Emissioner
18 Dec, 2022
Zoomability företrädesemission

Zoomability företrädesemission - Allt du behöver veta!

Uppdaterad:
21 Mar, 2023

Den 21 december stänger teckningsperioden för Zoomabilitys pågående kapitalanskaffning. I vår analys av bolaget ser vi en hög potential i verksamheten men till en mycket låg värdering sett till jämförbara bolaget. Efter emissionen kommer bolaget att befinna sig i en unik situation med goda förutsättningar för stor uppskalning

 Allt du behöver veta om zoomability nyemission analys

Nedan har vi sammanställt det material om Zoomability som har skapats i TradeVenues aktieforum. Vi har även inkluderat allt som avser Zoomabilitys investeringsmemorandum och hur investerare kan gå tillväga för att teckna nya aktier i bolaget.

Zoomability

→ Zoomability | Teckna här

→ Zoomability | Komplett informationsmemorandum

→ Zoomability | Hemsida

TradeVenue

→ Snabbanalys Zoomability | “Hög potential i verksamhet och värdering

→ Nyhet | “Företrädesemission Zoomability

→ Analys Zoomability | “Investera i Zoomability” ~ Miljonär innan 30

 

Kort om Zoomabilitys teckningserbjudande

Teckningskurs: 10,0 SEK per unit motsvarande 2,0 SEK per aktie

Teckningstid: 7 – 21 december 2022

Emissionsstorlek: 6 351 500 units

Emissionslikvid: 12,70 MSEK

Värdering pre-money: ca 10,16 MSEK

Utspädningseffekt: 55,56 %

Garanti- och teckningsåtaganden: 43%

 

Teckningsserie - TO2

Villkor: Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under nyttjandeperioden.

Nyttjandeperiod: 1 - 14 juni 2023

Lösenpris: 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i bolagets aktie på Spotlight Stock Market mätt under den period på 10 handelsdagar som slutar två bankdagar innan den 1 juni 2023, dock kan teckningskursen uppgå till lägst 2,0 SEK och högst 3,5 SEK.

 

Teckningsserie - TO3

Villkor: Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under nyttjandeperioden.

Nyttjandeperiod: 2 - 15 januari 2024

Lösenpris: 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i bolagets aktie på Spotlight Stock Market mätt under den period på 10 handelsdagar som slutar två bankdagar innan den 2 januari 2024, dock kan teckningskursen uppgå till lägst 3,5 SEK och högst 5,5 SEK.

 

nyemission zoomability aktieanalys

Varför ska man investera i företag som utvecklar och säljer eldrivna terränggående rullstolar?

Det finns många anledningar till varför man ska överväga att investera i bolag som utvecklar och säljer eldrivna terränggående rullstolar:

 

Ökad efterfrågan: Efterfrågan på eldrivna rullstolar, och särskilt på terränggående modeller, har ökat på senare år. Detta kan i sin tur innebära att företag som utvecklar och säljer dessa produkter har goda förutsättningar att växa och göra vinster.

 

Teknisk innovation: Eldrivna terränggående rullstolar är ofta mer avancerade rent tekniskt och skyddade med patent (till skillnad från traditionella typer av rullstolar), vilket kan resultera i att bolaget som utvecklar dessa mer sofistikerade rullstolar får konkurrensfördelar.

 

Möjlighet till nya marknader: Terränggående rullstolar kan vara särskilt användbara för personer som bor i områden med ojämna gator eller som vill kunna njuta av natur och känna en hög grad av frihet. Detta innebär att bolag som säljer dessa produkter kan rikta sig till en bred kundbas av potentiella användare med mobilitetssvårigheter.

 

Alla investeringar innebär alltid en viss risk. Det finns inga garantier att företag som utvecklar och säljer terränggående och eldrivna rullstolar kommer att växa och generera vinster, även om marknaden förväntas växa och vara konjunkturoberoende. Därför är det viktigt att göra en grundlig undersökning av bolaget innan man investerar.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.