Press
28 Jun, 2023

White Pearl Technology Group AB (tidigare DS Plattformen AB) genomför listbyte till Nasdaq First North Growth Market och lanserar ny hemsida

Uppdaterad:
28 Jun, 2023

White Pearl Technology Group AB (tidigare DS Plattformen AB), org.nr 556939-8752 ("Bolaget"), har idag erhållit slutligt godkännande för handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dagen för handel på Nordic SME är idag den 28 juni 2023 och första dag för handel i Bolagets aktier av serie B på Nasdaq First North Growth Market kommer att vara den 29 juni 2023. Till följd av det omvända förvärvet av Whitepearl Holdings Limited, namnbytet från DS Plattformen AB till White Pearl Technology Group AB, samt i anledning av listbytet, lanserar Bolaget även en ny hemsida.

Byte av marknadsplats

Bolaget har idag godkänts för handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dagen för handel på Nordic SME är idag den 28 juni 2023 och första dag för handel i Bolagets aktier av serie B på Nasdaq First North Growth Market kommer att vara den 29 juni 2023.

Bolagets aktier av serie B kommer att handlas under kortnamn (ticker): WPTG och med ISIN-kod SE0020203271.

I samband med listbytet genomförs inget erbjudande eller utgivande av nya aktier och aktieägarna i Bolaget kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Ny hemsida

Till följd av det omvända förvärvet av Whitepearl Holdings Limited, namnbytet från DS Plattformen AB till White Pearl Technology Group AB, samt i anledning av listbytet från Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market, lanserar Bolaget en ny hemsida som återspeglar Bolagets nya verksamhet. www.dsplattformen.se ersätts med webbplatsen www.whitepearltech.com. Information om Bolaget och koncernens verksamhet, såväl som investerarsektionen och de senaste företagsnyheterna m.m. kan nås via den nya webbplatsen.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för publicering kl. 17.15 CEST den 28 juni 2023.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.