Press
1 Feb, 2024

White Pearl Technology Group AB förvärvar femtio procent av latinamerikansk digital tjänsteleverantör - Ataraxy Digital

Uppdaterad:
1 Feb, 2024

White Pearl Technology Group (WPTG) förvärvar 50 procent av aktierna i Ataraxy Digital, en industriagnostisk digital tjänsteleverantör med huvudkontor i Montevideo i Uruguay, för 50 000 USD som erläggs med kontant betalning. Återstående delen av aktierna delas lika mellan de två grundarna, Federico Imparatta och Martín Alcalde som fortsätter att driva byrån som en del av WPTG som förväntas omsätta mellan 2,7 - 3 miljoner SEK under räkenskapsåret 2024.

WPTG skrev avsiktsförklaring om förvärvet den 14 december 2023 och affären formaliseras idag. Det nya tillskottet till WPTG:s omfattande portfölj av diversifierade IT-företag på tillväxtmarknader markerar WPTG:s fortsatta expansion in på den blomstrande latinamerikanska marknaden men också in på marknaden för hårdvaruutveckling i Indien och Kina.

-  Integrationen av Ataraxy Digitals expertis bygger ut kompetensportföljen inom mobilitet, artificiell intelligens (AI), maskininlärning (ML) och Internet of Things (IoT) och ger mervärden för våra kunder. Deras specialiserade utveckling av automation ger våra team möjlighet att effektivisera nästa generations processer, få nya insikter och förbättra användarupplevelsen genom sömlös användning av skräddarsydd augmentation. Den här positiva förstärkningen av våra plattformar och kompetenser öppnar upp nya marknader och höjer graden av differentiering jämfört med konkurrenter, säger Marco Marangoni, CEO, White Pearl Technology Group.

-  Ataraxy Digital är en användarcentrerad digital produktbyrå som hjälper ledande varumärken att skapa digitala produkter som stimulerar framsteg, säger Federico Imparatta och Martín Alcalde, grundare av Ataraxy Digital. Vi ser med entusiasm fram emot de nya affärsmöjligheterna och den styrka vi får genom samarbetet med WPTG, och vi ser nu fram emot vår gemensamma resa.

WPTGs tillväxtstrategi och förvärv

Även om förra årets tillväxt var organisk är det avgörande för WPTG att fortsätta lägga till fler IT-konsultföretag med djup teknisk kunskap för att ge företagsgruppen en bred marknadsnärvaro. Förvärvet av Ataraxy bör ses i ljuset av WPTG:s tillväxtstrategi.

WPTG har ett tydligt program för förvärv, baserat på behoven i varje lokal marknad såväl som den globala marknaden. Företagsgruppen kommer att fortsätta sitt uttalade mål att förvärva företag som adderar lösningar och verksamheter som ger mer att erbjuda kunderna i form av helhetslösningar inom IT. Företag som Ataraxy Digital främjar WPTGs försäljning av fler produkter och tjänster.

WPTG består av 28 dotterbolag som tillhandahåller IT-tjänster. Genom förvärvet stärker WPTG den redan högt diversifierade affärsmodell som realiseras genom ett brett utbud av specialiserade tjänster i sina olika företag.

Tillägg: Den 12 juli 2023 skrev WPTG en avsiktsförklaring om att förvärva en majoritetsandel av aktierna i Independent Software Solutions Consulting Pty Ltd (ISSC). Parterna beslöt ömsesidigt att inte genomföra affären.

Förvärvet i korthet
  • White Pearl Technology Group AB förvärvar 50 procent av aktierna i Ataraxy Digital
  • Återstående delen av aktierna delas lika mellan de två grundarna, Federico Imparatta och Martín Alcalde
  • Ataraxy Digital förväntas att omsätta 2,7 till 3 miljoner SEK, 2024.

Köpeskilling

50 000 USD genom kontant betalning

Genomförande av transaktionen

1 februari 2024 

Rådgivare

Företagets Certified Adviser är Swedish North Point Securities AB.

Denna information är sådan information som White Pearl Technology Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari, 2024 klockan 15.40 CET.

Om Ataraxy Digital

Ataraxy Digital är en användarcentrerad digital produktdesigner som driver idéförverkligande genom unika expertis att integrera mjukvara, UX och digital strategi. Med expertis inom mobil, webb, produktidéer och företagslösningar hjälper Ataraxy Digital ledande varumärken att utforma digitala produkter som stimulerar framsteg. www.ataraxydigital.com

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.