av de större aktörerna. I och med att ingen ny kapacitet av långfibrig massa av någon storleksordning tillkommer under de närmaste åren och många aktörer har lönsamhetsproblem även vid dagens prisnivå finns enligt min mening förutsättningar för att vi kan stå inför en längre period av höga massapriser. Med en nedgång i massapriserna på 17% uttryckt i SEK minskade Rottneros rörelseresultat förra året från ca 270 MSEK till en förlust på ca 40 MSEK. Med den prisutveckling som nu verkar vara på gång är enligt min mening ett resultat på 2019 års nivå fullt möjlig på rullande basis i slutet av året – trots kronförstärkningen. Marknaden har knappast diskonterat det med en aktiekurs som nästan är på 2-årslägsta och ett börsvärde på enbart 1,25 MdSEK.
 
Rapportfloden är långtifrån över med bland annat ett stort antal fastighetsbolag på tur. Listan över områden med stigande priser såsom olja, metaller, stål, pappersmassa och frakter verkar hela tiden stiga samtidigt som Volvo rapporterar komponentbrist. Är inflationen död för alltid? På onsdag rapporterar ett antal länder inklusive USA sina KPI-siffror. Det kanske ger någon vägledning. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!  
 
Claes Vikbladh
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.